Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Wat kun je doen voor Oekraïne?

De Protestantse Kerk roept gemeenten op na te denken of zij mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland vluchten kunnen ondersteunen. Overleg als kerk eerst met je eigen burgerlijke gemeente wat je kunt doen om Oekraïners op te vangen die hier géén asiel aanvragen.

Freedom Focus cursus traumaverwerking

De Freedom Focus cursus is een cursus traumaverwerking voor christelijke migrantenvrouwen. De aansluiting naar de reguliere hulpverlening is voor hen niet vanzelfsprekend. Er is vaak een grote taal- en cultuurkloof, er kunnen culturele taboes spelen of vrouwen ervaren binnen de reguliere hulpverlening weinig begrip. De Freedom Focus cursus van stichting Geloofsinburgering, ontwikkeld met psychologen en migranten, speelt hierop in. Beschikbaar in het Nederlands, Engels, Oekraïens en Russisch. Je kunt je opgeven als deelneemster, of als trainer van je eigen groep. www.freedomfocuscourse.com

Oekraïense liederen en liturgiesuggesties

Hierbij een aantal liturgiesuggesties voor de invulling van je kerkdienst. Muziek is een mooie manier om Oekraïners te betrekken bij erediensten. Op de website van Stichting Geloofsinburgering staan een aantal christelijke liederen in het Oekraïens. 

Nieuwe Testament en ander Bijbelmateriaal

Bij het Bijbelgenootschap zijn in het Oekraïens ook onder meer het Nieuwe Testament, het
Johannesevangelie, leesplannen en kinderbijbelverhalen beschikbaar.  De Nieuwe Testamenten en Johannes zijn gratis aan te vragen in de NBG-webshop (tegen verzendkosten). Inmiddels is ook een Oekraïense kinderbijbel leverbaar (€ 9,50). De gedrukte Bijbel zal binnenkort leverbaar zijn. Digitaal is de Oekraïense Bijbel al beschikbaar, op debijbel.nl.

Onderdak voor Oekraïners

De Protestantse Kerk roept gemeenten op na te denken of zij mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland vluchten kunnen ondersteunen. Zeker nu de situatie in Ter Apel zo schrijnend is.

Overleg als kerk eerst met je eigen burgerlijke gemeente wat je kunt doen om Oekraïners op te vangen die hier géén asiel aanvragen. De overheid coördineert en heeft het beste overzicht over alle initiatieven. Zo voorkom je dat je langs elkaar heen werkt. Misschien zoekt men een (kerk)gebouw voor opvang. Als dat al geregeld is, zoekt men mogelijk hulp bij de eerste levensbehoeften (eten, langduriger onderdak, medische zorg) en alles wat hoort bij een warm welkom: een kerk om te bidden, een maaltijd of een ontmoetingsbijeenkomst. VluchtelingenWerk heeft een overzicht van wat je kunt doen voor Oekraïense vluchtelingen. Deze informatie wordt steeds bijgewerkt.

Stappenplan om als kerk je plannen goed af te stemmen met je burgerlijke gemeente:

 1. Verken bij je burgerlijke gemeente of er plannen zijn om Oekraïense vluchtelingen te gaan opvangen. Kijk eerst op internet wat er al bekend is en neem daarna contact op met het gemeentehuis. 
 2. Bespreek in je diaconie en/of kerkenraad wat jouw gemeente Oekraïense vluchtelingen kan bieden? Denk aan:
  -
  Opvanglocaties bij mensen thuis of in gebouwen die daarvoor geschikt kunnen worden gemaakt. Realiseer je dat het thuis opvangen van getraumatiseerde mensen die grote zorgen hebben over de situatie in Oekraïne en over achtergebleven familieleden veel van je vraagt. Stichting INLIA geeft hiervoor tips op haar website en in Trouw is een interessant artikel over dit thema verschenen.
  - Voedsel, kleding, medische zorg (zijn kosten voor medische hulp in Nederland gedekt), weekgeld.
  - 'Warm welkom': gezamenlijke maaltijden, culturele bijeenkomsten.
  - 'Open kerk': stel je kerk open als mensen een plek zoeken om te komen bidden en even tot rust te komen.
  - Informatie: help mensen wegwijs te raken in de Nederlandse samenleving. Waar zijn de winkel en de huisarts, hoe reis je met openbaar vervoer?
 3. Werk samen met de burgerlijke gemeente de plannen uit. Overleg met andere organisaties die een bijdrage kunnen leveren.
 4. Betrek je gemeenteleden en de buurt erbij. Ga in gesprek over jullie plannen. Behalve geld en spullen kunnen mensen ook tijd en aandacht geven.
 5. Neem in je plannen mee dat het lang kan duren. Hoe houden jullie het vol als de vluchtelingen langer moeten blijven?

Vluchtelingen thuis laten logeren

Oekraïners mogen vrij naar Europa reizen en hoeven in Nederland geen asiel aan te vragen. Ze mogen gewoon bij mensen thuis logeren. Als je Oekraïners thuis wilt laten logeren kun je je aanmelden bij Takecarebnb. Vul het aanvraagformulier in op hun site. Met jouw toestemming deelt Takecarebnb je gegevens met de burgerlijke gemeente. De ‘match’ tussen een vluchteling uit Oekraïne en jou wordt dan geregeld door jouw gemeente.

