Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Giel Schormans nieuwe predikant voor het beroepingswerk

Mobiliteit van predikanten is een belangrijk thema in de kerk: hoe bevorderen we dat zij zo nu en dan een andere gemeente kunnen dienen? Met die vraag gaat de nieuwe predikant voor het beroepingswerk ds. Giel Schormans zich bezighouden.

Sinds 1 oktober 2022 werkt Giel Schormans (48) bij het mobiliteitsbureau voor predikanten. Samen met collega ds. Klaas Dijkstra adviseert hij predikanten en gemeenten bij het beroepingswerk. Het is zijn taak om aan vacante gemeenten namen van mogelijk geschikte beroepbare proponenten en predikanten door te geven. Hij doet dat voor de helft van zijn werktijd. Voor de andere helft blijft hij als gemeentepredikant verbonden aan de Oude Kerk in Voorburg. Daarvoor was Schormans predikant in Workum en It Heidenskip, en in Nijkerkerveen.

Mobiliteit van predikanten

De laatste jaren is er toenemende aandacht voor de mobiliteit van predikanten. Voor Schormans is het geen onbekend thema. Voor de landelijke kerk was hij lid van de geschiktheidscommissie voor theologiestudenten, de Generale Raad voor Advies die de synode adviseert en de klankbordgroep voor de toenmalige werkbegeleiding. “Dat raakte vaak aan het thema roeping en mobiliteit. Ik hoop te putten uit mijn ruime ervaring als gemeentepredikant en opgedane kennis van de breedte van de kerk. Het is voor mij belangrijk dat ik dit werk als predikant doe. Ik hou van de kerk, en het welzijn van predikanten en kerkelijk werkers gaat me aan het hart. Als zij op een plek zijn waar ze floreren is dat goed voor de kerk als geheel.”

Urgent thema

Het beroepingswerk en de mobiliteit van predikanten is complexer geworden. “Met de verkoop van pastorieën door gemeenten wordt huisvesting een toenemende belemmering. De kansen op werk voor een partner, de schoolsituatie van kinderen of de mantelzorg voor bijvoorbeeld ouders spelen ook vaak een rol. Het blijkt dat juist oudere predikanten mobieler zijn. Met een schat aan ervaring en kennis zijn zij voor de kerk belangrijk.” Omdat een groot deel van hen binnenkort met emeritaat gaat en de instroom van nieuwe predikanten achterblijft, ontstaat er naar verwachting een predikantentekort. Dat maakt het thema mobiliteit en roeping volgens Schormans extra urgent. “Nieuwe roepingen zijn hard nodig, laten we daarom bidden. Maar ook de vraag hoe je ervoor zorgt dat het predikantschap aantrekkelijk blijft is belangrijk. Dat jonge mensen zeggen: ik moet die theologiestudie toch maar gaan doen.”

Focus houden

De dienstenorganisatie zet naast mobiliteit ook breder in op de ondersteuning van predikanten. “Er werken hier collega’s die weten hoe het is om dominee te zijn, hoe mooi én ingewikkeld dat soms is”, zegt Schormans. “Hoe de vele kleine taken soms het zicht ontnemen op de kern, op waarom en voor wie je het doet.” Hemzelf helpt het om zich regelmatig in herinnering te brengen wat hij beloofd heeft toen hij als predikant bevestigd werd, waartoe hij ‘geroepen en gezonden’ is. Die woorden liggen zelfs geprint op zijn bureau. “Af en toe lees ik dat weer door. Het helpt me om niet te verzanden in de dagelijkse dingen, om focus te houden.”

Blijven zoeken

Het ambt van predikant is belangrijk en eervol, vindt Schormans. “Ik hoop dat predikanten dat zo blijven ervaren, dat ze zicht blijven houden op hun roeping. Je bent als predikant apart gesteld, je bent een beetje een zwervende Arameeër, in Gods naam. Dat betekent dat een zekere onrust je eigen is, dat je blijft zoeken naar een plek in de wijngaard waar je het meest nodig bent.”

Ds. Giel Schormans is te benaderen via arbeidsbemiddeling@protestantsekerk.nl

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)