Doorgaan naar hoofdinhoud

Missionair werk

Missionair kerk-zijn: deze themapagina biedt inspiratie, ideeën en materialen om als gemeente missionair te zijn. Van eenvoudige missionaire initiatieven tot informatie over pionieren. 

Missionair kerk-zijn: deze themapagina biedt inspiratie, ideeën en materialen om als gemeente missionair te zijn. Van eenvoudige missionaire initiatieven tot informatie over pionieren. 

Brochure 25 missionaire ideeën

Wilt u verbinding maken met mensen in de buurt maar weet u niet hoe? Wilt u iets delen van het christelijk geloof en zoekt u een creatieve manier? De brochure '25 missionaire ideeën' biedt u tips en ideeën om in een paar weken of paar maanden te realiseren. Het bekijken van de ideeën is misschien een klein stapje voor de gemeente, maar mogelijk met grote gevolgen. Want in het missionaire werk gebeurt er iets met de mensen die u ontmoet én met uzelf: je wordt ook zelf weer aan het denken gezet over waarom je gelooft en wat de waarde ervan is. 

Vraag de brochure gratis aan.

 

Missionaire trendrede

Het komende decennium zal de samenleving een enorme transitie doormaken. Ook de kerk staat voor grote veranderingen. Welke trends zullen de komende tien jaren bepalen? Wat vragen die trends van de kerk en hoe kan zij meebewegen? De Amsterdamse stadspredikant Tim Vreugdenhil onderzocht in opdracht van de Protestantse Kerk en een aantal andere kerkgenootschappen trends en ontwikkelingen op missionair gebied. Zijn bevindingen beschreef ds. Vreugdenhil in de eerste missionaire trendrede

Wat is missionair gemeente-zijn?

Wanneer je missionair werk vorm wilt gaan geven, is luisteren essentieel. Daar begint alles mee.

Ook het stellen van de juiste vragen, is een goede start van een missionaire houding. Want wat is missionair eigenlijk precies? Welke vormen bestaan er? Hoe bereiken we mensen die weinig met de kerk hebben? Deze en andere vragen worden beantwoord in de rubriek veelgestelde vragen

Bezinning op missionaire roeping

Wilt u nadenken over de missionaire roeping van uw gemeente?

  • Lees het boek ‘Back to basics - 7 vragen rond missionair kerk-zijn’ en ga daarover met elkaar in gesprek.
  • Volg een focustraject van de IZB. In dit traject krijgt u als gemeente intensieve begeleiding bij het verstaan van uw missionaire roeping.
  • Speciaal voor predikant is er de missionaire specialisatie: een traject van twee jaar, waarin de predikant wordt begeleid bij de bezinning op de missionaire taak van de gemeente. 

Inmiddels zijn er vanuit de Protestantse Kerk nu circa 250 nieuwe vormen van kerk-zijn ontstaan. Een deel van deze initiatieven loopt tegen grenzen aan. En de praktijk roept vragen op. Wat is er nodig om gemeente te zijn? Is lidmaatschap verplicht? Over deze en andere vragen, is de generale synode momenteel aan het nadenken

Inspiratie voor missionaire activiteiten

Geld nodig om een missionaire activiteit te organiseren? Vraag een missionaire subsidie aan. Daarnaast is het altijd mogelijk om contact op te nemen met een missionaire adviseur van de dienstenorganisatie. Zij kunnen al uw vragen beantwoorden en met u meedenken.

Starten van een pioniersplek of presentieplek?

De afgelopen tien jaar zijn bijna 150 pioniersplekken vanuit de Protestantse Kerk in Nederland gestart. Hoe staat het ervoor bij deze nieuwe vormen van kerk-zijn? Vier onderzoekers hebben gekeken wat pioniersplekken voor de betrokkenen betekenen, in sociaal opzicht en qua geloofsontwikkeling. Dat onderzoek heeft geleid tot een tussenrapport (maart 2020), wat u via deze link kunt downloaden. Er is ook een Engelse versie beschikbaar. 

Benieuwd naar pionieren? Bekijk dan de veelgestelde vragen over dit onderwerp. Liever met mensen in gesprek over dit thema, kom dan naar één van de verkendagen pionierenIs het starten van een pioniersplek een stap te ver? Kijk dan eens bij ‘Kerk in de buurt’: een project waar diaconale initiatieven gecombineerd worden met een missionaire houding.

Informatie voor pioniers

Al betrokken bij een pioniersplek? Kijk dan eens op www.lerenpionieren.nl.

Zoek een pioniersplek in de buurt

Benieuwd of er een pioniersplek is uw omgeving? Bekijk de pioniersplekken in de kerkzoeker

Veelgestelde vragen

Protestantse Kerk