Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
Training

Workshop 'De analyse van ons gemeenteprofiel Nieuw Kerkelijk Peil´

Pijl naar links Alle trainingen

Het onderzoek Nieuw Kerkelijk Peil is uitgevoerd in je gemeente en het gemeenteprofiel is ontvangen. Je hebt als deelnemer aan deze workshop het gemeenteprofiel gelezen. Je wilt als werkgroep dit gemeenteprofiel kunnen duiden met het oog op het kunnen nemen van vervolgstappen. Daar gaat deze workshop over.

Inhoud en opzet

In de workshop ´De analyse van ons gemeenteprofiel Nieuw Kerkelijk Peil´ lezen en bespreken de leden van de werkgroep gezamenlijk de samenvatting van het gemeenteprofiel. Vervolgens wordt uit de uitkomsten van het onderzoek de kracht van de eigen gemeente aan het licht gebracht en wordt het gemeenteprofiel vergeleken met het beeld dat de werkgroepleden van de gemeente hebben. Wat valt dan op? Tenslotte denkt de werkgroep na over te nemen vervolgstappen, waaronder het betrekken van kerkenraad en gemeente bij de uitkomsten van het onderzoek. Aan het eind van deze workshop weet je als werkgroep hoe het proces van Nieuw Kerkelijk Peil in je gemeente een vervolg kan krijgen en wat je daarin als werkgroep te doen staat.

Begeleiding

In dit overzicht staat - gerubriceerd per classis - wie beschikbaar zijn voor begeleiding van deze workshop. Je kiest je eigen begeleider en maakt met hem of haar afspraken over de planning van de workshop en de betaling. 

Overzicht begeleiders

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen