Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Nieuwe richtlijn solvabiliteitsverklaring bij beroepingsprocedure

Als een gemeente vacant raakt, staat de kerkenraad voor een grote taak: een nieuwe voorganger zoeken die de gemeente op een goede manier kan leiden. Voordat die zoektocht begint moeten er een aantal financiële zaken geregeld zijn, zoals een solvabiliteitsverklaring. Vanaf 1 april 2022 is er hiervoor een nieuwe richtlijn van kracht.

Financiële verplichtingen

Om een nieuwe predikant te kunnen beroepen is toestemming nodig van het breed moderamen van de classicale vergadering (ord. 3-3-1). Bij deze aanvraag moet onder andere een verklaring worden meegestuurd van het classicale college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB), waarin staat dat de gemeente aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Voor de beroepingsprocedure van start kan gaan, moet deze zogenaamde 'solvabiliteitsverklaring' door de kerkenraad worden aangevraagd bij het CCBB.

Vanaf 1 april 2022 is de richtlijn solvabiliteitsverklaring van kracht. Hierin wordt aangegeven aan welke voorwaarden moet worden voldaan voordat de aanvraag voor een solvabiliteitsverklaring door het CCBB beoordeeld kan worden, bijvoorbeeld:

  • waarom en wanneer een dergelijke verklaring noodzakelijk is
  • welke informatie benodigd is
  • waarop wordt getoetst door het CCBB
  • hoe het proces van aanvraag tot afgifte verloopt. 

Meerjarenraming

De procedure bij het CCBB start zodra de aanvraag van de gemeente binnen is. De aanvraag kan pas beoordeeld worden nadat alle noodzakelijke documenten zijn ontvangen. In hoofdstuk 3 van de richtlijn wordt aangegeven welke documenten er ingeleverd moeten worden. Het belangrijkste onderdeel daarbij is de meerjarenraming die uitsluitend via FRIS ingediend kan worden. De meerjarenraming is dus geen uitdraai van een rapport en ook geen eigen excelsheet, maar deze kan uitsluitend via FRIS worden ingediend. Zie voor een uitgebreide uitleg van het indienen meerjarenramingen de FRIS handleiding.  

Aanvraagcriteria

Bij de beoordeling van een solvabiliteitsaanvraag worden door het CCBB de volgende criteria gehanteerd: 

  • Kan de gemeente volgens de meerjarenraming de aangevraagde formatie gedurende een periode van 8 jaar betalen? Hierbij kan ook het vermogen worden ingezet. Ook na die 8 jaar moet er zicht zijn op het kunnen doorbetalen van de predikant voor ten minste 3 jaar, zonder dat de gemeente in financiële problemen komt.
  • De toelichting op en de onderbouwing van de meerjarenraming in relatie tot het beleidsplan van de gemeente moeten voldoende vertrouwen geven op realisatie van deze meerjarenraming. Het CCBB beoordeelt dit aan de hand van de kennis die het heeft van de gemeente en/of door middel van één of meer gesprekken met de gemeente.

De af te geven solvabiliteitsverklaring heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. Verlenging met nog een jaar behoort tot de mogelijkheden. De verdere processtappen van de aanvraag worden aangegeven in hoofdstuk 7 van de richtlijn. 

Download de richtlijn solvabiliteitsverklaring

Lees ook:

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)