Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
Training

Opleiding voor het meldpunt SMPR

Pijl naar links Alle trainingen

Als in een kerkelijke gemeente sprake is van seksueel misbruik in een pastorale- en gezagsrelatie heeft dat langdurige gevolgen voor de betrokkenen én voor de gemeente. Onderzoek laat zien dat die gevolgen worden onderschat, dat benadeelden zich vaak in de steek gelaten voelen en kerkbesturen gauw de regie kwijtraken over processen die zich in de gemeente gaan afspelen.

Voor situaties van seksueel misbruik hebben de bij SMPR aangesloten kerkgenootschappen begeleidingstrajecten ontwikkeld die elkaar aanvullen en versterken. 
Bij het Meldpunt SMPR zijn er netwerken van:

 • SMPR gemeentebegeleiders, die kerkenraden bijstaan in een eventuele klachtenprocedure 
  en het proces van verwerking en heling in de gemeente.
 • SMPR vertrouwenspersonen, die de slachtoffers/benadeelden van het misbruik bijstaan (binnen de Protestantse Kerk). 
 • Visitatoren die vanuit het regionale verband kerkenraden bijstaan.

Ook is er daderbegeleiding na een afgeronde klachtenprocedure.

Voor wie?

De opleiding is de eerste fase voor wie zich vanuit een van de bij SMPR aangesloten kerken wil specialiseren om zich aan te sluiten bij de met het Meldpunt SMPR verbonden netwerken van SMPR gemeentebegeleiders of SMPR vertrouwenspersonen.

Andere belangstellenden in overleg. Mits zij behoren tot kerkgenootschappen die bij SMPR zijn aangesloten. Te denken valt aan mensen die hun deskundigheid willen vergroten als het gaat om de gevolgen van seksuele grensoverschrijding in kerkelijke context. Bijvoorbeeld omdat hun kerkelijke functie daarom vraagt.

Minimaal HBO-niveau is vereist.

Inhoud en opzet

De opleiding bestaat uit vier studie- en trainingsdagen. Aansluitend bestaat de mogelijkheid  om één van de twee aanvullende trainingen van elk vier dagdelen te volgen, waarin verder wordt gespecialiseerd voor de functie van gemeentebegeleider of vertrouwenspersoon.
In deze basisopleiding komt aan de orde:

 • Inleiding (wat is) seksueel misbruik in gezags- en pastorale relaties (machtsverschillen in, erotisering van relaties etc.).
 • Kerkelijke regelgeving, klachtencommissies/opzichtcolleges, protocollen en gedragscodes.
 • Situatie voor het slachtoffer: wat te doen, patronen en fasen bij de verwerking, rol van de vertrouwenspersoon, opvang in de gemeente.
 • Gemeentedynamiek: wat te doen, patronen en fasen bij de verwerking, rol van de visitatie en gemeentebegeleider, wat na een eventuele uitspraak over een klacht.
 • Gevolgen voor de dader: klachtenprocedure, dadergedrag en -mechanismen, daderbeleid.
 • Theologische vragen rond zonde, vergeving, verzoening.

Naast de studie- en trainingsdagen is er zelfstudie in de vorm van literatuurstudie en opdrachten.

Docenten

Prof. dr. Heleen Zorgdrager, hoogleraar systematische theologie en genderstudies aan de PThU en lid van het Interkerkelijk Bestuurlijk Overleg van het Meldpunt SMPR.
Drs. Riek van Haeringen, supervisor en coach, voorheen docent beroepsvorming PThU en jarenlang gemeentebegeleider bij het Meldpunt SMPR.

Meer informatie, aanmelden en toelating

De opleiding wordt aangeboden onder verantwoordelijkheid van het meldpunt SMPR. Aanmelden kan tot 10 juni.

Meer informatie over de inhoud van de opleiding is te verkrijgen bij Heleen Zorgdrager, e-mail: hezorgdrager@pthu.nl. Het maximum aantal deelnemers is 16. Toelating tot de opleiding vindt plaats na een intakegesprek met beide docenten. Deze staan gepland op woensdag 10 juli en woensdag 17 juli 2024.

Kosten
De eigen bijdrage aan de basisopleiding bedraagt 400,-. De eigen bijdrage voor de aanvullende opleiding voor gemeentebegeleiders of vertrouwenspersonen is 200,- per opleiding. Wie vertrouwenspersoon wordt voor het meldpunt SMPR krijgt de kosten voor de basis- en specialisatiecursus vergoed.


Opleiding Beschadigd Lichaam
Docenten: Heleen Zorgdrager en Riek van Haeringen
26 september 2024
17 oktober 2024
  7 november 2024
28 november 2024
Aanmelden kan tot 10 juni 2024
Aanmelden najaar 2024


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen