Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Oecumenisch wereldnieuws - Lutheranen in Krakau & vrijheid van Godsdienst

Met onder andere aandacht voor oecumenische gebedswake in Rome, 75 jaar Wereldraad van Kerken en de assemblee van bijbelgenootschappen.

Assemblee LWF in Krakau

Vanaf woensdag 13 september vindt de assemblee van de Lutherse Wereldfederatie plaats. Er is uiteraard ook een delegatie namens de Protestantse Kerk aanwezig. De hoofdspreker op donderdag 14 september is theoloog Tomáš Halík.
Meer over de Nederlandse delegatie
Meer over de assemblee
Meer over Tomáš Halík

Oecumenische gebedswake in Rome

Op 30 september 2023 vindt in Rome de oecumenische gebedswake ‘Together 2023’ plaats in aanwezigheid van paus Franciscus. Jongeren tussen 18 en 35 jaar uit heel Europa, van alle kerkelijke achtergronden, zijn hiervoor uitgenodigd. Tabitha van Krimpen, jonge theoloog des vaderlands in 2022, is hierbij aanwezig.

Relatie met de Hervormde Gemeente van Suriname 

Van 29 augustus t/m 8 september heeft het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap een bezoek gebracht aan het Surinaamse Bijbelgenootschap. Scriba ds. René de Reuver was een van de delegatieleden. Tijdens het bezoek heeft hij de contacten met de Hervormde Kerk van Suriname vernieuwd. Door de kerkenraad van de Hervormde Kerk van Suriname is de hoop uitgesproken dat de band tussen hun kerk en de Protestantse Kerk in Nederland uitgroeit tot een gelijkwaardige relatie van twee zusterkerken. In het komende jaar wordt door beide kerken gezocht naar een concrete invulling van deze relatie.

Assemblee van bijbelgenootschappen

Zo eens in de acht jaar vindt de World Assembly van de United Bible Societies plaats. Dit jaar wordt deze assemblee gehouden in Nederland, van 11-18 oktober in Egmond aan Zee. Op zondag 15 oktober is er een speciale kerkdienst in de Westerkerk in Amsterdam. Bij de UBS zijn ruim 150 bijbelgenootschappen aangesloten; in de meeste landen in de wereld is een bijbelgenootschap actief. 

75 jaar Wereldraad van Kerken

In augustus bestond de grootste oecumenische organisatie ter wereld 75 jaar. De Nederlandse Willem Visser ‘t Hooft was medeoprichter en de eerste secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken. Met zijn tomeloze inzet voor de internationale oecumenische beweging was hij een van de bekendste Nederlandse theologen buiten ons land.
Lees hier het profiel van Visser ’t Hooft.

Nederlands Christelijk Forum

In juni kwamen 40 kerkleiders uit Nederland en België bij elkaar voor een gezamenlijke retraite. Scriba ds. René de Reuver is voorzitter van dit forum. Hij leidde een deel van de retraite. In een gezamenlijke verklaring na afloop schrijft men: ‘Terugkijkend op de retraite weten en voelen we ons samen uitgedaagd. Om deze eenheid zichtbaar te maken in een wereld die meer verdeeld is dan ooit. Om God te zoeken waar Hij ons allang voor is. Om kerk te zijn waar mensen zijn; in hun eigenheid, vreugde en nood. Om hoop te leven, juist in onze tijd waarin uitzichtloosheid en hopeloosheid veel jongeren en ouderen moedeloos maakt. We worden uitgedaagd tot een bediening van hoop! Wij roepen kerken en geloofsgemeenschappen op om samen met ons deze weg van eenheid te gaan. Omdat ‘ik niet kan zijn, als jij niet bent’, geen enkele kerk op zichzelf het gehele lichaam van Christus is, en de liefde van Christus ons samenbindt. ‘Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk’ (Kolossenzen 1:17-18).’ Dit slotdocument sluit inhoudelijk aan bij het nieuwe jaarthema van de Protestantse Kerk: ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.’

Vrijheid van godsdienst

De nieuwe CEC-president, aartsbisschop Nikitas (Verenigd Koninkrijk), vroeg bij de vaststelling van de eindrapportage van de CEC in Tallinn (juni 2023) om speciale aandacht voor de vrijheid van godsdienst. Hij noemde daarbij het aanvallen van godsgebouwen als uitwas van het onvoldoende garanderen van ruimte om de eigen godsdienst te beleven. Hij verwees onder meer naar de situatie van christenen in Cyprus, Turkije en Armenië en noemde ook de veiligheid van moskeeën en synagogen.
De CEC verricht actief lobbywerk bij de politiek om vrijheid van godsdienst en de mensenrechten op de politieke agenda te houden. Meest recent voorbeeld is de verklaring van de Raad van de Europese Unie (22 augustus jl.), waarin de waarde van vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst wordt onderstreept. Het Reformatorisch Dagblad schreef over deze verklaring.
Lees hier het rapport van de CEC over mensenrechten.

Kerkleiders Papoea uiten bezorgdheid over executies

In een verklaring aan regeringsfunctionarissen meldden kerkleiders in Papoea dat de huidige situatie een menselijke tragedie is. Ze uiten hun ernstige bezorgdheid over buitengerechtelijke executies en ander geweld in hun land, en riepen op tot onmiddellijke maatregelen voor een duurzame vrede.

Kerken willen nieuwe poging om euthanasie te reguleren

Na het mislukken van de wetgeving voor hulp bij zelfdoding willen de christelijke kerken in Duitsland graag een nieuwe poging doen om hulp bij zelfdoding wettelijk te reguleren. Een bespreking van een nieuw wetsontwerp moet de zorgen van de laatste ontwerpen wegnemen. De kerken benadrukken de noodzaak van wettelijke regulering, waarbij duidelijk moet zijn dat zelfmoord plegen of anderen helpen niet ‘normaal’ mag worden, benadrukte Annette Kurschus, voorzitter van de EKD-raad.

Overlijden Dirk Gudde

Op woensdag 16 augustus is Dirk Gudde overleden, betrokken bij de Nederlandse Raad van Kerken. In 1995 werd hij stafmedewerker voor oecumene van de bisschoppenconferentie. Vanuit deze functie woonde hij regelmatig de plenaire vergaderingen van de Raad bij. Ook verving hij in het moderamen de bisschop als deze verhinderd was. In 2011 werd Gudde voorzitter van de beraadsgroep Samenlevingsvragen, tot hij in 2015 gekozen werd tot nieuwe voorzitter van de Raad. Deze functie vervulde hij tot eind 2019. Lees hier het in memoriam op de site van de Raad van Kerken.

Op de foto: assemblee Lutherse Wereldfederatie

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)