Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Leesrooster + | Stille week

24 maart 2024

Palmzondag | 6e van de 40 dagen - Palmarum
Kleur: Rood (intrede) en paars (passie)

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Marcus 11,1-11
[Johannes 12,1-24]
Psalm 118,1-2.19-29
Jesaja 50,4-7
[Jesaja 52,13–53,12]
Psalm 73,13-20
Filippenzen 2,5-11
Psalm 22.1-22
Marcus 14,1–15,47
alternatief
Jeremia 4,19-5,1

ev intr: 435, 438, 440, 549-555 
319, 346, 393, 435, 438, 440, 549-556, 563, 625, 650, 767, 845
ps: 24, 24a, 24b
47
147(5-7)
118(1.7-10) + 535g, 118a
ol: 435, 438, 552
el: 
73(5-7)73(5-7), 548, 586, 852
22, 22b, 575, 576a  576b, 586, 852, 882
gr: 18a, 22a, 22c, 130b

ep: 160a, 160b, 474, 488, 557, 574, 882
ev: 558-563, 575-579, 581, 582, 586, 589
ol: 556, 558
alternatief
pr: 177, 831

Kind op zondag - Marcus 11:1-11

Bijbel Basics - Met Petrus op weg naar Pasen

Vertel het maar - Kiezen voor vertrouwen

Collecte: Missionaire kansen rondom The Passion

Liturgisch bloemschikken

Werkvorm - Palmpasenstok

Inspiratie bij de Veertigdagentijd

 

28 maart 2024

Witte Donderdag
Kleur: Wit

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Exodus 12,(1)15-20
Psalm 81 
[Psalm 116]
1 Korintiërs 11,23-32 
Johannes 13,1-15
[Johannes 14,15-31 of
Matteüs 26,30-46a]

ant: 67 + 564a, 67a, 564b
el: 81, 81a, 116, 395, 816
gr: 81b, 372(1-2)
ep: 374, 375, 376, 381, 390, 391
ev: 567, 568a, 568b, 569, 970, 998
417, 669
570, 571
ol: 234, 346, 373, 378, 391, 392, 393, 559, 565, 566, 578, 582, 760

 

Liturgisch bloemschikken

 

29 maart 2024

Goede Vrijdag
Kleur: Rood of Paars

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Exodus 12,(1)21-28
Hosea 6,1-6
[Jes 52,13–53,12]
Psalm 22
Hebreeën 9,11-15
Johannes 18,1–19,42
alternatief
Klaagliederen 3,1-9

el: 22, 22b, 31, 31a, 130, 130a, 141, 816 
22, 22b, 31, 31a, 130, 130a, 141
22, 22b, 31, 31a, 130, 130a, 141, 575, 576a  576b, 586, 852, 882
gr: 22a, 22c, 51a, GvL 22-II
ep: 578, 580, 588, 651
ev: 547, 547a, 557-561, 575-579, 583, 584, 586-590, 945
km: 578, 590    
ol: 529, 557, 561-563, 572-585, 588, 589, 590, 740, 852, 857, 873, 882
alternatief
ol: 859, 1003

 

Liturgisch bloemschikken

 

30 maart 2024

Paasnacht
Kleur: Wit

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Genesis 1,1–2,3
Psalm 33,6-9
Genesis 22,1-18
Psalm 16,5-11
Exodus 14,15–15,1a
Exodus 15,1b-3
Jesaja 54,4-14
Psalm 30,2-6
Jesaja 55,1-11
Jesaja 12,1-6
Ezechiël 36,24-28
Psalm 51,9-15
Sefanja 3,12-20
Psalm 126
Psalm 42,2-6
Romeinen 6,3-4
Kolossenzen 3,1-4
Marcus 16,1-8
alternatief
Jeremia 33,1-11

ps: 134, 134b 
130  130a
lez: 33(2), 33a, 104, 104b, 162, 318, 322, 513, 591, 602, 603, 604, 984, 986, 987 
13a, 33b, GvL 33 
16, 16b, 16c, 40(3), 40a, 393 
16a, GvL 16-I 
114, 114a, 136, 136a, 169, 350, 352, 605, 606, 607 
151 
30(1-2), 176, 176a
30a, GvL 30-I 
327, 382, 929 
153, 154a, 154b, 155 
51(4-5), 51b, 51c, 609, 610, 686 
51a, 51c, GvL 51-II/III 
126, 176, 176a, 608, 879
126a, 126b, GvL 126-II
int: 139d, 219, 277, 284, 457, 458b, 593-601 
of 139d, 219, 277, 284, 457, 458b, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601
dg: 42(1-3), 42a, 42b, GvL 42-43
346-353, 356, 522, 523, 611, 612, 686
ep: 623, 645, 752
ev: 318, 513, 533, 592, 631, 639
ol: 117-117d, 150-150d, 306, 372, 389, 395, 613, 615-625, 632, 641, 642, 645
alternatief
pr: 177, 831

 

Liturgisch bloemschikken

Lees meer over

Het thema Veertigdagentijd & Pasen