Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Kerk & Israël

Geroepen tot onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit.

De Protestantse Kerk heeft verschillende en gelijkwaardige roepingen:

  • De roeping om gestalte te geven aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.
  • De oecumenische roeping om eenheid, gemeenschap en samenwerking te zoeken met Palestijnse christenen.
  • De diaconale roeping om op te komen voor vrede en gerechtigheid voor iedereen.

Aan de roeping om gestalte te geven aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël wordt vorm gegeven door:

  • Aandacht voor de Joodse wortels van het christelijk geloof
  • Het voeren van het Joods-christelijk gesprek
  • Bestrijding van antisemitisme

Israëlzondag

Op de eerste zondag in oktober geeft de Protestantse Kerk op een bijzondere manier uiting aan haar roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël. Meer over Israëlzondag.

De Protestantse Kerk biedt ieder jaar een handreiking aan om mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof brengen en mede daardoor het begrip voor en gesprek met joden te bevorderen. Centraal staan meestal de teksten uit het oecumenische leesrooster, die worden belicht zowel vanuit het jodendom als vanuit het christendom. Soms worden alternatieve lezingen gevolgd. Verder biedt de handreiking onder meer suggesties voor de preek, exegetische notities, liturgisch materiaal en kindermateriaal.

 

Onopgeefbaar verbonden - gespreksnotitie over Kerk & Israël

Met deze brochure agendeert de Protestantse Raad voor Kerk en Israël het gesprek over de
‘onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël’. Met deze uitdrukking verwoordt de Kerkorde (art. I-7) de bijzondere relatie van de Protestantse Kerk in Nederland met het volk Israël.

In zeven korte hoofdstukjes komen verschillende thema’s aan de orde. De eerste vijf hoofdstukken hebben direct betrekking op de kerkorde. In de laatste twee worden de lijnen van de kerkorde doorgetrokken naar de praktijk. Alle thema’s laten de verbondenheid met het volk Israël zien en maken duidelijk waarover we het gesprek met elkaar zoeken. Onderliggende theologische vragen worden kort weergegeven, evenals dilemma’s en keuzes die (bewust of onbewust) worden gemaakt. 

Brochure 'Onopgeefbaar verbonden' downloaden 

Brochure 'Onopgeefbaar verbonden' bestellen

 

Magazine 'Op Weg'

Op Weg is een uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland en verschijnt vier maal per jaar. Doelstelling van het blad is: de joodse wortels van het christelijk geloof theologisch doordenken, en allen die geïnteresseerd zijn in of zich verantwoordelijk weten voor de verhouding van Kerk en Israël informeren, inspireren en meningen bieden. Je kunt jezelf gratis op deze uitgave abonneren. Vul daarvoor onderstaand formulier in.

Bekijk hier het overzicht van alle uitgaven van Kerk & Israël.

 

 

Veelgestelde vragen

Verdieping

Over het thema Kerk & Israël

bekijk meer
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)