Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
Training

Leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden

Pijl naar links Alle trainingen

Wil je uitvaarten leiden, om mensen die sterven in jouw omgeving een waardig afscheid te geven? Dan is deze training voor jou. Alle aspecten van een uitvaartdienst komen langs en worden geoefend. De training is gericht op uitvaartdiensten van zowel mensen die op afstand van kerk en geloof zijn, als van gemeenteleden.   

Onderdelen van de training zijn

  • Pastoraal-psychologische kennis en gespreksvaardigheden rondom het contact met nabestaanden.
  • Bijbels-theologische vragen en vooronderstellingen rond sterven.
  • Liturgische vormgeving van een uitvaartdienst.
  • Het schrijven van een overdenking.
  • De rol en het gebruik van rituelen en symbolen.
  • Presentatietechnieken.

Wat levert de training op?

  • Je leert alle vaardigheden die nodig zijn voor het voorbereiden en uitvoeren van een rouwdienst. 
  • Gesprekstechnieken zijn van groot belang, daarom oefenen we veel aan de hand van casussen. Je leert familie van een overledene begeleiden en in overleg met hen een uitvaartdienst opzetten en leiden.
  • Je werkt toe naar het zelfstandig vervullen van deze taak.
  • Je werkt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, die daarover gesproken en besloten heeft, en die je aan een voorganger heeft gekoppeld voor de beginperiode.

Ter voorbereiding op de bijeenkomsten zijn er huiswerkopdrachten. Zo werk je bijvoorbeeld aan een opzet voor een uitvaart, aan de hand van een casus. Naast een lees- en opdrachtenmap gebruiken we het boek van Aart Mak: 'Met stomheid geslagen? Nieuwe taal en gebruiken bij uitvaarten'. Zoetermeer, 2006. Dit boek geeft ook nu nog het beste overzicht van wat er bij een uitvaart komt kijken. Het boek moet vooraf worden besteld.

Inhoud en opzet

Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, die daarover gesproken en besloten heeft - Aspecten ter bespreking door de Kerkenraad - kunt u familie van een overledene begeleiden en in overleg met hen een uitvaartdienst opzetten en leiden.

We gebruiken het boek van Aart Mak: 'Met stomheid geslagen? Nieuwe taal en gebruiken bij uitvaarten'. Zoetermeer, 2006. Dit boek dient u vooraf aan te schaffen.

Informatie voor de kerkenraad

Overweegt u als kerkenraad om vrijwilligers in uw gemeente op te leiden voor het zelfstandig leiden van een uitvaart? Deelnemers aan deze training worden veelal gevraagd door hun kerkenraad, en wij hebben gemerkt dat die werkwijze het beste resultaat heeft. We vragen de kerkenraad daarom om de deelnemers aan deze training te ondersteunen. Onderdeel van de training is een gesprek met een afvaardiging van de kerkenraad, en begeleiding van een voorganger. Mocht uw gemeente vacant zijn, dan vragen we u een voorganger te zoeken die de begeleiding op zich wil nemen. Neem voor meer informatie contact op met Evelien Vrolijk via 06 86 88 24 00.

Docenten

Marloes Meijer, predikant, pionierspastor en zelfstandig gemeentebegeleider Marloes Meijer, predikant, pionierspastor en zelfstandig gemeentebegeleider
Marianne Paas, predikante en gemeentebegeleider Marianne Paas, predikante en gemeentebegeleider
Evelien Vrolijk, trainer en adviseur dienstverlening Evelien Vrolijk, trainer en adviseur dienstverleningTraining regio Breda / Roosendaal
Locatie: Kruiskerk, Sint Lucasplein 1, 4703 HX Roosendaal
Trainer: Marloes Meijer
Trainingsdata:
Vrijdag 6 september van 16.00 - 21.00 uur (inclusief lichte maaltijd)
Vrijdag 20 september van 14.00 - 17.00 uur
Vrijdag 4 oktober van 14.00 - 17.00 uur
Vrijdag 1 november van 14.00 - 17.00 uur
Vrijdag 15 november van 14.00 - 17.00 uur
Vrijdag 29 november van 16.00 - 21.00 uur (inclusief lichte maaltijd)
Aanmelden kan tot 19 augustus
Aanmelden regio Breda/Roosendaal

Als u op de wachtlijst geplaatst wilt worden kunt u een email sturen aan: academie@protestantsekerk.nl 

Aanvragen van de training
Zijn er nog geen data bij u de in buurt bekend? U kunt deze training aanvragen als er ongeveer acht deelnemers interesse hebben. Veelal wordt er eerst in de werkgemeenschap of de ring naar interesse gepeild. Zodra er voldoende geïnteresseerden zijn, kunt u contact met ons opnemen. We overleggen dan graag over een passende locatie in uw omgeving, en data. De training zal dan op de website worden geplaatst, zodat deelnemers zich kunnen aanmelden.

Aanvraagformulier training Uitvaarten leiden door gemeenteleden

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen