Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Inzetten voor vrede is roeping van christelijke gemeente

De Protestantse Kerk zoekt verbinding met moslims, niet om de aard van de islam of het gedrag van moslims, maar vanuit de eigen identiteit.

De artikelen over de visie op de islam van de Protestantse Kerk (Trouw, 31 december) hebben veel reacties opgeroepen, positieve zowel als negatieve. De kritiek is tweeledig. Sluit de Protestantse Kerk niet naïef de ogen voor het geweld dat keer op keer uit naam van de islam, onder de uitroep Allahu Akbar wordt gepleegd? En is de Protestantse Kerk niet te vaag over haar eigen identiteit als ze nadrukkelijk verbinding zoekt met de islam? De Protestantse Kerk zoekt verbinding met moslims, niet om de aard van de islam of het gedrag van moslims, maar vanuit de eigen identiteit.

De Protestantse Kerk neemt in de huidige multiculturele en multireligieuze maatschappij in Nederland haar plaats in. Zij doet dit als gemeente van Christus. De aard van het christelijk geloof, God die zich in Christus laat kennen, bepaalt haar identiteit en dus ook haar verhouding tot vertegenwoordigers van de islam. Hoeveel christenen en moslims ook gemeen kunnen hebben, op dit punt zijn er grote verschillen tussen christendom en islam. Dit doet niets af aan de erkenning dat God zich in heel zijn schepping kenbaar heeft gemaakt en dat talloze moslims God oprecht zoeken.

In 2011 heeft de generale synode een nota over de islam aangenomen met de titel 'Integriteit en respect'. Deze nota roept de gemeenten van de Protestantse Kerk, vanuit haar eigen identiteit, op tot liefde en dienstbetoon, tot getuigenis, tot gebed en tot samenwerking op maatschappelijk vlak. Het is de roeping van de christelijke gemeente om zich in te zetten voor vrede in de samenleving, zodat iedereen op gelijke wijze kan participeren. Eén aspect daarvan is het zoeken van verbinding met anderen, onderwie moslims die daarvoor openstaan. Dat dit niet voor alle moslims geldt, doet niets af aan deze opdracht.

In de complexe werkelijkheid van onze samenleving zien we een grote diversiteit aan moslims. Er zijn moslims die zich vanuit hun geloofsovertuiging inzetten voor een vreedzame samenleving waarin ruimte is voor iedereen. Zij putten hun inspiratie hiervoor uit de Koran. Christenen vinden hun inspiratie in de navolging van Jezus en de Tien Geboden. In onze seculiere samenleving staan deze moslims en christenen (en joden) ethisch gezien vaak dichterbij elkaar dan tegenover niet-christenen of niet-moslims (en niet-joden).

Er zijn ook exclusieve moslims. In naam van de islam willen zij alles bestrijden wat het belijden hiervan weerspreekt. Zij leggen desnoods met geweld een islamitisch regime aan anderen op. Er is geen enkele reden om naïef te zijn en de ogen te sluiten voor dergelijk extremisme. Het geweld dat hierbij wordt gebruikt is afschuwelijk en roept angst op. Het is begrijpelijk dat christenen en niet-christenen zich hierover grote zorgen maken.

De Protestantse Kerk weet zich vanzelfsprekend betrokken bij christelijke minderheden en christenen met een moslim-achtergrond die in islamitische landen lijden onder vervolging. Via Kerk in Actie zet zij zich voortdurend in voor kerken in het Midden-Oosten. Laten we hierbij niet vergeten dat ook moslims en mensen met een andere levensovertuiging onder de dictatuur van een extremistische islam te lijden hebben.

Het gesprek over de relatie islam en geweld is urgent en moet gevoerd worden, zowel tijdens interreligieuze ontmoetingen als intern binnen de islam. Het is waar: niet alle moslims staan open voor dit gesprek. Toch doet dit niets af aan de opdracht om integer en met respect met moslims 'de vrede voor de stad' te zoeken. Een spannend, kwetsbaar proces dat gemakkelijk kan leiden tot onbegrip en cynisme. Maar als gemeente van Christus heeft de Protestantse Kerk geen andere keus. Naar onze overtuiging snakt onze samenleving naar dit gesprek en deze gezamenlijke inzet.

Opiniestuk in dagblad Trouw van dr. René de Reuver, scriba generale synode en prof. dr. Bernhard Reitsma, auteur islamnota Protestantse Kerk.

>Interview met ds. René de Reuver (Trouw - 31 december 2016)
>Reactie van ds. Prosman en Dekker op het interview met de scriba (Trouw - 31 december 2016)

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)