Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Lidmaatschap

Via het lidmaatschap van de plaatselijke kerkelijke gemeente is men automatisch lid van de Protestantse Kerk in Nederland. Als iemand zich wil inschrijven als lid van de Protestantse Kerk in Nederland of juist wil uitschrijven, moet dat dus op plaatselijk niveau gebeuren.

Wanneer ben je lid van de Protestantse Kerk?

Er bestaan verschillende soorten lidmaatschappen van de Protestantse Kerk in Nederland:

  • Dooplid: deze persoon is gedoopt in een gereformeerde, hervormde, evangelisch-lutherse of protestantse gemeente of als gedoopt lid van een ander kerkgenootschap overgekomen
  • Belijdende lid: deze persoon heeft belijdenis gedaan in een gereformeerde, hervormde, evangelisch-lutherse of protestantse gemeente of is als belijdend lid van een ander kerkgenootschap overgekomen
  • Gastlid: Een gastlid is een persoon die lid is van een ander kerkgenootschap maar die tevens lid is geworden van een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland. Dat kan onder bepaalde voorwaarden. De status van een gastlid is vervolgens vrijwel gelijk aan die van een lid. Daarin kan een gemeente ook nog verschillende keuzes maken in de eigen plaatselijke regeling.

Meer over gastlidmaatschap:


Hoe word je lid van de Protestantse Kerk?

Het antwoord op deze vraag hangt af van de huidige de situatie van een persoon. Hieronder staan de antwoorden bij de meest voorkomende situaties. Maar ook dan gaat het in principe vaak om maatwerk.

Situatie 1. Een kind of volwassene wordt gedoopt en is daarmee lid van de gemeente. Als een volwassene gelooft, maar niet is gedoopt, en dus nog geen lid is, kan hij hierover een gesprek aanvragen bij de kerkenraad of predikant van de gemeente. De kerkenraad of predikant zal hem voorstel doen voor een leerweg (‘belijdeniscatechisatie’), die wordt afgerond met geloofsbelijdenis en doop (in een kerkdienst). Daarmee wordt betrokken belijdend lid van de gemeente.

Situatie 2. Als iemand verhuist en in zijn vorige woonplaats lid was van een gemeente die tot de Protestantse Kerk in Nederland behoort, wordt diegene automatisch lid van de gemeente van de Protestantse Kerk in zijn nieuwe woonplaats. Bij de overschrijving van de burgerlijke gemeente gaat er namelijk een signaal naar de kerkelijke ledenadministratie (zie ook vraag 4) die er voor zorgt dat de gegevens bij de nieuwe kerkelijke gemeente bekend zijn. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf actief de verhuizing door te geven aan de oude en de nieuwe kerkelijke gemeente.

Situatie 3. Als iemand gedoopt is en lid is van een andere christelijke kerk, moet diegene om lid te worden zelf actie ondernemen. De eerste stap is een gemotiveerd verzoek aan de scriba (secretaris) van de kerkelijke gemeente waar diegene bij wilt horen. Na instemming zorgt de kerkenraad dan voor de inschrijving. In plaats van een schriftelijk verzoek kan er ook een gesprek gevoerd worden met iemand van de kerkenraad, bijvoorbeeld de predikant.

Op zoek naar de contactgegevens van de plaatselijke gemeenten? Gebruik de kerkzoeker en zoek de contactgegevens van het kerkelijk bureau of de scriba op van de desbetreffende gemeente. 

Wie staan er verder geregistreerd in de administratie van de Protestantse Kerk in Nederland?

Naast doopleden, belijdende leden en gastleden staan in de administratie ook de ongedoopte kinderen van leden, personen die 'vriend van de gemeente' (kortweg: ‘vriend’) zijn en mee geregistreerde familieleden van leden. 

Hoe komt het dat de plaatselijke kerkelijke gemeente weet van mijn verhuizing?

Via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). Op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie (GBA) is de SILA gerechtigd om informatie te ontvangen over de verhuizing van personen die in de GBA met een zogenaamde ‘sila-stip’ zijn gemarkeerd. De SILA kan vervolgens bepalen van welk kerkgenootschap betrokkene lid is en geeft de informatie door.

Als iemand niet in de Sila-administratie wil staan, kan diegene bij de SILA bezwaar maken tegen deze registratie. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren onder vermelding van naam, voornamen, adres en geboortedatum. De SILA zal de registratie beëindigen. Let op: als iemand dit doet, moet diegene zelf zijn verhuizing doorgeven aan de kerkelijke gemeente waar hij lid van was en weer wil worden.
>Meer informatie op www.sila.nl

Hoe kan ik mij uitschrijven als lid van de Protestantse Kerk?

Omdat het lidmaatschap van de Protestantse Kerk in Nederland via de kerkelijke gemeente verloopt, moet diegene zich uitschrijven bij de gemeente van de Protestantse Kerk waar hij/zij ingeschreven staat. Dit kan door een ondertekende brief aan de kerkenraad van de desbetreffende gemeente te schrijven.

Lees meer over

Het thema Ledenadministratie