Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Materialen voor biddag

Op de tweede woensdag in maart viert de Protestantse Kerk vanouds Biddag voor gewas en arbeid. We bidden niet alleen voor een goede oogst, maar ook voor alles wat wordt gedaan om mensen te voorzien van ‘ons dagelijks brood’. Een aantal tips om u in huis of in de kerk voor te bereiden op Biddag.

Liturgische suggesties

Op de tweede woensdag in maart viert de Protestantse Kerk vanouds Biddag voor gewas en arbeid. We bidden niet alleen voor een goede oogst, maar ook voor alles wat wordt gedaan om mensen te voorzien van ‘ons dagelijks brood’. Dat vraagt onder andere om goede zorg voor onze aarde, voor de schepping die God ons heeft gegeven om te bewonen en te bewerken. ‘Laat ons barmhartig zijn voor ons gemeenschappelijk huis.’ Met die oproep voegde paus Franciscus in 2015 een achtste werk toe aan de bekende reeks van zeven werken van barmhartigheid: ‘Zorg voor de aarde als huis van de mens!’ 

Tip 1: Bedenk op biddag hoe je kunt bijdragen aan de zorg voor de aarde
Tip 2: Collecteer voor een project in Bangladesh: Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen, kijk op kerkinactie.nl/vrouwenbangladesh.

Gebed voor het werk
Goede God,
ik dank voor de aarde
die U geschonken hebt om te bebouwen en te bewaren.
Ik dank dat U mij roept om hier op aarde
U en de mensen om mij heen te dienen.

Zegen mij op deze dag
met de vrucht van Uw Geest.
Dat liefde, vreugde, vrede,
geduld, vriendelijkheid, goedheid,
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing
mijn leven vervullen.

Zegen mij op de plaats waar U mij roept.
op school, om mijn werk, thuis.
Help mij om de mensen die U op mijn weg brengt
tot bloei te brengen.
Help mij te zorgen voor uw schepping.

Help mij om vrede en recht te brengen.
Zegen mij daartoe met moed, wijsheid en genade.

Door Jezus, Christus,
die Heer is over alles wat leeft.

Amen.

Ds. Marco Batenburg - Gebed uit de bundel 'U die voor mij uitgaat. Gebeden voor onderweg'

Liedsuggesties

  • Lied 982 - In de bloembol is de krokus
  • Als je bidt zal Hij je geven - Evangelische Liedbundel 420
  • Wonderwereld vol geheimen -  Lied 7 uit: Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow. ©2003, Gooi en Sticht, Kampen

Deze suggestie komt uit het 40dagentijdmagazine van Kerk in Actie. Dit magazine kunt u via deze link gratis downloaden.

Een preek over Biddag

Op theologie.nl zijn diverse preekschetsen te vinden. 

Boekje met gebeden

Leden van het moderamen van de generale synode, predikanten en een kerkelijk werker vanuit alle elf classes schreven gebeden voor de biddag. Het zijn verschillende gebeden: lofzang en kyrie-gebed, voorbeden en smeekbeden. Verschillende gebeden wisselen elkaar af. Download het gebedenboekje hier:

 

Materiaal Raad van Kerken: Van crisisjaar naar jubeljaar

Kerk in Actie verzorgt in samenwerking met Raad van Kerken materiaal voor de Biddag en Dankdag. De brochure biedt bij het onderwerp 'van crisisjaar naar jubeljaar' verdieping en bezinning. De brochure bevat een achtergrondartikel, ervaringsverhalen, meditatieve teksten die aanhaken bij de teksten van de bid- en dankdag voor gewas én arbeid en de zondag van de arbeid, en tot slot een artikel met betrekking tot jongeren en het thema.

Bezingen van de creativiteit van de Schepper

Micha Nederland kiest voor een andere insteek. Daar staat Psalm 104 centraal. Deze psalm bezingt de creativiteit van de Schepper en de biodiversiteit. 

Werkvormen voor jong en oud

Jong Protestant biedt diverse werkvormen aan die geschikt zijn voor biddag. Er zijn werkvormen geschikt voor basisschoolkinderen, middelbare scholieren en werkvormen die geschikt zijn om met de hele gemeente aan de slag te gaan.

Bid- en dankdag map HGJB

Ontvang iedere biddag en dankdag een complete map met inhoudelijke doordenking van een bijbelgedeelte en uitgewerkte verwerkingsvormen. Verbindt kerk, school en gezin.

QR speurtocht over de betekenis van biddag

Kinderen speuren met Buuf en Buuf naar de betekenis van biddag. Onderweg legt dominee Leon van den Dool uit wat biddag is aan de hand van de vijf vingers. De opnames zijn gemaakt door de hervormde gemeente te Broek op Langedijk en zijn zeer geschikt voor andere gemeenten. Bekijk hier het idee:


Viertafel voor het gezin

Een viertafel is een goed idee voor gezinnen die thuis aandacht willen besteden aan biddag. U maakt een viertafel door een plek in te richten in huis waar symbolen en spullen staan die verwijzen naar mensen of situaties waarvoor u wilt bidden. Kijk voor inspiratie eens op de volgende plekken:

Benieuwd naar de theologische achtergrond van biddag? Lees dan dit artikel:

Foto: Unsplash

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)