Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Bezinningsboekje ‘Aan tafel met Jezus’ verbindt protestants Breda

De Protestantse Gemeente Breda maakt in deze Veertigdagentijd kennis met bijbelse personen die Jezus zelf ontmoet hebben. Het bezinningsboekje ‘Aan tafel met Jezus’ biedt daarvoor een prachtige leidraad. Ds. Ton van Prooijen: “Het verbindt ons, met de Bijbel én met elkaar.”

Nieuwe verbinding

Toen dominee Ton van Prooijen via de website en de wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse Kerk in Nederland hoorde over het nieuwe bezinningsboek ‘Aan tafel met Jezus’, was hij direct enthousiast. “Na de coronatijd wilden we in onze gemeente graag dingen doen die opnieuw verbinding geven”, vertelt Van Prooijen. “De Veertigdagentijd is een mooie periode om dat vorm te geven. Het boekje past hier perfect bij.”

Aan de slag 

Het boekje ‘Aan tafel met Jezus’ beschrijft zeven ontmoetingen die Jezus had tijdens zijn leven op aarde, beschreven door zeven theologen die zich ieder hebben ingeleefd in een van deze personen. Deze personen zitten bij Jezus aan tafel en gaan met Hem in gesprek. In de protestantse gemeente wordt iedere week één ontmoeting uitgelicht. “Zowel op zondag als tijdens de vesper op de woensdagavond erna gaan we aan de slag met een verhaal uit boekje”, aldus dominee Van Prooijen. “Op zondag lezen we het verhaal voor zoals het in boekje beschreven is, voor de vesper zoeken we er zelf teksten, gedichten en liederen bij. De vesper is oecumenisch, we organiseren deze samen met de lokale parochie. Daarna gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van de vragen in het boekje.”

Bijbelverhalen komen tot leven

Van Prooijen is erg enthousiast over het boekje. “De verhalen worden verteld vanuit bijbelse personages die met Jezus aan tafel hebben gezeten. Echte persoonlijke verhalen, die dichtbij komen voor mensen. Zo komen bijbelverhalen heel nabij. Ook de vragen in het boekje helpen om echt over zo’n ontmoeting na te denken.” 

Tijdens de laatste dagen voor Pasen gaat er iets bijzonders gebeuren. “Een musicalvereniging die gelieerd is aan onze kerk, gaat een aantal verhalen uitspelen”, vertelt Van Prooijen. “Op Witte Donderdag gaat het over Judas, op Goede Vrijdag over Maria en Stille Zaterdag eindigen we met een tafelgesprek met de bijbelse figuren die in alle weken aan bod zijn gekomen. Zo komen de verhalen echt tot leven.”

Over het boekje

‘Aan tafel met Jezus’ is geschikt voor persoonlijke lezing en voor bespreking in een groep of een viering. Scriba ds. René de Reuver nam het initiatief voor het bezinningsboek voor de Veertigdagentijd. Elk hoofdstuk heeft drie gespreksvragen, bedoeld voor persoonlijke overdenking of bespreking in een groep of viering. De ontmoetingen zijn beschreven door Dirk-Jan Bierenbroodspot, Arnold Huijgen, Niels de Jong, Carmen Melisant, Trinette Verhoeven, Riegonda van Welie en Engele Wijnsma die zich verdiepten in de personen van respectievelijk Petrus, Maria, Zacheüs, Judas, de vrouw die Jezus’ voeten zalft, Maria Magdalena en Thomas. 

Bestel het boek 'Aan tafel met Jezus'
KokBoekencentrum - €9,99

Lees ook:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)