Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
Training

Workshop 'Het proces van Nieuw Kerkelijk Peil in onze gemeente´

Pijl naar links Alle trainingen

Er is door de kerkenraad van je gemeente een besluit genomen om het diagnose-instrument Nieuw Kerkelijk Peil te gaan gebruiken. De kerkenraad heeft voor de begeleiding van dit proces een werkgroep ingesteld en daarvoor een opdracht geformuleerd. Deze werkgroep gaat van start en wil een plan van aanpak maken. Daar gaat deze workshop over.

Inhoud en opzet

De workshop ´Het proces van Nieuw Kerkelijk Peil in onze gemeente´ gaat, begint met het bespreken van de opdracht die de werkgroep heeft meegekregen. Vervolgens worden de uitgangspunten voor het te volgen proces verkend, waaronder dat je het proces als geestelijke oefening kunt zien. Daarna worden voor de fasen van voorbereiding, uitvoering en verwerking van het onderzoek de ingrediënten voor een procesplan verzameld. Ook wordt ingegaan op de communicatie rond het proces en op de werkwijze van de werkgroep. Aan het eind van deze workshop weet je als werkgroep wat je te doen staat en ben je gemotiveerd om aan de slag te gaan.

Begeleiding

In dit overzicht staat - gerubriceerd per classis - wie beschikbaar zijn voor begeleiding van deze workshop. Je kiest je eigen begeleider en maakt met hem of haar afspraken over de planning van de workshop en de betaling. 

Overzicht belegeiders

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen