Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Cursussen & Trainingen

Educatie en toerusting Protestantse Kerk

Cursussen, opleidingen, trainingen en webinars

  • Cursussen en webinars voor ambtsdragers en vrijwilligers.
    Deze cursussen en webinars worden online gegeven. Zijn individueel te volgen. De focus ligt op de taak van de ambtsdrager of vrijwilliger. In de trainingen ontstaan ontmoetingen tussen mensen met hetzelfde ambt of taak uit andere gemeenten.
  • Trainingen voor kerkenraden, gemeenten en kerkplekken.
    Deze trainingen vinden plaats in de gemeente of kerkplek. De focus ligt op een bepaald thema binnen de gemeente. Met elkaar ga je rond dit thema aan de slag.
  • Aanbod voor predikanten en kerkelijk werkers.
    Dit is onderdeel van de nascholing van predikanten en kerkelijk werkers.

 

Voor ambtsdragers en vrijwilligers

Voor kerkenraden, gemeenten en andere kerkplekken

Voor predikanten en kerkelijk werkers

Beroepingswerk

Iedere twee maanden:
Webinar 'Vacant, waar start je?' voor kerkenraadsleden

Op aanvraag:
Training beroepingswerk voor beroepingscommissies

Paar keer per jaar:
Online training: CV opstellen

Paar keer per jaar:
Online training: Een overtuigende brief schrijven op een vacature

Diaconaat

Maandelijks:
Online training diaken

Maandelijks:
Online training jeugddiaken

   

Eredienst

Start één keer per jaar:
Praktijkcursus amateur kerkmusicus

Op aanvraag: 
Cursus Leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden

Start één keer per jaar: 
Cursus Aanvullende homiletische en liturgische vorming voor kerkelijk werkers

Op aanvraag:
Cursus Uitvaarten leiden voor professionals

Eén keer per jaar:
Cursus Doop en Avondmaal voor pioniers

Jeugdwerk

Maandelijks:
Online training Jeugdambtsdrager

Twee keer per jaar:
Online voortrekkerstraining Kliederkerk

 

 

Kerkbeheer

Maandelijks:
Online training kerkrentmeester

Regelmatig:
Webinars van de VKB over diverse onderwerpen

 

 

Kerkenraad

Maandelijks online trainingen voor alle taken:

 

 

Missionair

Iedere twee maanden:
Online proeverij kliederkerk

Twee keer per jaar:

Voortrekkerstraining Kliederkerk

Iedere twee maanden:
Online proeverij 'Sporen van God in het dorp'

Twee keer per jaar:
Voortrekkerstraining Kerk & Dorp

 

Start één keer per jaar:
Missionaire opleiding 'Kerk naar buiten'

Toekomstgericht gemeente-zijn

Iedere drie maanden:
Webinar kennismaken met Nieuw Kerkelijk Peil

Op aanvraag:
Workshop Nieuw Kerkelijk Peil

 

Veilige gemeente

Meerdere keren per jaar. Zowel online als op locatie: 
Training vertrouwenspersoon

Start één keer per jaar:
Opleiding 'Beschadigd lichaam'

 

 

Vorming & Toerusting

 

 

Eén keer per jaar:
Training Contextueel Bijbellezen

 Overige

 

 

Eén keer per jaar:
Training voor mentoren

 

 

Over educatie en toerusting binnen de Protestantse Kerk

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland zijn tienduizenden mensen actief in het werk van de Protestantse Kerk, zowel vrijwillig (ambtsdragers en taakdragers) als betaald (predikanten, kerkelijk werkers, kosters, kerkmusici etc.). Dat werk vindt plaats op veel terreinen, van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk, van bestuur tot beheer. De dienstenorganisatie is er om deze vrijwilligers en professionals te ondersteunen in hun werk en te helpen groeien in hun taak.

Protestantse Kerk