Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Ds. Bram Maarleveld: “Samen zoeken naar hoe we Jezus kunnen volgen”

Bram Maarleveld (1996) is predikant in Numansdorp, zijn eerste gemeente. Met anderen het evangelie delen, ervaart hij als de kern van zijn werk. “De kerk is geen vereniging die we draaiende houden, maar een plek waar we samen zoeken hoe we Jezus kunnen volgen.”

  • Master gemeentepredikant aan de PThU Amsterdam, daarvoor de bachelor theologie. Tijdens de studie ook een halfjaar christelijke spiritualiteit gestudeerd aan de TU Kampen
  • Sinds 2022 gemeentepredikant van de Hervormde Gemeente Numansdorp
  • Wil niet in een hokje geplaatst worden. “Ik voel me nergens echt thuis, maar overal toch ook een beetje.”

Hoe ervaar je je roeping? 

“Ik was vroeger al veel met het geloof bezig, de roeping om predikant te worden kwam later. Het voelt voor mij als een roepstem van God, Hij heeft mij deze richting in gestuurd. De woorden van Luther ‘Hier sta ik, ik kan niet anders’ gelden ook voor mij. Welke kant ik ook op ging, mijn pad kwam steeds weer bij theologie terecht. Ik ervaar dat als leiding van God in mijn leven.”

Wat heb je nodig om met vrucht en vreugde te werken? 

“Dat ik de focus houd op de kern van het evangelie. Ik ben geen manager van een kerk die we overeind moeten houden, het gaat alleen om het werk van Jezus. Zolang het daarom draait, kan ik mijn werk met vreugde doen. Niet alleen in de kerk en de studeerkamer, maar ook in de buurt.”

Hoe zorg je ervoor dat je niet opbrandt? 

“Door bewust vrije tijd in te plannen. Privé en werk kun je bijna niet scheiden in dit ambt. Ik prik bewust momenten in mijn agenda dat ik niet bereikbaar ben. Dat lukt alleen minder vaak dan ik zou willen. Ik heb mensen om me heen nodig die me erop blijven wijzen.” 

Welk onderdeel van je werk doe je het liefst? 

“De diensten op zondag. Daar vindt de ontmoeting plaats tussen mensen onderling en tussen God en mensen. Dat is in de gemeente in Numansdorp ook waar het gebeurt. Op zondagochtend zijn de mensen er, gaat het Woord open en wordt er gezongen en gebeden. Daar ontmoeten we Christus en elkaar, en Christus ontmoet ons.”

Welke (na)scholing heb je voor het laatst gevolgd?

“Ik heb recent de opleiding mentoraat afgerond, en ben daarna begonnen met de training ‘Undefended preaching’ van IZB. Het blijft als voorganger een eenzaam avontuur om Gods stem te verstaan en daar woorden aan te geven. In de training leren we hoe je vrijmoedig kunt preken.”

Met welke andersgelovige in je omgeving zou je graag eens om de tafel gaan? 

“Met mijn buren. Afgelopen zomer hebben we uitgebreid rosé gedronken in de tuin. We maakten een vervolgafspraak om samen te eten, maar het is er nog niet van gekomen. Mijn buren waren niet gewend aan een dominee als buurman. Ze zijn ook niet bekend met de kerk. Als je elkaar spreekt, blijk je best veel raakvlakken te hebben. Het was voor ons allemaal een openbaring.”

Welk boek, welke serie, film of welke podcast raad je je collega’s aan?

‘Het hele dorp wist het’, een boek van Rinke Verkerk. Ze schrijft over het seksueel misbruik van een leeftijdsgenoot in haar eigen jeugd. Ze vertelt over de rol van omstanders, waaronder zijzelf, en hoe zij omgaan met het seksueel misbruik. De rol van de lokale kerk komt ook naar voren en is neutraal beschreven. Het is voor predikanten goed om te weten wat wel of niet kan in zo’n situatie. Het is goed om je ervan bewust te zijn dat je omstander bent en dat het ook in jouw kerk kan gebeuren.”

Is er een bijbeltekst die met je meegaat?

“Galaten 2:20: ‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij’ (NBV21) komt sinds mijn studietijd heel vaak terug in alles wat ik doe. Deze tekst helpt me om te beseffen dat het Christus is die in mij werkt, ook als ik faal. Het gaat niet om mij, maar om Hem.”

Wat hoop je voor de toekomst van de kerk?

“Dat we als kerk terugkeren naar de kern. Soms bekruipt me het gevoel dat we vooral een vereniging zijn, en het mijn taak is om het bestaan ervan te waarborgen. Op die manier hoeft het niet van mij. Het gaat niet om de structuur en de gewoonten, maar om het samen zoeken naar hoe we Jezus kunnen volgen. Als we dat doen, blijven we gericht op Christus. Alleen Hij geeft ons hoop voor de toekomst.”

Lees meer in de serie over de voorgangers in de Protestantse Kerk:

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)