Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Protestantse Kerk vertegenwoordigd bij 13e Assemblee van de Lutherse Wereldfederatie

Van 13 tot 19 september komt de Assemblee van de Lutherse Wereldfederatie (LWF) voor de 13e keer bijeen in Kraków (Polen). Ook deze keer wordt de Protestantse Kerk vanuit Nederland vertegenwoordigd door een delegatie. Een aantal delegatieleden vertelt hieronder over hun betrokkenheid bij het thema en de onderwerpen van de Assemblee.

Wat is hun betrokkenheid, hoop en inspiratie vanuit de context van de Protestantse Kerk in Nederland bij deze Assemblee?

René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk

‘Mijn eerste kennismaking met de wereldwijde lutherse familie was in Windhoek, Namibië, 2016. Ik was toen pas enkele maanden werkzaam als scriba, algemeen secretaris, van de Protestantse Kerk in Nederland. Afkomstig uit de reformed tradition heb ik volop genoten van die assemblee. De vieringen, gesprekken in kleine groepen en de onderlinge ontmoetingen spraken me aan. Ik zie hier weer naar uit.

Het thema van de Assemblee, Eén lichaam, één Geest, één Hoop (Efeziërs 4:4) sluit naadloos aan bij ons huidige visiedocument Van U is de toekomst. Het hoofdstuk over eenheid is het jaarthema van dit seizoen. De lijnen komen voor mij dus heel mooi bij elkaar. Ik hoop eenheid te ervaren, inspiratie op te doen en concrete aanzetten mee naar huis te nemen om in onze eigen context hoop en eenheid handen en voeten te geven.

Ik vind het bijzonder om als gedelegeerde van een united church te participeren. Ik hoop dat het thema allen inspireert om eenheid te zoeken met andere kerken, en de LWF stimuleert eenheid te zoeken met andere oecumenische organisaties zoals de WCRC.’

Andreas Wöhle, president-bisschop van de evangelisch-lutherse synode in de Protestantse Kerk

‘Als jonge student werd ik geïnspireerd door de gedachte dat nota bene al in 1947 kerkmensen elkaar in de LWF opnieuw wisten te vinden, over alle bloederige loopgraven van de oorlog heen. Die lutherse wereldfamilie is geboren vanuit de wens om elkaar niet op te geven, maar te blijven beseffen en te willen leven dat wij één kerk zijn in Christus. Later heb ik ervaren: in die ontmoetingen van de wereldfamilie klopt het hart van de wereldwijde kerk! Hier herkennen mensen in elkaar over en weer dezelfde drijfveren en de diepe geborgenheid in het geloof, in vieringen, muziek en het samenzijn bij brood en wijn, over alle grenzen van taal, cultuur en gebruiken heen. Daarbij helpt uiteraard de herkenbare liturgie maar ook de gedeelde spiritualiteit van het weten van Gods genadige nabijheid, die alle mensen uitdaagt en bestemt tot een leven in vrijheid.

Ik hoop dat er in deze voor mij vierde Assemblee ook ‘muziek’ zit, en dat er inspiratie en oriëntatie vanuit zal gaan. Dat geldt voor de grote thema’s van klimaatgerechtigheid, mensenrechten en een theologisch en gelovig verantwoorde relatie met Israël, maar ook voor het perspectief op de toekomst van de kerk, die wij niet in handen hebben.’

Margo Jonker, adviseur evangelisch-lutherse synode

‘Als predikant van de lutherse gemeente Zwolle en adviseur van de synodale commissie van de lutherse synode krijg ik de gelegenheid om als afgevaardigde naar de Assemblee te gaan. Daar zullen gemeenten uit de hele wereld vertegenwoordigd zijn. Dat je als kerk deel bent van een wereldgemeenschap vind ik intrigerend. In luthers Nederland is een grote landelijke betrokkenheid van kerkelijke gemeenten. Of het ook geldt voor de gemeenten wereldwijd ga ik graag verkennen.

Ik hoop dat kerken en mensen uit verschillende delen van de wereld, en daarmee met heel verschillende levens en geloofservaringen, elkaar van harte willen ontmoeten op de Assemblee. Dat het gaat om elkaar van aangezicht tot aangezicht te zien, discussie niet uit de weg te gaan, te luisteren en de wil hebben om dat wat een ander zegt van waarde te laten zijn voor mijn eigen denken en geloven, en ook voor de Nederlandse situatie. 

Mijn focus zal wereldvrede zijn – dit vanwege de oorlog in Oekraïne en de verbijstering dat een dergelijke oorlog gaande is. Hoe is het zo gekomen? En hoe kunnen we wegen naar vrede initiëren? Daarnaast zal mijn aandacht uitgaan naar hoe de LHBTQI+-gemeenschap tot recht kan komen. En ik hoop dat er persoonlijke gesprekken plaatsvinden over hoe mensen leven en hoe geloof in hun leven een rol speelt.’

Joren Reichel, lid evangelisch-lutherse synode

‘Na een inspirerende bijeenkomst van de Europese lidkerken in Oxford voor de Pre-Assemblee, zie ik uit naar de ontmoeting van de wereldwijde lutherse gemeenschap. De Assemblee geeft tastbaar gestalte in de wereld aan wat wij belijden in de viering op zondag, dat wij een kerk van alle tijden en plaatsen zijn. Dat komt al tot uitdrukking in het thema van de Assemblee, maar het herinnert mij ook aan de woorden van voormalig LWF-president Josiah Kibira die ds. Anne Burghardt (LWF-secretaris) tijdens haar toespraak voor de generale synode van de Protestantse Kerk aanhaalde: ‘There’s no church so big and so rich, that it wouldn’t depend on the gifts of others; there’s no church so small and so poor it wouldn’t be able to enrich others.’

Het thema van de Assemblee verbindt. Ik beschouw het als een teken dat de lutherse gemeenschap in tijden van toenemende polarisatie samen weet te komen in het licht van Eén Lichaam, één Geest, één Hoop. Dat geeft hoop voor de toekomst. In 2019 reflecteerde aartsbisschop ds. Antje Jackelén (LWF-vicevoorzitter van de Noord-Europese regio): “Het gaat niet om het eerstvolgende dat we al dan niet kunnen veranderen, maar om het besef van het diepzinnige gevoel getransformeerd te zijn, doordrenkt met de geest van het evangelie.” Tijdens de Assemblee zullen wij ons uiteraard, zoals kerken in alle tijden, richten op grote uitdagingen van onze tijd. Het is mijn hoop dat we ook in de plaatselijke context van de Protestantse Kerk tastbaar gevolg kunnen geven aan de hoopvolle verbinding die we als wereldkerk rond deze onderwerpen weten te vinden.’

Ook ds. Karin van den Broeke, programmaleider van Kerk in Actie, is lid van de delegatie.

Leer meer over de Lutherse Wereldfederatie:

 

Dit artikel is ook verschenen in het blad ELK Kwartaal en is geschreven door Joren Reichel.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)