Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Training

Kerkrentmeesters

Pijl naar links Alle trainingen

Kerkrentmeesters voeren het beheer over de materiële zaken in de kerk en beslissen mee op beleidsniveau. Een mooi ambt om te mogen vervullen! De training Kerkrentmeesters helpt u om nog meer van waarde te zijn voor uw kerkenraad en gemeente.

Wat levert de training op?

 • Vaardigheden en kennis om samen met uw collega-kerkrentmeesters een goed en gezond kerkrentmeesterlijk beheer te voeren.
 • Inzicht in het takenpakket van kerkrentmeesters.
 • Inzicht in de unieke werkwijzen die de Protestantse Kerk eigen zijn.

Inhoud en opzet

Om uw taak als (ouderling-)kerkrentmeester goed uit te voeren is kennis nodig van de regelingen zoals die zijn vastgelegd in de kerkorde en de generale regeling vermogensrechtelijke aangelegenheden van de Protestantse Kerk in Nederland. De bijeenkomsten staan in het teken van inwijding in deze kennis en de toepassing hiervan in de praktijk. Om de tweede bijeenkomst een hoge effectiviteit te geven, zal er in de tussenliggende periode een digitaal aangeboden huiswerkopdracht gegeven worden.

Deze training is ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer.

Trainer

De beleidsondersteuners van de Classicale Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken verzorgen deze training.

Tarieven en overige voorwaarden

Bijdrage in de kosten

De generale synode van de Protestantse Kerk acht het van het grootste belang dat zoveel mogelijk ambts- en taakdragers in gemeenten van het scholingsaanbod van de dienstenorganisatie gebruik kunnen maken. Vandaar dat met name het trainingsaanbod voor deze doelgroepen gesubsidieerd wordt vanuit de Solidariteitskas. Minder dan 25% van de werkelijke kosten wordt daarom in rekening gebracht.

Betaling

Na het ontvangen van een uitnodiging voor de training waar u aan deelneemt, ontvangt u van ons een digitale factuur. In de regel wordt deze factuur uiterlijk 1 week voor aanvang van de training verzonden. De factuur dient voor aanvang van de training betaald te worden.

Annuleringskosten

Annuleringskosten bij kosten van meer dan € 40,-

 • tot 3 maanden voor aanvang kunt u kosteloos annuleren
 • 3 tot 1 maand voor aanvang 25%
 • 1 maand voor aanvang of minder 40%
 • 14 dagen voor aanvang of minder 50%
 • 7 dagen voor aanvang of minder 80%

Annuleringskosten bij deelnemerskosten van minder dan € 40,-

 • tot 1 week voor aanvang kunt u kosteloos annuleren
 • binnen 7 dagen voor aanvang bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd

Overige bepalingen:

 • Bij ziekte wordt de mogelijkheid geboden om de training op een later moment in te halen.
 • Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht als de deelnemer zich aantoonbaar door een ander laat vervangen.

AANMELDEN

De online cursus kan vanuit iedere plaats worden gevolgd; alleen een computer, laptop of smartphone met webcam en microfoon is nodig. Deelnemers ontvangen na aanmelding een link waarmee zij kunnen meedoen. De online cursus wordt verzorgd via Google Meet, door beleidsadviseur van de Dienstenorganisatie, dhr. Gerrit Oosterwijk of dhr. Theo Throx. De online cursus vindt plaats gedurende twee avonden. 


De online cursus vindt plaats op de donderdagavonden 8 en 22 april 2021, van 19.30 tot 21.30 uur. 

Aanmelden april 2021

De online cursus vindt plaats op de donderdagmiddag 6 en 20 mei 2021, van 14.00 tot 16.30 uur. 

Aanmelden mei 2021

De online cursus vindt plaats op de dinsdagmiddag 8 en 22 juni 2021, van 14.00 tot 16.30 uur. 

Aanmelden juni 2021

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen