Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Leesrooster+ | Veertigdagentijd

14 februari 2024

Aswoensdag
Kleur: Paars

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Jesaja 58,1-10
Psalm 57
2 Korintiërs 5,20–6,10
Psalm 103,8-12
Matteüs 6,1-6.16-21
alternatief
Jeremia 14,7-12.19-22

ant: 69 (1.3.4) + 535a
el: 57, 57a, 69(8.9), 537
gr: 51a, 130b, GvL 51-II/III
ep: 752, 859
ps: 103d, GvL 103-III
ev: 537
ol: 536 (video), 833 (video), 843, 858 (video)
alternatief
pr: 177, 831

 

 

Gebed bij Aswoensdag

Veertigdagentijdkalender

Liturgisch bloemschikken

Artikel - Een protestantse visie op vasten

Voor tieners - Vasten, maar dan anders

 

18 februari 2024

1e van de 40 dagen - Invocabit
Kleur: Paars

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Genesis 9,8-17
Psalm 25,1-10
1 Petrus 3,18-22
Marcus 1,12-15
alternatief
Jeremia 1,4-19

ant: 91 (1-3) + 535b, 91a (video)
el: 25(1-3), 163a, 163b, 358, 603
gr: 25c, 25d
ep: 350, 351, 651
ev: 533, 538 (video), 539, 540
ol: 536 (video), 541, 542
alternatief
pr: 177, 513, 831

Kind op zondag - Marcus 1:12-15

Bijbel Basics - Met Petrus op weg naar Pasen

Vertel het maar - Kiezen voor vertrouwen

Collecte: Omzien naar gevangenen

Liturgisch bloemschikken

Inspiratie bij de Veertigdagentijd

 

25 februari 2024

2e van de 40 dagen - Reminiscere
Kleur: Paars

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

1 Koningen 19,9-18
Psalm 16
2 Petrus 1,16-21
Marcus 9,2-10
alternatief
Jeremia 18,1-12; 19,1-2.
10-13

ant: 25 (1-3) + 535c, 25a
el: 16, 16b, 283, 321, 540, 812, 824, 892, 894
gr: 16a, 16b (+ tekst), GvL 16-i/II
ep: 489, 517, 518, 543, 544
ev: 540, 543, 544, 545, 607
ol: 540   
alternatief
pr: 177, 831, 860

Kind op zondag - Marcus 9:2-10

Bijbel Basics - Met Petrus op weg naar Pasen

Vertel het maar - Kiezen voor vertrouwen

Collecte: Kliederkerk

Liturgisch bloemschikken

Inspiratie bij de Veertigdagentijd

 

3 maart 2024

3e van de 40 dagen - Oculi
Kleur: Paars

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Exodus 20,1-17
Psalm 19,8-15
Romeinen 7,14-25
Johannes 2,13-22(25)
alternatief
Jeremia 26,1-19

ant: 25(7-10) + 535d, 25a  
el: 19(3-6), 19b, 19c, 310, 311, 312, 320, 540
gr: 19a 
ep: 13a, 938, 974
ev: 187, 1001
ol: 1001
alternatief
pr: 177, 831

Kind op zondag - Johannes 2:13-22(25)

Bijbel Basics - Met Petrus op weg naar Pasen

Vertel het maar - Kiezen voor vertrouwen

Collecte: Theologisch onderwijs in Libanon

Liturgisch bloemschikken

Inspiratie bij de Veertigdagentijd

 

10 maart 2024

4e van de 40 dagen - Laetare
Kleur: Rose

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Jozua 4,19–5,1.10-12
Psalm 122
Efeziërs 2,4-10
Johannes 6,(1)4-15
alternatief
Jeremia 29,1-14

ant: 120b, 122 + 535e, 122b, 122c
el: 122, 122b, 122c
gr: 122a, 372(1-2), GvL 122-I/II
ep: 117a, 827
ev: 383, 392, 546, 559, 566, 836
ol: 546, 653, 746, 1014
alternatief
pr: 177, 831

Kind op zondag - Johannes 6: (1)4-15

Bijbel Basics - Met Petrus op weg naar Pasen

Vertel het maar - Kiezen voor vertrouwen

Collecte: Vrouwen in Indonesië

Liturgisch bloemschikken

Inspiratie bij de Veertigdagentijd

 

13 maart 2024

Biddag
Kleur: Paars

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Prediker 3,1-13
Psalm 126
Marcus 4,1-9

alternatief

1 Koningen 8,35-40
Psalm 107,1-9
Filippenzen 4,4-7
Matteüs 6,1-15

el: 126, 845
gr: 126a, 126b, GvL 126-II
ev: 183, 764
ol: 717, 984

alternatief

el: 107, 319
gr: 107a, GvL 107
ep: 450, 453, 528
ev: 537
ol: 717, 984

 

Gebed bij biddag

Collecte: voedselproject in Oeganda

Liturgisch bloemschikken

Artikel - Biddag vieren in de Protestantse Kerk

Materialen en suggesties bij biddag

Inspiratie bij de Veertigdagentijd

 

17 maart 2024

5e van de 40 dagen - Judica
Kleur: Paars

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Jeremia 31,31-34
Psalm 51
Hebreeën 5,1-10
Johannes 12,20-33
alternatief
Jeremia 32,1-15. 26-29. 36-44

ant: 43 + 535f
el: 51, 51a, 51c, 103, 316, 723
gr: 25d, 51a, 51c, 103d, GvL 51-II/III
ep: 512, 536, 557, 852, 966
ev: 319, 346, 393, 625, 650, 767, 845
ol: 319, 393, 536, 978
alternatief
pr: 177, 831

Kind op zondag - Johannes 12;20-33

Bijbel Basics - Met Petrus op weg naar Pasen

Vertel het maar - Kiezen voor vertrouwen

Collecte: Leesvaardigheid in Rwanda

Liturgisch bloemschikken

Inspiratie bij de Veertigdagentijd

 

Lees meer over

Het thema Veertigdagentijd & Pasen