Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Materialen voor Biddag voor gewas en arbeid

Op woensdag 13 maart viert de Protestantse Kerk Biddag voor gewas en arbeid. Als de eerste gewassen de grond in gaan, bidden we voor een goede oogst en een zegen op het werk. Onderstaand vind je liturgische suggesties om de dienst op deze biddag inhoud te geven. 

De wereld om ons heen vertelt ons dagelijks dat alles maakbaar is. We gaan om met de aarde alsof die ons bezit is. In werkelijkheid zijn we geschapen in afhankelijkheid van elkaar, van de aarde en uiteindelijk van onze Schepper. Biddag is een dag die ons erbij bepaalt dat alles wat we ontvangen een geschenk is. 

Biddend ons werk doen

We mogen biddend ons werk doen, in de verwachting dat God ons geeft wat we nodig hebben. ‘De gemeente van Christus is een biddende gemeenschap. In het gebed wordt haar antwoord openbaar op het Woord van God dat haar heeft geschapen. Daarom is het gebed als dankzegging en aanbidding, als belijdenis en voorbede, als regelmatig vragen en aanroeping in de nood, als verhaal van vrede en als kreet uit de diepte. Het meest onvervreemdbaar kenmerk van het kerk-zijn.’ In de samenkomsten van de gemeente bidden we gezamenlijk tot God en worden we gestimuleerd om het gebed vol te houden als we weer de wereld in gezonden worden. (Uit: ‘De weg van het gebed’ van dr. K.H. Miskotte)

Liedsuggesties 

Kinderliedjes

Gebed

Eeuwige boer,
Ploeg onze verlamming om tot moed.
Zaai liefde in de voren van onze angst.
Laat kracht groeien uit onze onmacht.
Oogst toekomst voor ons samen. 

(Otto de Bruijne)

Preekschetsen en kindermoment 

Op theologie.nl zijn diverse preekschetsen en suggesties voor het kindermoment te vinden. 

Raad van Kerken: Van crisisjaar naar jubeljaar

Kerk in Actie verzorgt in samenwerking met de Raad van Kerken materiaal voor de bid- en dankdagen. De brochure biedt bij het onderwerp 'van crisisjaar naar jubeljaar' verdieping en bezinning. De brochure bevat een achtergrondartikel, ervaringsverhalen, meditatieve teksten die aanhaken bij de teksten van de Bid- en Dankdag voor gewas én arbeid en de Zondag van de arbeid, en tot slot een artikel met betrekking tot jongeren en het thema.

Proeven en praten

Waar komt jouw dagelijks brood vandaan? 'Proeven en praten over jouw dagelijks brood’ is een gezellige en leerzame manier om inzicht te krijgen in ons complexe voedselsysteem. Bereid samen een heerlijk driegangenmenu, en luister tijdens de maaltijd welke weg de producten op je bord hebben afgelegd. Kerk in Actie, Arocha en Micha Nederland ontwikkelden deze actuele werkvorm.

Lees hoe 8 protestantse gemeenten uit de kop van Noord-Holland deze avond beleefden:


Seizoenspakketten jeugdwerk

Voor iedere leeftijdscategorie zijn er seizoenspakketten voor het jeugdwerk in de kerk beschikbaar. In de maand maart zijn er werkvormen te vinden die passen bij biddag. 

Bid- en dankdag map HGJB

Ontvang iedere biddag en dankdag een complete map met inhoudelijke doordenking van een bijbelgedeelte en uitgewerkte verwerkingsvormen. Verbindt kerk, school en gezin.

Benieuwd naar de theologische achtergrond van biddag? Lees dan dit artikel:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)