Doorgaan naar hoofdinhoud

Lutherse synode

De lutherse traditie binnen de Protestantse Kerk

De evangelisch-lutherse synode is een verankering voor de lutheranen in de Protestantse Kerk, en een adviesorgaan voor de synode van de Protestantse Kerk. 

Lutherse synode

De lutherse synode geeft leiding aan het leven en werken van de Evangelisch-Lutherse gemeenten tezamen en draagt zorg voor het bewaren en aan de gehele kerk dienstbaar maken van de lutherse traditie. De kerkorde geeft de lutherse synode een aantal taken waarvan de belangrijkste zijn:

  • het bewaren en aan de gehele kerk dienstbaar maken van de lutherse traditie;
  • het leiding geven aan en het ondersteunen van het leven en werken van de evangelisch-lutherse gemeenten en het ondersteunen van de lutherse inbreng in gefuseerde gemeenten (na de vereniging zijn gemeenten vrij om lokaal of regionaal te fuseren, samen te werken of zelfstandig te blijven);
  • het onderhouden van de relatie van de kerk met de Lutherse Wereld Federatie (LWF). De Protestantse Kerk is lid van de LWF die in Genève zetelt en waar wereldwijd bijna 68,5 miljoen lutheranen via hun kerken aan verbonden zijn.

De Evangelisch-Lutherse synode 2021-2025 bestaat uit eenentwintig leden: zes predikanten, twaalf niet-predikanten. Daarnaast is er één plaatsvervangend predikant-lid en zijn er twee plaatsvervangende leden. Zij worden eenmaal per vier jaar gekozen door de belijdend- en doopleden die zijn opgenomen in het register van Evangelisch-Lutherse leden van de Protestantse Kerk in Nederland.

Predikant-leden:
Mw. ds. H. Allewijn
Ds. D. Bohlken
Ds. M. Diepenbroek
Mw. ds. A. Groeneveld
Ds. M.L. van Wijngaarden
Ds. A.H. Wöhle

Plaatsvervangend predikant-lid:
Vacant

Leden:
Mw. ds. P.K.A. Akerboom-Roelofs
Mw. drs. S.B.H. von Asmuth
Mw. C.H. van Beek-Blommendaal
Dhr. C.F. van Boltaringen
Drs. L. Folkertsma
Mw. B. Groen-Gallant
Mw. ds. B.C. Heubeck-Duijts
Dhr. D.G.R. van Loenen
Mw. ds. C. van Opstal
Dhr. J. Reichel
Mw. R. Wardenaar
Dhr. M. van der Wouden

Plaatsvervangende leden:
Mw. A.J. Toussaint-Hanstvelt
Mw. C.A. Nijland
Dhr. G. de Keizer
Dhr. J. Pijnaker

ELS Nieuwsbrief

De ELS Nieuwsbrief wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de evangelisch-lutherse synode. Alle kerkenraden en predikanten van de evangelisch-lutherse gemeenten en de protestantse (wijk)kerkenraden waartoe lutherse leden behoren, ontvangen automatisch de ELS Nieuwsbrief, evenals de leden/plaatsvervangend leden van de evangelisch-lutherse synode. Lees hier de meest recente nieuwsbrief: Nieuwsbrief juni 2021

Meld u aan via: els@protestantsekerk.nl.

Elkkwartaal

Elkkwartaal verschijnt vier keer per jaar en wordt gratis toegezonden aan degenen, die ingeschreven staan in het register van evangelisch-lutherse leden in de Protestantse Kerk in Nederland. Overname van artikelen is toegestaan, mits vermeld wordt uit welk nummer van Elkkwartaal deze afkomstig zijn.

Vragen of reacties: synodesecretariaat@protestantsekerk.nl  

Luthers jeugdwerk

WELJA, de werkgroep Evangelisch Lutherse Jeugdwerk Activiteiten is het 
afstemmingsoverleg van jeugdactiviteiten in het Evangelisch-Lutherse deel van de Protestantse Kerk. WELJA verbindt en ondersteunt verschillende activiteiten binnen het Evangelisch-Luthers deel van de Protestantse Kerk, waaronder de vakantiekampen (SVK - www.svk.nl)  en weekenden (CoWe: www.cowe.nl) voor kinderen en jongeren. Daarnaast worden de producten en de dienstverlening van JOP, Jong Protestant aangeboden aan alle Lutherse gemeenten in Nederland.

Foto in bovenbalk: Luthergarten in Wittenberg | Fotograaf: Steffen Mainka

Protestantse Kerk