Doorgaan naar hoofdinhoud
Onderwerp

Lutherse synode

De lutherse traditie in de Protestantse Kerk

De evangelisch-lutherse synode is een verankering voor lutheranen in de Protestantse Kerk en een adviesorgaan voor de generale synode.

Lutherse synode

De lutherse synode geeft leiding en ondersteuning aan het leven en werken van de evangelisch-lutherse gemeenten en vierplekken in de Protestantse Kerk en draagt zorg voor het bewaren en aan de hele kerk dienstbaar maken van de lutherse traditie.

De kerkorde geeft aan de lutherse synode een aantal taken, waarvan de belangrijkste zijn:

 • het zorg dragen voor het bewaren en aan de gehele kerk dienstbaar maken van de lutherse
  traditie;
 • het leiding geven aan het leven en werken van de evangelisch-lutherse gemeenten tezamen
  en het onderhouden van contact met de evangelisch-lutherse gemeenten en de evangelisch-lutherse leden van de kerk;
 • het zorg dragen voor de toerusting van de evangelisch-lutherse leden van de kerk alsmede
  het bijdragen aan de toerusting van de leden van de kerk inzake de evangelisch-lutherse
  traditie;
 • het bijhouden van het register van de evangelisch-lutherse leden van de kerk;
  het onderhouden van de relatie van de kerk met de Lutherse Wereld Federatie.

De Evangelisch-Lutherse Synode 2021 – 2025 bestaat uit eenentwintig leden; zes predikanten, twaalf niet-predikanten, en plaatsvervangende (predikant-)leden. Zij worden eens per vier jaar gekozen door alle ingeschreven lutheranen uit het luthers ledenregister van de Protestantse Kerk. De lutherse synode komt tenminste twee keer per jaar samen. Uit de lutherse synode worden drie leden afgevaardigd naar de generale synode.

Predikant-leden
Ds. Detlef Bohlken
Ds. Maarten Diepenbroek
Ds. Alida Groeneveld
Ds. Martin van Wijngaarden
Ds. Andreas Wöhle
Ds. Margo Jonker (adviseur)

Leden
Ds. Perla. Akerboom-Roelofs
Stefanie von Asmuth
Cathy van Beek-Blommendaal
Casper van Boltaringen
Lolke Folkertsma
Bianca Groen-Gallant
Ds. Barbara Heubeck-Duijts
Dick van Loenen
Ds. Catrien van Opstal
Joren Reichel
Rachel Wardenaar
Maarten van der Wouden

Plaatsvervangend predikant-lid
Vacant

Plaatsvervangende leden
Carry Nijland
Bertus de Keizer
Jan Pijnaker

Synodale Commissie
Ds. Andreas Wöhle (president, Pastor Pastorum)
Maarten van der Wouden (voorzitter, vice-president)
Cathy van Beek-Blommendaal (secretaris)
ds. Margo Jonker (adviseur)
Casper van Boltaringen (voorzitter Financiële Commissie)

Theologische Commissie
Ds. Maarten Diepenbroek (voorzitter)
Barbara Heckel (secretaris)
Ds. André van der Stoel
Ds. Willy Metzger
Prof. dr. Markus Matthias (adviseur)

Financiële Commissie
Casper van Boltaringen (voorzitter)
Stefanie von Asmuth
Dick van Loenen
Arau Vermeer (adviseur)

Contact: els@protestantsekerk.nl 

Nieuwsbrief

Interesse voor ‘het lutherse’? Meld u aan voor de e-mailnieuwsbrief van de lutherse synode via het aanmeldformulier op deze pagina. De nieuwsbrief verschijnt tenminste vier keer per jaar.
Kerkenraden en predikanten van evangelisch-lutherse gemeenten en protestantse (wijk)kerkenraden waartoe lutherse leden behoren ontvangen deze nieuwsbrief automatisch.

 

Elkkwartaal

Elkkwartaal is het kwartaalblad van de lutherse synode voor de landelijke lutherse gemeenschap. Dit blad wordt vier keer per jaar kosteloos toegestuurd aan iedereen die ingeschreven staat in het lutherse ledenregister van de Protestantse Kerk.

Heeft u nieuws uit een lokale gemeente of vierplek dat u wilt delen met de landelijke lutherse gemeenschap? Stuur uw bericht naar de redactie van Elkkwartaal (bij voorkeur voorzien van
beeldmateriaal). Redactieadres: redactie@elkkwartaal.nl 

Administratieve vragen en wijzigingen (bijvoorbeeld adreswijzigingen en bezorgvragen) in eerste instantie aan uw lokale kerkenraad, anders via: abonnementen@protestantsekerk.nl.

Evangelisch-Luthers Dagboek

Het Evangelisch-Luthers Dagboek vormt een begeleider voor het kerkelijke jaar. Het leesrooster bevat bijbellezingen (met uitleg) voor iedere dag, veelal voorzien van een aanreiking in de vorm van een meditatie, lied of gebed. Daarnaast bevat het Luthers Dagboek liturgische en overige gegevens, onder meer van evangelisch-lutherse gemeenten, de lutherse synode en gelieerde instellingen, stichtingen en verenigingen. Het Luthers Dagboek wordt in opdracht van de lutherse synode onder de redactie van het Nederlands Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending uitgegeven door de Stichting Lutherse Uitgeverij en Boeken (SLUB). Het is verkrijgbaar via het synodesecretariaat van de lutherse synode.

Luthers jongerenwerk

De lutherse synode verbindt en ondersteunt vanuit de Werkgroep Evangelisch-Lutherse Jeugdwerk Activiteiten (WELJA) verschillende lutherse jeugdactiviteiten van de Stichting Vakantiekampen (SVK) en de Stichting Commissie Weekenden (COWE) voor kinderen en jongeren. Daarnaast wordt iedere zomer de Lutheran Summer School georganiseerd, die nieuwe generaties lutheranen uit het hele land samenbrengt. De synode is ook betrokken bij het Global Young Reformers Network, het internationale jongerennetwerk van de Lutherse Wereldfederatie, waarnaar zij jongeren afvaardigt. Jong Protestant ondersteunt het jongerenwerk in de hele kerk.

De Lutherse Wereld Federatie

De Protestantse Kerk is lid en betrokken bij de Lutherse Wereld Federatie (LWF), die in Genève zetelt. Zij is daarmee wereldwijd verbonden met ruim 77 miljoen lutheranen vanuit 148 internationale lidkerken. De luthers synode onderhoudt de relatie met de Lutherse Wereldfederatie.

Contact

Het secretariaat van de lutherse synode in de Protestantse Kerk is bereikbaar via de volgende contactgegevens:

E-mail: ELS@protestantsekerk.nl
Post: Protestantse Kerk in Nederland, t.a.v. de Evangelisch-Lutherse Synode, Postbus 8504, 3503 RM Utrecht.

De secretaris van de lutherse synode is per e-mail bereikbaar via: luthersesynode-secretaris@protestantsekerk.nl.

Foto in bovenbalk: Luthergarten in Wittenberg | Fotograaf: Steffen Mainka

 

Protestantse Kerk