Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Liedboek en kerkmuziek

Bij het liedboek

Een lied uit het Liedboek voor de kerken (1973) terugvinden in het Liedboek (2013)? Of andersom? Daarvoor zijn verschillende ‘omnummertabellen’ of ‘transponeringstabellen’ in omloop. Ook is de herkomst van een lied te achterhalen of zijn wijzigingen in tekst en melodie op het spoor te komen:

Lied van de week 

Voor elke zondag wordt een ‘lied van de week’ gekozen, door de redacties van De Eerste Dag en Kind op Zondag. Zo wordt elke week een minder bekend lied uit het Liedboek geïntroduceerd. Bij elk lied van de week wordt een toelichting geschreven, als een eerste kennismaking met het lied. Deze tekst kan vrij worden gebruikt in liturgie, zondagsbrief, kerkblad of op de website, mits onder vermelding van auteur (Pieter Endedijk) en bron (www.kerklied.net).

Liturgievernieuwing: kerkliederen

De database van Liturgievernieuwing bevat gegevens van kerkliederen van een groot aantal binnenlandse en buitenlandse liedbundels. De gegevens zijn bestemd voor de liturgische praktijk, zodat een predikant of kerkmusicus eenvoudig liederen kan kiezen voor een bepaalde gelegenheid of bij een bepaald bijbelgedeelte. Daarnaast wil deze database ook dienstbaar zijn aan de hymnoloog die gegevens zoekt over bepaalde liederen, bijvoorbeeld voorkomende vertalingen van een lied. Liturgievernieuwing is een project van de Vrije Universiteit Amsterdam. 
>Bezoek de database kerkliederen van Liturgievernieuwing

Website:Wegwijzer voor het Liedboek 2013

Huis van de Kerkmuziek

In het platform Huis van de Kerkmuziek werkt de Protestantse kerk samen met allerlei andere organisaties die actief zijn op het terrein van de kerkmuziek. Deze hebben stuk voor stuk hun eigen achtergrond, een specifiek aandachtsveld, een eigen kerkelijke of liturgische context. In het Huis van de Kerkmuziek werken deze organisaties samen: zij inspireren elkaar en ontplooien nieuwe initiatieven. 

http://www.huisvandekerkmuziek.nl/