Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Classis

Classicale vergaderingen

Contactgegevens van classispredikanten en informatie over de elf verschillende classes.

Indeling en contactgegevens

De classicale vergadering wordt gevormd door de ambtsdragers verkozen door de kerkenraden van de tot de classis behorende gemeenten. De classicale vergadering geeft leiding aan het leven en werken van de classis en geeft daarin gestalte aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar en voor de gehele kerk, alsmede aan de verantwoordelijkheid van de kerk voor de gemeenten.

Contactgegevens per classis

Classis Fryslân
Classispredikant: ds. Wim Beekman
E-mailadres: w.beekman@protestantsekerk.nl    
Telefoonnummer: 06 - 31 99 11 01
Scriba: Janny Brinkman
E-mailadres: classisscriba-friesland@protestantsekerk.nl 
Visitator: ds. Idske van der Pol
E-mailadres: i.vanderpol@protestantsekerk.nl  
Telefoonnummer: 0514 854681https://www.classisfryslan.nl/ 
Classis Gelderland Zuid & Oost
Classispredikant: ds. Jaap van Beelen
E-mailadres: j.vanbeelen@protestantsekerk.nl   
Telefoonnummer: 06 - 15 14 92 71
Scriba: dhr. Van de Lagemaat
E-mailadres: classisscriba-gelderland-zuid-en-oost@protestantsekerk.nl 
Visitator: ds. Co Janssen
E-mailadres: c.janssen@protestantsekerk.nl
Telefoonnumme: 06 - 50 66 80 36
ANBI: https://classis-gelderland-zuid-en-oost.protestantsekerk.nl/anbi
classis-gelderland-zuid-en-oost.protestantsekerk.nl
Classis Groningen-Drenthe
Classispredikant: ds. Jan Hommes
E-mailadres: j.hommes@protestantsekerk.nl 
Telefoonnummer: 06 - 51 99 97 11
Scriba: Leny de Zeeuw
E-mailadres: classisscriba-groningen-drenthe@protestantsekerk.nl 
Visitator: ds. Wouter Bakker
E-mailadres: w.bakker@protestantsekerk.nl 
Telefoonnummer: 06 - 44 43 01 08
RSIN/Fiscaal nummer: 825724259
www.classisgroningendrenthe.nl
Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
Classispredikant: ds. Marco Luijk
E-mailadres: m.luijk@protestantsekerk.nl 
Telefoonnummer: 06 - 52 33 52 85
Scriba: A.D. Drost
E-mailadres: classisscriba-noord-brabant-limburg-reunion-wallonne@protestantsekerk.nl
Visitator: ds. A. Rebel
a.rebel@protestantsekerk.nl
Telefoonnummer: 06 - 53 75 33 67www.classisbrabantlimburg.nl
Classis Noord-Holland
Classispredikant: ds. Peter Verhoeff
E-mailadres: p.verhoeff@protestantsekerk.nl 
Telefoonnummer: 06 - 15 17 93 64
Scriba: Siep Rienstra
E-mailadres: classisscriba-noord-holland@protestantsekerk.nl 
Visitator: ds. Conny Berbée  
E-mailadres: c.berbee@protestantsekerk.nl
Telefoonnummer: 06 - 30 02 82 43https://www.classisnoordholland.nl/
Classis Overijssel-Flevoland
Classispredikant: ds. Klaas van der Kamp
E-mailadres: k.vanderkamp@protestantsekerk.nl 
Telefoonnummer: 06 - 15 13 99 74
Scriba: Jan Dirk Wassenaar
E-mailadres: classisscriba-overijssel-flevoland@protestantsekerk.nl 
Visitator: ds. Henk Spit
E-mailadres: h.spit@protestantsekerk.nl 
Telefoonnummer: 06 - 86 88 98 28
https://classis-overijssel-flevoland.protestantsekerk.nl
Classis Utrecht
Classispredikant: ds. Trinette Verhoeven
E-mailadres: t.verhoeven@protestantsekerk.nl   
Telefoonnummer: 06 - 31 99 14 70
Scriba: Willem Seine
E-mailadres: classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl 
Visitator: ds. Dick Looijen
E-mailadres: d.looijen@protestantsekerk.nl 
Telefoonnummer: 06 - 27 24 97 53
ANBI: https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/anbi/
classis-utrecht.protestantsekerk.nl
Classis Veluwe
Classispredikant: ds. Wilbert van Iperen
E-mailadres: w.vaniperen@protestantsekerk.nl 
Telefoonnummer: 06 - 31 99 14 77
Scriba: Gerrit Bok
E-mailadres: classisscriba-veluwe@protestantsekerk.nl 
Visitator: ds. Erik Schuitemaker
E-mailadres: e.schuitemaker@protestantsekerk.nl 
Telefoonnummer: 0525- 655699
www.pknclassisveluwe.nl

Classis Zuid-Holland Noord
Classispredikant: ds. Julia van Rijn
E-mailadres: j.vanrijn@protestantsekerk.nl 
Telefoonnummer: 06 - 31 99 14 74
Scriba: Hans Kapteyn / Erica Doelman
E-mailadres: classisscriba-zuid-holland-noord@protestantsekerk.nl 
Visitator: Wilco Scheurwater
E-mailadres: w.scheurwater@protestantsekerk.nl 
Telefoonnummer: 06 - 18 97 39 35https://www.classiszuidhollandnoord.nl/ 
Classis Zuid-Holland Zuid
Classispredikant: ds. Gerrit van Meijeren
E-mailadres: g.vanmeijeren@protestantsekerk.nl 
Telefoonnummer: 06 - 54 31 33 41
Scriba: H. van ’t Pad
E-mailadres: classisscriba-zuid-holland-zuid@protestantsekerk.nl 
Visitator: Wilco Scheurwater
E-mailadres: w.scheurwater@protestantsekerk.nl  
Telefoonnummer: 06 - 18 97 39 35
https://classis-zuid-holland-zuid.protestantsekerk.nl/
Classis Delta (Zeeland en Zuid-Hollandse Eilanden)
Classispredikant: ds. Arie van der Maas
E-mailadres: a.vandermaas@protestantsekerk.nl 
Telefoonnummer: 06 - 31 99 11 07
Scriba: Bram Kievit
E-mailadres: classisscriba-delta@protestantsekerk.nl 
Visitator: ds. Corine van Eck
E-mailadres: c.vaneck@protestantsekerk.nl 
Telefoonnummer: 06 - 86 89 55 59 www.gelovenindedelta.nl


Classisindeling

Classisindeling

 

 

Veelgestelde vragen

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)