Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Missionair werk

Missionair kerk-zijn: deze themapagina biedt inspiratie, ideeën en materialen om als gemeente missionair te zijn. Van eenvoudige missionaire initiatieven tot informatie over pionieren. 

Deze themapagina biedt inspiratie, ideeën en materialen om als gemeente missionair te zijn. Van eenvoudige missionaire initiatieven tot informatie over pionieren. 

Wat is missionair gemeente-zijn?

Wanneer je missionair werk vorm wilt gaan geven, is luisteren essentieel. Daar begint alles mee.

Verder nadenken over de missionaire roeping van uw gemeente? Lees het boek ‘Back to basics - 7 vragen rond missionair kerk-zijn’ en ga daarover met elkaar in gesprek. Of volg een focustraject van de IZB, waarin u als gemeente intensieve begeleiding krijgt bij het verstaan van uw missionaire roeping. 

Inspiratie voor missionaire activiteiten

Missionaire opleiding voor predikanten en kerkelijk werkers

Speciaal voor predikanten en kerkelijk werkers die voorganger zijn in een gemeente, is er de opleiding Kerk naar buiten: deze opleiding geeft handvatten om gemeenten theologisch te begeleiden bij het ontdekken van de Missio Dei en bij het doorvertalen naar de praktijk.

Meer informatie opleiding 'Kerk naar buiten'

 

Starten van een pioniersplek of presentieplek?

De afgelopen tien jaar zijn bijna 150 pioniersplekken vanuit de Protestantse Kerk in Nederland gestart. Hoe staat het ervoor bij deze nieuwe vormen van kerk-zijn? Vier onderzoekers hebben gekeken wat pioniersplekken voor de betrokkenen betekenen, in sociaal opzicht en qua geloofsontwikkeling. Dat onderzoek heeft geleid tot een tussenrapport (maart 2020), wat u via deze link kunt downloaden. Er is ook een Engelse versie beschikbaar. 

Benieuwd naar pionieren? Bekijk dan de veelgestelde vragen over dit onderwerp. Liever met mensen in gesprek over dit thema, kom dan naar één van de verkendagen pionierenIs het starten van een pioniersplek een stap te ver? Kijk dan eens bij ‘Kerk in de buurt’: een project waar diaconale initiatieven gecombineerd worden met een missionaire houding.

Mozaïek van kerkplekken

Vanuit de Protestantse Kerk zijn nu circa 250 nieuwe vormen van kerk-zijn ontstaan. Een deel van deze initiatieven loopt tegen grenzen aan. In 2018 is in opdracht van het moderamen van de Protestantse Kerk via een zorgvuldig traject gewerkt aan een nota. In april 2019 is de nota ‘Mozaïek van kerkplekken’ verschenen. Meer informatie

Informatie voor pioniers

Al betrokken bij een pioniersplek? Kijk dan eens op www.lerenpionieren.nl.

Zoek een pioniersplek in de buurt

Benieuwd of er een pioniersplek is uw omgeving? Bekijk de pioniersplekken in de kerkzoeker

Geld over advies nodig?

Geld nodig om een missionaire activiteit te organiseren? Vraag een missionaire subsidie aan. Daarnaast is het altijd mogelijk om contact op te nemen met een missionaire adviseur van de dienstenorganisatie. Zij kunnen al uw vragen beantwoorden en met u meedenken.

Protestantse Kerk