Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Migrantenkerken

Internationale kerken in Nederland

Een miljoen christenen zijn de afgelopen jaren uit het Zuiden en Oosten naar Nederland is gekomen. Het zijn broeders en zusters die hier christen willen zijn. Contact is niet altijd gemakkelijk. Er kunnen grote verschillen zijn in cultuur, theologie en geloofsbeleving die leiden tot vooroordelen over en weer. Toch geloven we dat ze niet voor niets in ons midden zijn gekomen en dat we alleen kerk kunnen zijn samen met hen.

Protestantse Kerk en migrantenkerken

Wij zijn niet compleet zonder onze migrantenkerken’, stelt een notitie over de oecumene die in april 2007 op tafel ligt bij de generale synode. Hoe zit het met de relatie van de Protestantse Kerk ten opzichte van de migrantenchristenen in ons land? Een overzicht.

Er wonen ongeveer 1,2 miljoen christenmigranten in Nederland. Zij komen samen in ongeveer tweeduizend verschillende geloofsgemeenschappen. Het kan heel verrijkend zijn om kennis te maken met een interculturele kerk. Zeker wanneer je in je eigen woonplaats een christelijke migrant kent, die lid is van een interculturele kerk. Lees de tips hoe u het beste contact kunt leggen met interculturele kerken.

Reeds 1100 geloofsgemeenschappen zijn te vinden op de volgende website: internationalekerken.nl De landelijke koepelorganisatie van migrantenkerken en internationale kerken in Nederland is SKIN.

Bijbellezen in een multiculturele groep

We leven allemaal in Nederland, maar wij lezen de Bijbel anders. Dat maakt Bijbellezen met iemand uit een andere cultuur zo boeiend, verrijkend en heilzaam. Buurtgenoten uit een andere cultuur kunnen Bijbellezen ook heel interessant vinden. Zeker wanneer ze christen zijn (en landelijk gezien zijn dat er meer dan de helft) kan dat bovendien enorm samenbinden.

Materiaal bij het bijbelboek Ruth
Namens Kerk in Actie hebben ds. Simon de Kam en ds. Inge Landman een handleiding en materiaal ontwikkeld om enkele bijeenkomsten met een multiculturele groep te begeleiden rond het bijbelboek Ruth. Door samen te lezen, in gesprek te gaan en de rijkdom van de verschillende culturen te ervaren, leren we elkaar en het bijbelboek Ruth beter kennen. 


Materiaal bij het Marcusevangelie
De Protestantse Kerk heeft samen met de Stichting Geloofsinburgering een handleiding en materiaal voor ontwikkeld vanuit het Marcusevangelie. Elf bijeenkomsten kan men organiseren met behulp van dit materiaal. 

 

Veelgestelde vragen

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)