Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Training

Beroepingswerk voor commissies

Pijl naar links Alle trainingen

Een nieuwe predikant 'uitzoeken' doet u niet zomaar. Misschien bent u wel doorgewinterd in het werven en selecteren van mensen - of juist totaal niet - een beroepingsprocedure is altijd anders dan wat u elders in de maatschappij vindt. In de kerk gaan we een laagje dieper, raken we de geloofslaag.

Wat levert de training op?

  • Vaardigheden op het gebied van 'horen' en gesprekken met kandidaten.
  • Zicht op het werk van de beroepingscommissie.
  • Inzicht in de werkwijzen die uniek zijn voor de Protestantse Kerk.

Inhoud en opzet

De beroepingsgids en het werkmateriaal voor beroepingscommissies zijn opgenomen in het trainingsmateriaal. De weg door de uitgebreide paden in dit werkmateriaal worden met u doorgenomen.

Er wordt speciaal gewerkt aan:

  • taken en taakverdeling
  • werving en selectie
  • het 'horen'
  • gesprekken met kandidaten

Trainer

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk werkt met een pool freelance trainers. Na uw aanvraag wordt een ervaren trainer gevonden die de training bij u verzorgt.

Tarieven en overige voorwaarden

Bijdrage in de kosten

De generale synode van de Protestantse Kerk acht het van het grootste belang dat zoveel mogelijk ambts- en taakdragers in gemeenten van het scholingsaanbod van de dienstenorganisatie gebruik kunnen maken. Vandaar dat met name het trainingsaanbod voor deze doelgroepen gesubsidieerd wordt vanuit de Solidariteitskas. Minder dan 25% van de werkelijke kosten wordt daarom in rekening gebracht.

Betaling

Na het ontvangen van een uitnodiging voor de training waar u aan deelneemt, ontvangt u van ons een digitale factuur. In de regel wordt deze factuur uiterlijk 1 week voor aanvang van de training verzonden. De factuur dient voor aanvang van de training betaald te worden.

In uw gemeente
Deze training aanvragen voor uw eigen gemeente?

Aanvraagformulier training Beroepingswerk

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen