Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Hoe leg je contact met christenen uit andere culturen?

Elke zondag vinden er in Nederland kerkdiensten plaats in minstens 75 talen. De volgende tips kunnen helpen om contact te leggen met christenen uit andere culturen.

In veel interculturele kerken spreekt men vaak de moedertaal en gebruikt men regelmatig gewoonten van het moederland. Migranten die al langer in Nederland wonen (zoals Surinamers, Molukkers) beschouwen zich vaak niet meer als migrantenkerken en worden in het Nederlands gehouden.

De volgende tips kunnen helpen om contact te leggen met christenen uit andere culturen:

Ga eerst naar de interculturele kerk toe

 • Ga eerst eens op bezoek bij een interculturele kerk. Deze zijn te vinden op www.migrantenkerken.nl
 • Ga liefst met twee of drie mensen, dan kun je na afloop ervaringen delen. Stel open vragen en stel een eigen oordeel over vreemde ervaringen uit.
 • Leg van tevoren contact: liefst telefonisch, eventueel via sociale media. Vraag wanneer en waar de kerkdienst gehouden wordt en of er vertaling aanwezig is.
 • Neem de tijd voor het bezoek. Houd er rekening mee dat diensten in migrantenkerken soms langer duren dan in een gemiddelde Nederlandse kerk, soms wel drie uur. Waar men in Nederlandse gemeenten elkaar ontmoet en koffie drinkt na de kerkdienst, wordt er bij interculturele kerken vaak ook met elkaar gegeten, vooraf of na afloop van de dienst. Het is vaak een feest van ontmoeting van mensen, die van heinde en ver komen.
 • De gastvrijheid is meestal groot. Men waardeert het zeer wanneer er aandacht en interesse is voor hun geloofsgemeenschap.
 • In sommige kerken is het vanzelfsprekend dat een gast het woord krijgt om een getuigenis te geven vanuit de Bijbel. Dit doet men dikwijls om de gast te eren. Je hoeft het niet te doen. Stel jezelf kort voor en maak duidelijk waarom je komt. Bijvoorbeeld: eenvoudige belangstelling om medechristenen te leren kennen. Schep geen grote verwachtingen.

Nodig hen uit in jouw eigen kerk

 • Je kunt hen daarna uitnodigen om jullie kerkdienst eens te bezoeken. Als je weet wanneer men komt, kun je ervoor zorgen dat ze zich extra welkom voelen.
 • Spreek een kwartier voordat de kerkdienst begint af. Dan is er tijd om te wennen. En als er gezocht moet worden, is men niet te laat.
 • Laat de predikant hen welkom heten. In niet-Westerse culturen hebben leiders meer aanzien en wordt een welkom van de predikant als zeer eervol ervaren.
 • Misschien is het nodig dat iemand de dienst voor hen vertaalt.
 • Zorg dat ze de lezingen in hun eigen bijbel kunnen meelezen.
 • Misschien willen ze iets vertellen tijdens of na de dienst over hun eigen gemeente of land van herkomst. Bespreek dit vooraf.
 • Misschien willen ze een lied zingen. Zorg dan voor een vertaling of toelichting.
 • Als je eerst bij hen op bezoek bent geweest, ben je je meer bewust van de verschillen. Je kunt hier uitleg over geven.
 • Neem de tijd om na afloop na te praten, minstens met een kop koffie erbij.

Het contact verdiepen

 • Als je het contact wilt verdiepen, zou je met een groep gemeenteleden van beide kerken samen kunnen eten. Tijdens de maaltijd kun je elkaar beter leren kennen. Spreek over alledaagse dingen (wonen, werken, gezondheid, familie). Zorg voor een warme sfeer en extra verwennerij. Gastvrijheid is belangrijk. De ander voelt zich welkom door de inzet van de gastheer en gastvrouw.
 • Doe samen iets praktisch: voedselbank, ondersteunen statushouders, bezoek aan AZC.
 • Ga met een groep samen Bijbellezen en hierover napraten. Geschikte bijbelgedeelten zijn te vinden in de ideeënbank.
 • Als u een gezamenlijke viering wilt organiseren, kies dan voor een zangdienst, waarin de liederen toegelicht worden. Dat is voldoende. Een gezamenlijke viering hoeft niet het einddoel te zijn. Vaak blijkt samen vieren toch lastig.
 • Je kunt er ook voor kiezen dat in beide kerken eenzelfde lezing wordt gehouden, eenzelfde lied wordt gezongen, of dat er een voorwerp wordt uitgewisseld die de verbondenheid tussen beide gemeenten benadrukt (bijvoorbeeld een kaars).
 • Of organiseer een jongerendienst met veel muziek, waar jongeren uit beide gemeenten voor worden uitgenodigd.
 • Ook kun je een zanggroep uitwisselen.
 • Richt je niet alleen op zondagse vieringen, maar denk ook aan andere bijeenkomsten.
 • Het gaat vooral om aandacht voor elkaar en meeleven met elkaar.
 • Hou er rekening mee dat er ook hulpvragen kunnen komen. Laat merken dat je bereid bent te helpen, ook als je nog niet goed weet hoe. Laat vooral merken dat je de relatie met de ander belangrijk vindt.

Omgaan met verschillen:

 • Heb respect voor elkaar: sta open voor andere gewoontes en denkbeelden, veroordeel niet, accepteer dat de ander zichzelf mag zijn.
 • Wees jezelf: je hoeft jouw eigen gewoontes en denkbeelden niet weg te cijferen. Vertel er openhartig over, dat geeft ook ruimte.
 • Wees nieuwsgierig naar de ander: durf open vragen te stellen zonder oordeel.
 • Wees bescheiden in jouw verwachtingen en geef het contact niet te gauw op.

Bekijk ook hoe het niet moet :-)

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)