Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

8 tips ter voorbereiding op dankdag

Hoe viert u met uw gemeente dankdag op de eerste woensdag in november? Dankdag valt in 2021 op woensdag 3 november. De officiële naam van deze dag is: Dankdag voor Gewas en Arbeid. Aan de hand van deze 8 tips kunt u inspiratie opdoen voor de viering van deze dag met de gehele gemeente. 

1. Duurzaamheid en armoede

Het materiaal van de Raad van Kerken voor biddag en dankdag heeft dit jaar als thema 'Van crisisjaar naar jubeljaar'. De brochure biedt bij dit onderwerp verdieping en bezinning in de vorm van een achtergrondartikel, ervaringsverhalen, meditatieve teksten die aanhaken bij de teksten van de bid- en dankdag voor gewas én arbeid en de zondag van de arbeid, en tot slot een artikel met betrekking tot jongeren en het thema.

2. Dankdagcollecte - Indonesië

Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren - in groepen - met duurzame landbouw die meer oplevert, met spaar- en kredietgroepen en met trainingen die leren hoe ze voor hun rechten moeten opkomen. Meer informatie over dit collectedoel.

3. Dankdagmap 'Dankend doorgaan'

Bestel de dankdagmap van de HGJB met als thema 'Dankend doorgaan'. De map focust op het moment dat Noach na ongeveer een jaar in de ark weer naar buiten mag. Hij gaat niet gelijk puinruimen en bouwen, maar brengt een brandoffer om God te danken en zichzelf weer aan Hem toe te wijden. Bestel hier de dankdagmap.

4. Werkvorm 'Contact'

Een werkvorm over bidden en danken, met behulp van de 'gebedshand' voor kinderen van 9-12 jaar.

5. Programma 'DankUwel'

Programma voor kinderen en jongeren tijdens een viering rondom dankdag: organiseer een dankbaarheidsmarkt.

6. Werkvorm 'Avondmaal'

Organiseer een maaltijd voor de gehele gemeente.

7. Driemaal duurzaam

Kinderen leren dat het belangrijk is om duurzaam met Gods natuur om te gaan. Met behulp van een excursie gaan ze naar deze natuur kijken en leren ze dankbaarheid voor hetgene wat ons gegeven is.

8. Gebed voor dankdag

Goede God,

Dank dat U ons ziet
als werkers in Uw koninkrijk.
Dat wij
-hoe weinig het soms ook lijkt-
al iets mogen delen
van de hemel op aarde.

We danken U
voor de zegen die
al onze inzet krijgt.
Dat we mogen merken
dat het niet voor niets is.
Dankbaar zijn we
voor die ene glimlach,
een gebaar,
een oogopslag.
Het zegt ons genoeg
en geeft ons hoop.

Die hoop is de vrucht
van ons geloof.
Dank dat we mogen weten
dat we gezegend zijn
met het talent
om te zorgen voor elkaar.

Amen

Lees meer:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)