Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Goed missionair idee? Vraag subsidie aan!

Op het gebied van Missionair Werk bestaat de mogelijkheid om kleine subsidies (van € 250,- tot maximaal € 2500,-) te ontvangen. De subsidie is bij uitstek bedoeld voor vernieuwende missionaire projecten van en voor plaatselijke gemeenten die zo'n project niet of niet geheel zelf kunnen bekostigen. Gemeenten kunnen per (missionair) project eenmalig een beroep doen op deze subsidie.

Vernieuwende projecten

Met ‘vernieuwend’ wordt bedoeld dat er in het project uitdrukkelijk naar gestreefd wordt om ter plaatse nieuwe doelgroepen te bereiken die niet of niet meer in de kerk komen. En als we het hebben over ‘van en voor plaatselijke gemeenten’ staat ons niet alleen voor ogen om veelbelovend missionair werk mede mogelijk te maken, ook willen we andere gemeenten wijzen op de missionaire kans die aan de orde is. Het gaat dus ook om ‘overdraagbaarheid’: de ene gemeente brengt de andere op ideeën.

Voorwaarden voor subsidie

  • De aanvraag kan alleen gedaan worden door een rechtspersoon (bijv. de kerkenraad, een vereniging of stichting voor missionair werk) voor een missionair project in Nederland.
  • De subsidie is niet bedoeld voor exploitatiekosten of structurele personele lasten maar alleen voor de directe uitvoeringskosten van het project zelf (eenmalige startkosten, kosten materialen e.d.).
  • De aanvraag moet twee maanden voor de aanvang van het project zijn ingediend.
  • Binnen acht weken na afloop van het project ontvangen we graag een verslag (korte tekst, financiële verantwoording en graag ook foto's!); de eerste helft van de subsidie wordt vooraf uitgekeerd, de tweede helft van de subsidie ontvangt u na indiening van het verslag. 

Lees meer over

Het thema Missionair kerk-zijn