Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Avondmaal & Doop

Sacramenten in de protestantse traditie

Binnen het protestantisme wordt het sacrament gezien als een zichtbaar teken (een signaal) en een zegel (een bevestiging) van Gods genade. Naast de prediking (een hoorbaar teken van Gods genade) kent het protestantisme ook twee zichtbare tekenen van Gods genade, namelijk: de doop en het avondmaal.

Bezinning op de doop

De doop hoort bij het evangelie. Daarom is het niet een kwestie van dopen, en daarmee is de kous af. De doop vraagt om geloof, net zo goed als het evangelie. De doop werkt door, via het geloof. De doop is ook bedoeld om geloof wakker te roepen en te versterken. De doop is dus wel belangrijk, maar het gaat niet om de handeling van de doop. Het gaat om de Heer van de doop en om het geloof in Hem. (Bron: Doop, doopgedachtenis en doopvernieuwing - generale synode 2008)

Er zijn diverse brochures over doop beschikbaar:

In de werkvormendatabase va Jong Protesant zijn tientallen ideeën te vinden om met jongeren en/of verschillende generaties in gesprek te gaan over de betekenis van de doop.

Bezinning op het avondmaal

Prof. Dr. J. Muis (hoogleraar systematische theologie PThU) schreef een notitie over de oorsprong, de betekenis en de theologische waarde van het avondmaal. Aan deze brochure over de avondmaalsviering zijn gespreksvragen toegevoegd. Gespreksleiders kunnen zelf bepalen op welke manier ze met deze vragen omgaan. Meer informatie over de nota 'De maaltijd van de Heer'

Voor jongeren

Veelgestelde vragen

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)