Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Kerkenraad-anders: elkaar leren kennen in het geloof

Hoe kun je als kerkenraad efficiënter besturen en meer de tijd nemen voor ontmoeting en gesprek? Verschillende gemeenten zoeken vanuit het spoor van ‘Kerk2025’ naar hun manier om eenvoudiger kerk te zijn en toe te komen aan waar het om gaat.

Het is taaie kost, waarschuwt Burret Olde, die de afgelopen tijd met het onderwerp ‘Kerkenraad 2025’ het land doorging. “Als je iets aan een organisatie of aan structuren wilt veranderen, kom je vaak weerstand tegen. Toch levert het uiteindelijk veel nieuwe energie op om als kerkenraad na te denken over de vragen die aan de basis staan van Kerk2025. Waarom zijn wij kerk? En nemen we niet te veel overtollige ballast mee?”

Goede sfeer

De afgelopen twee jaar sprak Olde verschillende kerkenraden die met deze vragen aan de slag gingen. “Veel kerkenraden lopen tegen knelpunten aan: het is lastig om nieuwe ambtsdragers te vinden en de kwaliteit van bestuur staat onder druk. Dat kan een goede aanleiding zijn om met elkaar te kijken: kunnen we dit ook anders doen?” Het doel moet niet alleen meer efficiëntie zijn, bepleit Olde. “Het motto van Kerk2025 is ‘terug naar de kern’. Als je als kerkenraad meer tijd weet te nemen voor het Woord en voor elkaar, wordt de sfeer onderling milder. Je vergadert anders als je elkaar kent, als je weet wat de ander heeft meegemaakt. Een predikant uit Enkhuizen vertelde me: ‘Als kerkenraad eten en vieren we nu samen. Dat werkt verbindend en zorgt voor een goede sfeer. Bijna alsof we een huisgemeente zijn.’”

“Je vergadert anders als je elkaar kent”

Een goede sfeer in de kerkenraad heeft allerlei positieve effecten, ziet Olde. “Het wordt aantrekkelijker om kerkenraadslid te worden, en het positief met elkaar omgaan straalt af op de rest van de gemeente. Daarom zijn de vragen vanuit ‘Kerk2025’ niet alleen relevant voor gemeenten die tegen knelpunten aanlopen.”

Durf te delegeren

Olde heeft tal van voorbeelden van gemeenten die na een inhoudelijke bezinning drastisch hebben ingegrepen in hun vergaderstructuur. “De kerkenraad in Enschede heeft het aangedurfd om taken over te dragen aan de verschillende werkgroepen in de gemeente. Die werkgroepen worden weer aangestuurd door commissies. De kerkenraad zelf vergadert nog maar vijf keer per jaar. Ze beginnen elke vergadering samen in de kerkzaal, nemen vervolgens een half uur de tijd voor bezinning en spreken dan in drie kwartier de agenda door. De voorzitter vertelde me: ‘We hebben nu een kleinere kerkenraad, en toch leunen we achterover.’” 

Durf dingen los te laten, is dan ook Oldes advies. “Geef dingen uit handen en deel verantwoordelijkheid. Dat werkt twee kanten op. De kerkenraad is minder druk en gemeenteleden voelen zich meer betrokken en gehoord.” Immers: veel mensen vervullen graag een taak, maar niet iedereen is geschikt om te besturen en te vergaderen. “Niet iedereen hoeft ambtsdrager te zijn.”

Er valt nog veel te winnen, ziet Olde. “Ik zie ook dat de hele kerkenraad twintig minuten over de kleur van het bankstel in het jeugdhonk praat. Dat wil je toch niet? Durf dat soort beslissingen over te dragen. Dan is er tijd om elkaar te leren kennen in het geloof, om de kracht van de Geest te ervaren, om op een positieve manier te besturen. Op die manier geeft het energie om in de kerkenraad te zitten.”

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)