Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Financiële ondersteuning nodig?

Financiële ondersteuning nodig?

Soms kan een extra subsidie helpen om de volgende stap voor je initiatief te zetten. Je zet het in om een investering te kunnen doen in bijvoorbeeld je tweedehandswinkel. Om uiteindelijk de inkomsten van de winkel weer te kunnen gebruiken voor andere activiteiten of salariskosten. Kan jouw initiatief wel een financiële boost gebruiken, doorloop dan onderstaande stappen om te zien of je hiervoor in aanmerking komt. 

Stap 1: Check of je aan de criteria voldoet

De subsidie is bedoeld voor ‘stevige’ proefplekken. Proefplekken bouwen aan missionaire community's. Onder ‘stevig’ worden initiatieven verstaan die aan een of meer van onderstaande criteria voldoen:

  • in het bezit van een begroting van minimaal € 20.000,- per jaar;
  • in het bezit van een betaalde pionier of die willen aanstellen;
  • richt zich op een nieuwe doelgroep die nu niet of nauwelijks vertegenwoordigd is in de kerken of al bestaande proefplekken (waaronder jonge generaties, interculturele initiatieven);
  • richt zich op een regio waar de kerk niet of nauwelijks vertegenwoordigd is.

Daarnaast is een verbinding met een lokale protestantse gemeente van belang en de visie van het pioniersteam op financiële duurzaamheid: hoe draagt deze subsidie bij aan jullie financiële bestendiging? Ook wordt gekeken naar het vermogen van de lokale protestantse gemeente(n). Wanneer deze voldoende middelen tot hun beschikking hebben, zal geen subsidie verstrekt worden. Wel kan startbegeleiding worden geboden om draagvlak en mogelijk financiële ondersteuning vanuit de lokale gemeente voor het plan te krijgen.

Stap 2: Aanmelden presentatiedag

Je meldt je aan voor een presentatiedag. Op het aanmeldingsformulier staan de verschillende beschikbare data waar je je voor aan kunt melden. Houd er rekening mee dat jullie plan uiterlijk 1 maand van tevoren binnen moet zijn (zie stap 3).

Stap 3: Voorbereidingen, schrijf een plan

Het plan moet ingediend worden via pionieren@protestantsekerk.nl. Als het initiatief aan de gestelde criteria voldoet, wordt jullie pioniersteam uitgenodigd om naar de presentatiedag te komen en het plan verder toe te lichten.

Stap 4: De presentatiedag (avond)

Een team van experts is aanwezig om naar aanleiding van het ingediende plan verder in gesprek te gaan en eventueel aanvullende (financiële) ondersteuning toe te kennen. Op de dag zelf hoef je dan niet weer het hele plan te presenteren, maar kunnen jullie ingaan op de aangedragen bespreekpunten.

Lees meer over

Het thema Leren pionieren