Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Werken in de kerk?

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk kan predikanten, kerkelijk werkers en jeugdwerkers helpen bij het vinden van de plek die bij hen past.

Werken in de kerk als predikant, kerkelijk werker of jeugdwerker?

Het mobiliteitsbureau kan u adviseren over uw mogelijkheden om structureel in een gemeente te werken:

  • Als predikant beroepen worden
  • Aangesteld worden als kerkelijk werker

De mobiliteitspool biedt de mogelijkheid om op tijdelijke basis aan een gemeente verbonden te worden:

  • Als beginnend predikant in de gemeente
  • Als kerkelijk werker, bijvoorbeeld diaconaal werker
  • Aanstelling als jeugdwerker, in samenwerking met JOP of HGJB.

Beroepen worden als predikant

Predikanten en proponenten kunnen voor informatie rondom het beroepingswerk en een verkenning van de mogelijkheden terecht bij ds. Klaas Dijkstra van het mobiliteitsbureau van de dienstenorganisatie. Het mobiliteitsbureau geeft voorlichting over vacante gemeenten en helpt bij het vinden van een voor u geschikte gemeente.

Het mobiliteitsbureau wil vraag en aanbod van gemeenten en instellingen enerzijds, en predikanten/proponenten anderzijds op elkaar afstemmen. Zo wordt de doorstroming van predikanten bevorderd, wat van belang is voor de motivatie en tevredenheid van beide partijen.

Aanmelden bij dienstenorganisatie
Predikanten/proponenten die op zoek zijn naar een werkplek of van werkplek willen veranderen, kunnen zich aanmelden via het digitaal register (extranet) via http://extranet.pkn.nl.

Aanstelling als kerkelijk werker

Bent u kerkelijk werker en ingeschreven in het register kerkelijk werkers? Dan kunt u terecht bij de consulenten van Team Mobiliteit van de dienstenorganisatie voor informatie en advies. Team Mobiliteit geeft voorlichting over gemeenten die op zoek zijn naar een kerkelijk werker en verkent met u de mogelijkheden die er voor u zijn. U kunt hiervoor contact opnemen en zo nodig een kennismakingsgesprek aanvragen: (030) 880 1880 of arbeidsbemiddeling@protestantsekerk.nl.

Kerkelijk werkers wordt geadviseerd zich aan te melden op extranet via Extranet en eventuele wijzigingen zelf bij te houden. Deze gegevens kunnen gebruikt worden als gemeenten vragen om een advieslijst van voor hun gemeente geschikte kerkelijk werkers. 

Mobiliteitspool

Aanstelling als beginnend predikant voor bepaalde tijd in de gemeente
De mobiliteitspool richt zich op proponenten. Predikanten die nog niet in een gemeente beroepen zijn geweest - en dat kunnen dus ook 'late roepingen' zijn - die het een uitdaging vinden om vanuit de pool aan het werk te gaan. Daarvoor zijn flexibiliteit, een zelfsturende, communicatieve houding en mobiliteit (ook letterlijk) randvoorwaarden. De mobiliteitspool wil ruimte scheppen voor proponenten om in het predikantschap in te groeien.

Het werk als predikant via de mobiliteitspool is op tijdelijke basis (3 tot 5 jaar). De aanstelling varieert van 16 tot 36 uur. Gedurende het dienstverband vindt het mentoraat en de primaire nascholing plaats.

Als je als proponent belangstelling hebt om op deze wijze je werk als predikant te starten kun je je melden bij de mobiliteitspool. Na het invullen van een vragenlijst word je uitgenodigd voor een gesprek waarin wordt nagegaan of de pool voor jou het goede adres is. Je kunt dan ingeschreven worden bij de pool en wordt op de hoogte gehouden van voor jou passende vacatures. Het is ook mogelijk wanneer je nog niet ingeschreven bent bij de mobiliteitspool, direct te reageren op vacatures voor een tijdelijk predikant via de mobiliteitspool. Deze vindt u bij de vacatures op deze site.

