Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Materialen voor Biddag voor Gewas en Arbeid

Op de tweede woensdag in maart viert de Protestantse Kerk vanouds Biddag voor gewas en arbeid. Er wordt niet alleen gebeden voor een goede oogst, maar ook voor alles wat wordt gedaan om mensen te voorzien van ‘ons dagelijks brood’. Een aantal tips om u in huis of in de kerk voor te bereiden op Biddag.

Liturgische suggesties

Biddag is een dag die ons erbij bepaalt dat we het gebed broodnodig hebben. Een dag ook die de gemeente wil aanzetten tot gebed – voor gewas en arbeid, voor de intense nood in de wereld en voor zoveel meer. Over het grote belang van het gebed voor de christelijke gemeente schreef dr. K.H. Miskotte ooit prachtig in zijn boekje De weg van het gebed: ‘De gemeente van Christus is een biddende gemeenschap; in het gebed wordt haar antwoord openbaar op het Woord van God dat haar heeft geschapen; daarom is het gebed als dankzegging en aanbidding, als belijdenis en voorbede, als regelmatig vragen en aanroeping in de nood, als verhaal van vrede en als kreet uit de diepte, het meest onvervreemdbaar kenmerk van het kerk-zijn.’ In de samenkomsten van de gemeente bidden we gezamenlijk tot God en worden we gestimuleerd om het gebed vol te houden als we weer de wereld in gezonden worden. 

Liedsuggesties biddag

  • Zet nooit uw hart op geld of goed - Psalm 62: 6
  • In de bloembol is de krokus - Lied 982
  • Wees goed voor deze aarde - Geroepen om te zingen 107
  • Gij die doet groeien, Psalm 145c - Psalmen anders
  • Van God is de aarde, Psalm 24 - Verzameld Liedboek

Gebed

God van de gerechtigheid die uw Woord nakomt,
die ons de aarde geeft om haar in liefde te dienen en te bewaren,
zegen onze oren om uw bedoelingen te verstaan
en te horen wie uit het onrecht in de wereld een beroep op ons doen.

Zegen onze handen om van u te ontvangen wat wij nodig hebben,
om anderen nabij te kunnen zijn en te bemoedigen.
Zegen onze ogen om uw ontferming over ons te zien
en zo in barmhartigheid mensen op te merken.
Zegen onze voeten om in de navolging van Christus
gerechtigheid en vrede te brengen,
opdat mensen hoop vatten en weer vertrouwen 
vinden.

Deze suggesties komt uit het 40dagentijdmagazine van Kerk in Actie.

Download 40dagentijdmagazine

Preekschetsen en kindermoment biddag

Op theologie.nl zijn diverse preekschetsen en suggesties voor het kindermoment te vinden. 

Raad van Kerken: Van crisisjaar naar jubeljaar

Kerk in Actie verzorgt in samenwerking met Raad van Kerken materiaal voor de Biddag en Dankdag. De brochure biedt bij het onderwerp 'van crisisjaar naar jubeljaar' verdieping en bezinning. De brochure bevat een achtergrondartikel, ervaringsverhalen, meditatieve teksten die aanhaken bij de teksten van de bid- en dankdag voor gewas én arbeid en de zondag van de arbeid, en tot slot een artikel met betrekking tot jongeren en het thema.

Proeven en praten

Waar komt jouw dagelijks brood vandaan? 'Proeven en praten over jouw dagelijks brood’ is een gezellige en leerzame manier om inzicht te krijgen in ons complexe voedselsysteem. Bereid samen een heerlijk driegangenmenu, en luister tijdens de maaltijd welke weg de producten op je bord hebben afgelegd. Kerk in Actie, Arocha en Micha Nederland ontwikkelden deze actuele werkvorm.

Lees hoe 8 protestantse gemeenten uit de kop van Noord-Holland deze avond beleefden:


Seizoenspakketten jeugdwerk

Voor iedere leeftijdscategorie zijn er seizoenspakketten voor het jeugdwerk in de kerk beschikbaar. In de maand maart zijn er werkvormen te vinden die passen bij biddag. 

Bid- en dankdag map HGJB

Ontvang iedere biddag en dankdag een complete map met inhoudelijke doordenking van een bijbelgedeelte en uitgewerkte verwerkingsvormen. Verbindt kerk, school en gezin.

Benieuwd naar de theologische achtergrond van biddag? Lees dan dit artikel:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)