Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
Onderwerp

Avondmaal & Doop

Sacramenten in de protestantse traditie

Binnen het protestantisme wordt het sacrament gezien als een zichtbaar teken (een signaal) en een zegel (een bevestiging) van Gods genade. Naast de prediking (een hoorbaar teken van Gods genade) kent het protestantisme ook twee zichtbare tekenen van Gods genade, namelijk: de doop en het avondmaal.

Protestantse visie op de sacramenten

In het boekje 'Tastbare nabijheid' wordt de protestantse visie op doop en avondmaal beschreven. Dit boekje is op verzoek van het moderamen van de Protestantse Kerk geschreven door Klaas-Willem de Jong en Jan Muis. Klaas Willem de Jong is docent kerkrecht aan de Protestantse Theologische Universite

Er zijn gespreksvragen aan het boek toegevoegd om de viering van doop en avondmaal in de gemeente te verdiepen en het gesprek erover stimuleren.


Bestel het boekje 'Tastbare Nabijheid' bij KokBoekencentrum

Betekenis Doop

In de doop wordt in herinnering geroepen waar de evangeliën over berichten: Jezus’ leven, dood en opstanding. De doop roept dit leven van Jezus in herinnering: een nieuw leven begint, het oude, boze en zondige is door en in Jezus weggedaan, vooruitgrijpend op het definitief doorbreken van Gods Koninkrijk. Dopen is echter meer dan in herinnering roepen. In de doop wordt een mens met Jezus verbonden. Hij draagt ons door de kracht van de Geest door het water heen. Over de uitleg en duiding van woorden als deze wordt in de Protestantse Kerk verschillend gedacht. De een zal er de nadruk op leggen dat het werk van Christus eens en voor altijd gedaan is: Hij wast ons de zonden af. Een ander zal dit niet ontkennen, maar vooral wijzen op het effect dat Jezus’ overgave in de dood nog altijd heeft op mensen: leven in navolging van en met Hem. 
Gebaseerd op een beschrijving uit het boek 'Tastbare nabijheid - Over doop en avondmaal' van Klaas-Willem de Jong & Jan Muis.

Bezinning op de doop

Ga in gesprek over de doop aan de hand van het boek 'Tastbare nabijheid - Over doop en avondmaal'. In deze gespreksvorm zijn fragmenten van een online college over dit thema verwerkt:


In februari 2021 gaf dr. mr. Klaas-Willem de Jong onderstaand college over de doop. Ook dit is gebasseerd op het boek 'Tastbare nabijheid'. 

 

Betekenis avondmaal

De bijzondere betekenis van het avondmaal wordt helder aangeduid in één van de vroegste benamingen: ‘Maaltijd van de Heer’ (1 Korintiërs 11: 20). Wie aan de Maaltijd van de Heer deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. Dat het avondmaal de Maaltijd van Jezus Christus is, komt in de viering op verschillende manieren tot uitdrukking. In het breken en ontvangen van het brood herkent de christelijke gemeente de bijzondere aanwezigheid van de Opgestane. Telkens wanneer wij als gemeente deze maaltijd vieren, ontvangen wij brood en wijn uit de hand van de opgestane Heer. Aan deze tafel is Jezus Christus de gastheer die ons nodigt. Tegelijk gedenkt de gemeente in de Maaltijd van de Heer hoe Jezus Christus op aarde heeft geleefd en hoe Hij zijn leven heeft gegeven voor ons. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. In het ontvangen van brood en wijn nemen wij Jezus Christus zelf aan, die voor ons heeft geleefd en die voor ons is gestorven. Aan deze tafel is Jezus Christus de gave die wij ontvangen.
Gebaseerd op het boek 'Tastbare nabijheid - Over doop en avondmaal' van Klaas-Willem de Jong & Jan Muis.

Bezinning op het avondmaal

Ga in gesprek over het avondmaal aan de hand van het boek 'Tastbare nabijheid - Over doop en avondmaal':


In maart 2021 gaf prof. dr. Jan Muis onderstaand college over het avondmaal. Ook dit is gebaseerd op het boek 'Tastbare nabijheid'.

Avondmaal & Doop

Gerelateerde onderwerpen:

Veelgestelde vragen

Protestantse Kerk