Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Permanente Educatie - Specalisaties

De voortgezette nascholing binnen de permanente educatie kan ook, voor een periode van maximaal twee cycli van vijf jaar, ingevuld worden door het volgen van een specialisatie.

Mogelijkheden

 1. Universitaire Theologiestudie
  Op aanbeveling van de PThU kan de commissie aan een HBO-afgestudeerde kerkelijk werker vrijstelling verlenen voor een periode van maximaal twee cycli van vijf jaar voor de voortgezette nascholing in verband met het volgen van een theologiestudie. Een verzoek hiertoe kunt u indienen via permanente-educatie@protestantsekerk.nl
 2. Promotiestudies
  Op aanbeveling van de promotor kan gedurende een promotietraject de commissie vrijstelling verlenen voor een periode van maximaal twee cycli van vijf jaar voor de voortgezette nascholing. Voor erkenning van promotiestudies vult u dit formulier in: Aanvraag erkenning Promotieonderzoek
 3. Klinisch pastorale vorming
  De gehele studietijd (aangestuurd en onder eigen regie) kan worden ingezet voor het volgen van de KPV. De totale studielast van de KPV is 560 uur, inclusief literatuur en opdrachten. Het deel van de studie dat de voor u geldende studietijd overstijgt zal in eigen tijd gevolgd moeten worden. Zie ook: website Klinisch Pastorale Vorming
 4. Tweejarige postacademische opleiding Geestelijke Begeleiding aan de PThU
  De gehele studietijd (aangestuurd en onder eigen regie) kan worden ingezet voor het volgen van deze studie. De studielast voor de opleiding is gesteld op 620 uur (22 ECTS) in twee jaar. Het deel van de studie dat de voor u geldende studietijd overstijgt zal in eigen tijd gevolgd moeten worden. De tijdsinvestering is gedurende de opleiding gemiddeld één à anderhalve dag per week.
 5. Missionaire specialisatie
  De gehele studietijd (aangestuurd en onder eigen regie) kan worden ingezet voor het volgen van deze studie. De tweejarige studie omvat een studiebelasting van totaal 560 uur. Het deel van de studie dat de voor u geldende studietijd overstijgt zal in eigen tijd gevolgd moeten worden. Zie ook: Info missionaire specialisatie
 6. Opleiding contextueel pastoraat
  De totale studielast van de tweejarige opleiding is 420 uur, inclusief literatuur en opdrachten. De gehele studietijd (aangestuurd en onder eigen regie) kan worden ingezet voor het volgen van deze studie. Het deel van de studie dat de voor u geldende studietijd overstijgt zal in eigen tijd gevolgd moeten worden. Zie ook: website Contextueel Pastoraat
 7. Opleiding pastorale supervisie
  Om deel te nemen aan de opleiding tot pastoraal supervisor is een voltooide supervisieopleiding, erkend door de LVSC, noodzakelijk. De totale studielast van de opleiding bedraagt 350 uur. De gehele studietijd (aangestuurd en onder eigen regie) kan worden ingezet voor het volgen van de opleiding. Het deel van de studie dat de voor u geldende studietijd overstijgt zal in eigen tijd gevolgd moeten worden. Voor meer informatie ga naar de: Website Pastorale Supervisie
 8. Geestelijke verzorging - een nieuw beroep leren (Omscholing Geestelijke verzorging)
  PAO-opleiding voor gemeentepredikanten van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) & Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De gehele studietijd (aangestuurd en onder eigen regie) kan worden ingezet voor het volgen van deze studie. Het PAO-traject Geestelijke Verzorging wordt opgebouwd uit een pakket van zes cursussen van de PThU en RUG. Iedere cursus bestaat uit 140 studiebelastingsuren (5 ects). Het deel van de studie dat de voor u geldende studietijd overstijgt zal in eigen tijd gevolgd moeten worden. Voor meer informatie: Opleiding Geestelijke verzorging - een nieuw beroep leren
 9. Interimopleiding voor predikanten en kerkelijk werkers
      De Interimopleiding voor predikanten en kerkelijk werkers is een tweejarig PAO-opleiding van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) voor predikanten en kerkelijk werkers die zich willen ontwikkelen tot interimpastor. De gehele studietijd (aangestuurd en onder eigen regie) kan worden ingezet voor het volgen van deze studie. De totale studielast van de opleiding bedraagt 392 uur (14 ects). Het deel van de studie dat de voor u geldende studietijd overstijgt zal in eigen tijd gevolgd moeten worden. Voor meer informatie: Interimopleiding voor predikanten en kerkelijk werkers

Studieplan

Ook voor deze vorm van invulling van uw permanente educatie stelt u een studieplan op. Na bespreking in de kerkenraad is dat de basis voor het ontvangen van de studiekostenvergoeding.

Kosten

De kosten van mentoraat, primaire nascholing, voortgezette nascholing en specialisaties op een rijtje