Je kunt ook nog op een tweede manier helpen. In de asielzoekerscentra zijn opvangplekken tekort, omdat ze daar ook mensen uit andere landen opvangen. Veel asielzoekers die erkend zijn als vluchtelingen moeten te lang in asielzoekerscentra blijven, zolang er nog geen woning beschikbaar is in een gemeente. Door al erkende vluchtelingen via Takecarebnb drie maanden bij jou te laten logeren, komen er in asielzoekerscentra bedden vrij voor Oekraïense vluchtelingen die wèl asiel aanvragen. Meld je aan bij Takecarebnb. Zij begeleiden mensen die vluchtelingen thuis opvangen.

Hoe werkt Takecarebnb?

 • Mensen met een vluchtelingenstatus mogen drie maanden logeren bij een Nederlands gastgezin of bij familie of vrienden. De vrijwilligersorganisatie Takecarebnb bemiddelt om vluchtelingen te laten logeren bij gastgezinnen. Deze stichting screent vluchtelingen en gastgezinnen en brengt hen met elkaar in contact.  
 • Takecarebnb begeleidt mensen die vluchtelingen thuis opvangen.

Werk jij met kinderen of vang je vluchtelingen op?

Gebruik dan de praatplaten van Touchtotell en hun Map1 en Map2

Coaching en pastorale zorg

Op het platform PastorsvoorOekrainers.nl kun je je als predikant of pastor aanmelden als je beschikbaar bent om pastorale zorg te verlenen aan vluchtelingen uit Oekraïne die in je buurt terecht gekomen zijn. Zie ook de themapagina Oekraïne van Stichting Geloofsinburgering. Kennis over zaken als interculturele communicatie, omgaan met trauma en praktische tips is beschikbaar bij Stichting Gave.

Oekraïners als gasten verwelkomen in je eigen huis is prachtig, maar roept ook vragen en spanning op. Gave biedt daarom ook coaching aan voor christelijke gastgezinnen. Zodat de gezinnen een luisterend oor hebben en ze op langere termijn ook opvang blijven bieden. 

Vrijwilligerswerk voor opvang vluchtelingen

Het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk Nederland, NL voor elkaar, Takecarebnb en Leger des Heils hebben een platform voor de particuliere opvang van vluchtelingen bij gastgezinnen. Daarvoor zijn vrijwilligers nodig die gastgezinnen kunnen ondersteunen én vrijwilligers die kunnen helpen in de noodopvang. Kijk voor de actuele vacatures op de website van het Leger des Heils.

VluchtelingenWerk helpt Oekraïense gasten en gastgezinnen

Verblijf je als ontheemde uit Oekraïne bij een gastgezin en heb je vragen over bijvoorbeeld huisvesting, juridische hulp, registratie of werk? Neem dan contact op met VluchtelingenWerk. Ook als gastgezin kun je bij VluchtelingenWerk terecht met je vragen! VluchtelingenWerk is onafhankelijk en heeft al 40 jaar ervaring met steun aan vluchtelingen. Op RefugeeHelp vind je meer informatie voor ontheemden uit Oekraïne. Ook is er een RefugeeHelp Telegram-kanaalMaak een (online) afspraak met een teamleiderWil je contact met een vrijwilliger? Registreer je via deze link en we nemen contact met je op. 
Bestel flyers (A5) en/of posters (A3) van RefugeeHelp: j.jungheim@protestantsekerk.nl

 

Geld inzamelen voor Oekraïne

Kerk in Actie verleent samen met partnerorganisaties noodhulp in Oekraïne en buurlanden. Mensen kunnen direct geven en/of via collectes in de kerk. Kerken kunnen gebruik maken van deze collectefilm, deze collecteafkondiging, deze collectesheet, dit kerkbladbericht en de film van de Zandtovenaar. In deze fotomap staan foto's die je kunt gebruiken bij je kerkbladbericht of op de beamer. 

Ook is er materiaal voor kinder- en jeugdwerk. Aan de hand van de werkvorm 'Praat met je kind over oorlog' kun je met kinderen in gesprek over hun gevoelens bij oorlog. Met de kinderen kun je ook geld ophalen voor de noodhulp in Oekraïne door een sponsorbingo te organiseren. Voor een gesprek met jongeren is er de werkvorm 'Komt er een Derde Wereldoorlog?' geschikt.

Kan ik spullen voor Oekraïne naar de Protestantse Kerk brengen?

De vele lokale initiatieven zijn hartverwarmend. Kerk in Actie organiseert zelf geen hulptransporten van Nederland naar Oekraïne, maar zamelt geld in zodat onze partnerkerken in Oekraïne en aangrenzende landen ter plekke kunnen inkopen wat nodig is. Wilt u bijdragen in de vorm van spullen, zoek dan een initiatief bij u in de buurt of vraag uw plaatselijke kerk wat er nodig is als ze Oekraïense vluchtelingen gaan helpen opvangen. Op de website van VluchtelingenWerk vind je de initiatieven waar je spullen kunt doneren.

Mooie initiatieven gezocht!

Ben je betrokken bij Oekraïense vluchtelingen en heb je een mooi initiatief of ervaring om te delen, zoals een kerkdienst samen met Oekraïners? Geef ze aan ons door.  We zien uit naar je bericht! 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)