Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Training

Training voor mentoren

Pijl naar links Alle trainingen

Een training voor begeleiders van collega predikanten of kerkelijk werkers.

Wat levert de training op?

  • Kennis en vaardigheden om een beginnende collega te begeleiden
  • U hebt u de rol van mentor / begeleider van een beginnende collega eigen gemaakt
  • U hebt als mentor meer zicht gekregen op uw eigen functioneren als predikant / kerkelijk werker

Inhoud en opzet

In deze cursus leert u te reflecteren op uw eigen rol als predikant en u leert u de rol van mentor/begeleider eigen te maken. De trainingen zijn verdeeld in een basis- en een vervolgtraining:

Basis training (1 dag) De basistrainingen zijn bedoeld voor beginnende (nieuwe) mentoren die nog geen mentorant of stagiaire toegewezen hebben gekregen. Als je op korte termijn een mentorant toegewezen zal krijgen kan je ook instromen.

Daarna volgt u de 

Vervolgtraining (4 dagen) Vervolgtrainingen zijn bedoeld voor beginnende mentoren die tijdens de training een mentorant begeleiden. Ook staan de vervolgtrainingen open voor ervaren mentoren die de training als opfristraining willen volgen.

Een certificaat  wordt verstrekt na afronding van de Vervolgtraining.

Onderdelen van de training zijn

Basistraining:
De training bestaat uit 1 dag en is bedoeld als een Introductie  op het geven van mentoraat: hoe is het mentoraat opgezet, hoe komt de koppeling tot stand, hoe is het georganiseerd.

Vervolgtrainingen:
De vier dagen van de vervolgtrainingen zijn steeds op dezelfde manier opgezet: na opening in de kapel volgt een verdieping op de verschillende methoden die behulpzaam kunnen zijn in het mentoraat, in het denken van Edwin H. Friedman dat behulpzaam is om zicht te krijgen op de dynamiek binnen gemeenten, en in het thema `veilige gemeente'. Daarnaast bespreken we casus die de mentoren zelf inbrengen vanuit hun mentoraatsgesprekken.

Voor wie de training bedoeld is

De basistraining is bedoeld voor predikanten en kerkelijk werkers die op het moment van de trainingsdag nog geen mentoraat verlenen aan beginnende predikanten/kerkelijk werkers of voor mentoren dat binnenkort zullen gaan doen (de koppeling is gemaakt).

De vervolgtrainingen zijn bedoeld voor predikanten en kerkelijk werkers die de basistraining hebben afgerond en voor meer ervaren mentoren.

Docenten

Froukien Smit, supervisor Froukien Smit, supervisor
Anneke de Vries, supervisor Anneke de Vries, supervisor

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen