Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Avondmaal | Verdieping: Avondmaal in de Bijbel

Pijl naar links Ideeën

Deze werkvorm is een onderdeel van Bijeenkomst 1: Avondmaal van Catechesemethode Overhoop.

Avondmaal in de Bijbel

  • Duur: 15 minuten
  • Nodig: Bijbels

Zorg dat iedereen een Bijbel heeft en lees samen de volgende teksten:

  • Matteüs 26: 26-29;
  • Marcus 14: 22-25;
  • Lucas: 22: 17-20;
  • 1 Korintiërs 11: 23-26.

Praat hier met de jongeren over door aan de hand van de volgende vragen:

  • Wat vinden jullie op basis van deze bijbelteksten: welke elementen (voorwerpen, woorden, rituelen) zouden naar jullie mening in de viering van het Heilig Avondmaal in ieder geval een plek moeten krijgen.
  • Waarom?