Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Waardering op actuele waarde nieuwe richtlijn in boekjaar 2020

In de richtlijn Begroting en Jaarverslaggeving van de Protestantse Kerk is aangegeven dat vanaf boekjaar 2020 de actuele waarde moet worden gehanteerd. Voor alle gebouwen, behalve kerkgebouwen, geldt de WOZ-waarde zoals die is vermeld in de aanslagen die u in 2020 ontving. 

Voor landbouwgronden wordt uitgegaan van de waarde in box 3 van de belastingen. Het Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken (GCBB) heeft hiervoor gekozen om het gemeenten mogelijk te maken een juist inzicht in de financiële situatie en de vermogenspositie van gemeenten en diaconieën te geven. De publicatie naar de gemeenteleden over de baten, de lasten en het vermogen is dan transparant en duidelijk. 

Proactief beleid

Minstens zo belangrijk is dat in gemeenten een discussie opgestart kan worden met de vraag: “Wat is ons vermogen en hoe kunnen en willen we dat inzetten?” en “Welk bedrag en op welke termijn kunnen we gebruik maken van ons vermogen?” Dan is het belangrijk te beschikken over de juiste basiscijfers waarop men een proactief beleid kan formuleren. 

Een groot aantal gemeenten waardeerde in de jaarrekening 2019 al op actuele waarde. De aanpassing van huidige boekwaarde naar de actuele waarden is administratie eenvoudig, ook in FRIS. In de toelichting op de richtlijn die u kunt vinden door in FRIS bovenaan het scherm op ‘Handleiding’ te klikken vindt u een verdere toelichting met voorbeelden. In deze link vindt u een toelichting op alles rondom waardering op actuele waarde. 

Heeft u vragen?

Voor al uw vragen over verzorging van vermogensrechtelijke aangelegenheden van uw gemeente, invullen van jaarrekening of het programma FRIS kunt u een kijkje nemen op onze themapagina Kerkbeheer of op werkdagen telefonisch contact opnemen via 030-880 1880.

Lees ook:

Foto: Unsplash.com

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)