Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Tips voor (nieuwe) ambtsdragers in de kerk

Zes suggesties voor ambtsdragers: cursussen, kant-en-klare vergaderopeningen, een inspirerende en informerende nieuwsbrief en een dienstenorganisatie waar u alles aan kunt vragen.

1. Wekelijkse nieuwsbrief voor ambtsdragers en vrijwilligers
De nieuwsbrief brengt de lezers als eerste op de hoogte van nieuwe materialen (bijv. bij de feestdagen) en ontwikkelingen binnen de Protestantse Kerk. De nieuwsbrief wordt iedere dinsdag om 10.00 uur verzonden.

Schrijf direct in:

 

2. Cursussen voor (nieuwe) ambtsdragers
Voor diakenen, jeugdambtsdragers, kerkrentmeesters en scriba's biedt de dienstenorganisatie (online) trainingen aan. De focus ligt op de taak van de ambtsdrager. In de cursussen ontmoet je mensen uit andere gemeenten met hetzelfde ambt.


3. Bezinning en bemoediging kerkenraad
De meeste kerkenraden openen hun vergadering met een moment van bezinning. Bij elkaar komen als ambtsdragers is een geestelijke aangelegenheid. Het werkt door in de bespreking van de verdere agenda. Voor inspiratie en diverse kant-en-klare vergaderopeningen zie:


4. Visienota 'Van U is de toekomst' 
De visienota 'Van U is de toekomst' (2020) verwoordt waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd en situatie toe geroepen weet. Ze geeft focus en biedt perspectief voor kerk-zijn in de huidige Nederlandse context. Ze maakt inzichtelijk in welke richting de Protestantse Kerk zich in de komende jaren wil ontwikkelen. Bespreek deze visienota met de kerkenraad ter inspiratie voor het beleid in de gemeente.

5. De dienstenorganisatie denkt graag me je mee
De dienstenorganisatie heeft als belangrijkste taak de gemeenten van de Protestantse Kerk te ondersteunen. Dat betekent dat ze met elke vraag bij de dienstenorganisatie terechtkunnen. Het uitgangspunt is dat binnen 48 uur (op werkdagen) een bruikbaar antwoord komt. 
De dienstenorganisatie is bereikbaar van maandag tot en met donderdag: 09.00-21.00 uur; vrijdag 09.00 - 16.00 uur via info@protestantsekerk.nl of (030) 880 1880.

6. Gratis magazine voor ambtsdragers en vrijwilligers
Vier keer per jaar een tijdschrift vol informatie en inspiratie voor ambtsdragers en vrijwilligers in de Protestantse Kerk. Neem een gratis abonnement.

Zie ook:

Foto: Trefpuntkerk, Broek op Langedijk