Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Fondsen - vraag subsidie aan!

Commissie Lutherse Traditie | Kerk en Wereld | Missionaire subsidie | Solidariteitskas

Subsidiemogelijkheden

Binnen de Protestantse Kerk zijn verschillende fondsen die graag subsidie verstrekken aan de volgende projecten of initiatieven: 

Voor missionaire projecten:

 1. Vernieuwende missionaire projecten van en voor plaatselijke gemeenten
 2. Stimulerende kerkelijke projecten om nieuwe mensen te bereiken

Voor inhoudelijke initiatieven die:

 1. Tegenstellingen willen overbruggen vanuit een christelijke inspiratie
 2. Zorg dragen voor de toekomst van de mensen en voor Gods schepping
 3. Het gesprek tussen de aanhangers van verschillende levensbeschouwingen en religies bevorderen
 4. Op het niveau van de gemeente(n) beogen de lutherse traditie te bewaren en in te brengen

Voor organisatorische initiatieven, zoals:

 1. Deskundige hulp bij gemeentevernieuwing
 2. Projecten waarin samengewerkt wordt tussen gemeenten
 3. Deskundige hulp bij fusie of keuze gebouwen

Voor financiële steun:

 1. Gewoonweg gebrek aan geld
  Denk aan restauraties en (ver)bouwkosten van kerken, multifunctioneel gebouw en kerkorgels; betaling van de predikant / garantiesubsidie; calamiteiten in de gemeente (overmacht). 
 2. Voor gemeenten met een goed plan

Fonds studieondersteuning toekomstige predikanten

Het fonds ‘Studieondersteuning toekomstige predikanten’ ondersteunt studenten (zij-instromers) die de studie theologie willen volgen om gemeentepredikant in de Protestantse Kerk te worden. Lees hier de voorwaarden om subsidie aan te vragen

Stichting Steunfonds voor het Protestantisme in het Zuiden

Stichting Steunfonds werft geld voor het Protestantisme in het zuiden. Alle plaatselijke gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland in Noord-Brabant en Limburg kunnen ook een aanvraag indienen bij Stichting Steunfonds (naast de Solidariteitskas) om in aanmerking te komen voor een bijdrage. Voor meer informatie zie de website van deze stichting.

Protestantse Kerk