Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

8 tips ter voorbereiding op dankdag

Veel gemeenten vieren de Dankdag voor Gewas en Arbeid op de eerste woensdag van november. In 2022 valt deze dag op woensdag 2 november. Met deze tips kun je inspiratie opdoen voor de viering van deze dag met je gemeente. 

Al eeuwenlang vieren veel protestantse gemeenten jaarlijks een ‘dankdag’, samen met biddag een belangrijk moment in het kerkelijk jaar. In een avonddienst wordt op dankdag gedankt voor de ontvangen zegen over het afgelopen jaar. 

1. Jaarthema ‘Aan tafel’ en Dankdag

Het jaarthema 2022-2023 van de Protestantse Kerk is 'Aan tafel!' en tijdens Dankdag wordt daarbij het thema duurzaamheid aangedragen. Het uitspreken van onze dankbaarheid aan de Schepper aan het begin van de maaltijd is een erkenning van onze afhankelijkheid. Tijdens Dankdag onderstrepen we dat in de kerkdienst waarin we danken voor alles wat we uit Gods hand hebben ontvangen in het afgelopen jaar. Bij dit thema zijn enkele liturgiesuggesties verzameld. 

2. Dankdagcollecte - Pakistan

Op het Pakistaanse platteland werken veel landloze boeren als dagloner. Elke dag moeten ze opnieuw werk zien te vinden. Ze verdienen te weinig om hun familie te onderhouden. Kerk in Actie helpt hen met een training en startkapitaal om een onderneming te starten in bijvoorbeeld de verkoop van groenten of melk, of in het repareren van fietsen of mobiele telefoons. Boeren die wel een stukje land hebben, krijgen begeleiding om hun opbrengst te verbeteren en hun inkomen te verhogen. Meer informatie over dit collectedoel

3. Dankdagmap 'Wie dank jij?'

Bestel de dankdagmap van de HGJB met als thema 'Wie dank jij?'. De map focust op 1 Koningen 17: 1-16 als centraal bijbelgedeelte, de tijd waarin Elia leefde. Het volk Israël is de afgod Baäl gaan dienen, die volgens hen voor regen en dauw zou zorgen. Daarom geeft God een grote droogte in Israël. Nadat Elia dit nieuws aan de koning gebracht heeft, zorgt God voor hem bij de beek Krith en later bij een weduwe in Zarfath. Door alles heen laat God zien dat niet Baäl, maar Hij degene is die regelen, voedsel en leven geeft. Bestel hier de dankdagmap.

4. Seizoenspakketten voor kinderen en jongeren

In dit programma vind je het overzicht aan activiteiten voor kinderen en jongeren van de gemeente voor de maand november. Je vindt er werkvormen en programma’s bij verschillende thema’s of dagen, waaronder dankdag. Start met de voorbereiding en gebruik daarvoor de handleiding. Kies daarna werkvormen die passen bij jouw groep. Ze zijn er voor verschillende leeftijdscategorieën:
Jonge kinderen
Tieners 
Jongeren vanaf 16 jaar
Oudere kinderen 

5. Boekje #Dankbaar

Hoe oefenen we ons in dankbaarheid, niet alleen als het goed met ons gaat, maar ook als het minder goed gaat? Het boekje #Dankbaar probeert handvatten te ontwaren in de levens van vier Bijbelse personen: David, Salomo, Jezus en Paulus. Meerdere exemplaren bestellen? Dat kan in de webwinkel, voor een bijdrage van € 2,95 per stuk. 

6. Werkvorm 'Avondmaal'

Organiseer een maaltijd voor de gehele gemeente.

7. Pelgrimage

Een voorbeeld voor een pelgrimage, startend en eindigend in je dorpskerk, waarbij onderweg één of meer kerken, een boerenbedrijf en eventueel een dorpstuin worden bezocht. Tijdens deze tocht wordt stilgestaan bij gewas, arbeid en eerbied voor de schepping. Het is een dag voor bezinning en dankbaarheid. Download de werkvorm

8. Driemaal duurzaam

Er is veel prachtige natuur om ons heen. We mogen daarvan genieten, maar zijn we er ook zuinig op? In het programma ‘Driemaal duurzaam’ gaat het over duurzaamheid. Lees meer en kies werkvormen die bij jouw groep passen. Ga eens de natuur in, of maak een viertafel. Kinderen kunnen op deze manier leren dat het belangrijk is om duurzaam met Gods natuur om te gaan. Met behulp van een excursie gaan ze naar deze natuur kijken en leren ze dankbaar te zijn voor alles wat ons gegeven is.

Tot slot: een gebed voor dankdag


God van de schepping,


Wij danken U, Schepper van hemel en aarde.

Wij danken dat U ons mensen schiep uit aarde. De aarde die ons voedt.
Wij danken U voor het leven dat U geeft, elke dag opnieuw.
Leven dat mag bloeien, tot Uw eer.

Wij danken U dat U ons aan elkaar hebt gegeven: zon, maan, sterren, aarde, water, land, planten, vogels, vissen, dieren en mensen. In afhankelijkheid van elkaar en van U.

Wij danken U dat wij Uw aarde mogen bewerken en bewaren.
Leer ons dit te doen vanuit Uw liefde en vanuit ontzag voor het wonder van het leven en in het licht van de Eeuwigheid.
(Lydia van Maurik)

Lees meer:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)