Geschikte kandidaten worden door de mobiliteitspool voorgesteld aan de gemeente die uiteindelijk de keuze maakt. De proponent treedt dan als kerkelijk medewerker in dienst van de dienstenorganisatie en wordt door de generale synode beroepen tot predikant in algemene dienst. Er wordt een contract gesloten tussen de dienstenorganisatie en de gemeente en tussen de dienstenorganisatie en de predikant. Je wordt bevestigd tot predikant in algemene dienst in de gemeente waar je gaat werken.

Aanstelling als JOP- of HGJB-jeugdwerker
Voor het aanstellen van een Jong Protestant Jeugdwerker zijn er twee mogelijkheden:

  1. Eenmalige aanstelling voor 2 tot 5 jaar
  2. Een kortdurend contract, bijvoorbeeld van een jaar. Dit contract is eenmaal te verlengen binnen het tijdsbestek van 2 jaar.

De mobiliteitspool van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk regelt alles rondom de aanstelling van een Jong Protestant Jeugdwerker. Dit doet zij in nauwe samenwerking met ervaren jeugdwerkspecialisten. De mobiliteitspool zorgt voor de werving, een (voor)selectie, regelingen rond arbeidsvoorwaarden, salarisadministratie en personele begeleiding. Voor de gemeente betekent dit ‘ontzorgen’.

Belangstelling? De Mobiliteitspool plaatst advertenties voor jeugdwerkers op deze website bij vacatures. Zie ook:


Op vergelijkbare wijze is het mogelijk als HGJB-jeugdwerker via de mobiliteitspool aangesteld te worden.

Als kerkelijk werker tijdelijk werkzaam in de gemeente via de mobiliteitspool
Wil je als kerkelijk werker aan het werk in een gemeente? Je kunt dan solliciteren op een vacature voor kerkelijk werker die een gemeente zelf uitzet. Het is daarvoor van belang je te laten registreren als kerkelijk werker en contact op te nemen met het Mobiliteitsbureau.

Het is ook mogelijk als kerkelijk werker via de Mobiliteitspool in een gemeente te werken. Werken via de pool is altijd op tijdelijke basis. Bijvoorbeeld als missionair, pastoraal of diaconaal werker. Je komt dan tijdelijk in dienst van de dienstenorganisatie en bent werkzaam in de plaatselijke gemeente. De Mobiliteitspool biedt jou personele begeleiding.

Wanneer een gemeente op zoek is naar een kerkelijk werker zorgt de Mobiliteitspool voor werving en selectie.

Als er vacatures zijn voor kerkelijk werkers via de mobiliteitspool vind je deze hier op de de vacaturesite.

Werkzaam als ambulant predikant via de mobiliteitspool
Het is mogelijk om via de mobiliteitspool aan het werk te gaan als ambulant predikant in de gemeente. Een ambulant predikant is een predikant die tijdelijk in de gemeente werkzaam is voor vervangingswerk, maximaal voor twee jaar. Denk daarbij aan vacaturetijd, langdurige ziekte of zwangerschapsverlof. De ambulant predikant doet in een gemeente het reguliere predikantswerk voor maximaal 0,5 fte.

De generale synode besloot hiertoe in het kader van bevordering van mobiliteit van predikanten en tegelijkertijd het ontzorgen van gemeenten bij het vinden en aanstellen van een predikant voor invalwerkzaamheden.

Van een ambulant predikant wordt verwacht dat zij ervaring hebben in het gemeentewerk, flexibel zijn en snel thuis weten te raken in een gemeente.

De dienstenorganisatie zal op termijn een groeiend aantal ambulant predikanten (parttime) in dienst nemen, eerst op tijdelijke basis, later is een vaste aanstelling mogelijk. Zij worden beroepen door de generale synode.

Predikanten die interesse hebben in het ambulant predikantschap worden uitgenodigd om contact op te nemen met de mobiliteitspool om de mogelijkheden te bespreken.

Veelgestelde vragen

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)