Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Vernieuwde richtlijnen 'Begroting en Jaarverslaggeving' en 'Begraafplaatsen'

De richtlijn begroting en jaarverslaggeving Protestantse Kerk is aangepast op basis van vragen van gemeenten. Daarnaast is er een richtlijn begroting en jaarverslaglegging voor gemeenten met eigen begraafplaats uitgebracht. De dienstenorganisatie biedt een online training aan voor gemeenten die een begraafplaats beheren.

Richtlijn begroting en jaarverslaglegging

In 2018 is de eerste versie van de richtlijn “Begroting en Jaarverslaggeving” geïntroduceerd.  Sinds die tijd zijn er aan de hand van evaluaties en vragen van gemeenten verbeterpunten geïdentificeerd die hebben bijgedragen in de ontwikkeling van de nieuwste richtlijn Richtlijn Begroting en Jaarverslaggeving Protestantse Kerk, versie boekjaar 2020”. De twee belangrijkste wijzigingen in de richtlijn zijn:

  • De materiële vaste activa worden vanaf boekjaar 2020 gewaardeerd op basis van actuele waarde. Daarmee verkrijgen de gemeenten een goed inzicht in het werkelijk vermogen. 
  • Er wordt extra aandacht besteed aan het bestuursverslag. Met dit verslag geven de kerkenraden inzicht in het gevoerde beleid. Tevens geeft het inzicht in het vermogen en in het belegbare deel daarvan. Het is ook de plaats waar inzicht wordt gegeven in de ontwikkelingen van het verslagjaar en de toekomstvisie voor het komende jaar of de komende jaren. 

Richtlijn begroting en jaarverslaglegging voor gemeenten met eigen begraafplaats

Een groot aantal gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland beschikt over een begraafplaats. Deze begraafplaats is onderdeel van de gemeente of de diaconie en valt daardoor onder haar organisatorisch en financieel beheer. Vanwege de specifieke aandachtspunten en risico's die een begraafplaats meebrengt, heeft het GCBB een “Richtlijn administratie en financieel overzicht gemeenten/diaconieën met een begraafplaats” uitgebracht. 

Bij de financiële administratie komen vragen over exploitatieresultaat, tariefstelling, grafrechten (soms voor onbepaalde tijd), onderhoudsrechten, ruiming, sluiting van begraafplaatsen en dergelijke naar voren. Als begraafplaatsen gesloten zijn, kunnen er nog doorlopende verplichtingen naar de contractanten zijn, waarvoor voldoende liquide middelen beschikbaar moeten zijn. 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)