Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Protestantse Kerk onderstreept belang van rechtvaardige vrede voor Joden en Palestijnen

De Protestantse Kerk weet zich geroepen om zich in te zetten voor menselijke waardigheid, rechtvaardige vrede en vreedzaam samenleven voor Joden en Palestijnen. Ds. René de Reuver reageerde vanmiddag namens het moderamen van de generale synode op de petitie die werd aangeboden door Kairos-Sabeel Nederland. 

Kairos-Sabeel Nederland, een organisatie die zich inzet voor Palestijnse christenen, overhandigde vanmiddag een petitie aan het moderamen van de generale synode. Namens het moderamen gaf ds. René de Reuver de volgende reactie:  

Dank voor het aanbieden van uw petitie waarin u een klemmend beroep doet op de Protestantse Kerk om niet weg te kijken van het lijden van de Palestijnen. U roept op om ons krachtig uit te spreken, in solidariteit met onze geloofsgenoten in Gaza en de Palestijnse gebieden en met alle Palestijnen. Met u zijn wij diep geschokt door het onmenselijke leed dat zich hier voltrekt. 

Het leed dat veroorzaakt is door de gruwelijke terreurdaad van Hamas van 7 oktober 2023 en wordt voortgezet omdat de meeste gijzelaars nog steeds gevangen gehouden en mishandeld worden, gaat je door merg en been. Deze gijzeling moet stoppen, evenals de voortdurende aanvallen van Hamas op Israël. Israël heeft recht te bestaan.

En dan is er het leed dat veroorzaakt wordt door de verwoestende oorlog tussen Israël en Hamas in Gaza. De verschrikkelijke bombardementen, de verwoestingen van mensenlevens en infrastructuur: de beelden zijn niet om aan te zien. Deze verwoesting van mensenlevens moet stoppen. De bevolking van Gaza heeft recht te bestaan.

Door dit alles worden er ongelofelijk diepe wonden geslagen. Wonden die bij het voortduren van de gijzeling en van de oorlog met de dag dieper en traumatischer worden. Wij delen ook uw zorg om de weerslag van deze oorlog in Nederland in de vorm van oplevend antisemitisme en scherpe polarisatie. 

U hebt gelijk, als Protestantse Kerk mogen wij niet wegkijken van dit geweld en dit onnoemelijke menselijke drama. Dat doen wij ook niet. Direct na 7 oktober hebben wij contact gezocht met onze partners in zowel Israël als Palestina. We horen de woede en de rouw, ook van kerkelijk leiders als ds. Munther Isaac. We zien de beelden. Dit leed en deze verwoesting raken ons tot in de ziel.

Kerk in Actie is direct samen met het internationale kerkelijke netwerk een noodhulpactie gestart om de slachtoffers van het geweld in Israël en Gaza te voorzien van voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. De Generale Synode heeft zich uitgesproken tegen het toenemend antisemitisme in Nederland. Als Protestantse Kerk hebben we bovendien van harte ingestemd met de Open Brief van de Raad van Kerken die op 30 november 2023 is gestuurd aan het kabinet.

Hierin doet de kerk een dringend appèl op premier Rutte en de ministers Bruins Slot, Ollongren en Schreinemacher om zich in te zetten voor Palestijnse christenen, voor het behoud van de humaniteit in Israël en de Palestijnse gebieden en om zich in te zetten voor een blijvend staakt-het-vuren. 

Juist deze gezamenlijke oproep van negentien lidkerken en geassocieerde leden van de Raad maakt deze - en dus ook onze - oproep krachtig. Als Protestantse kerk onderstrepen we het belang van een onmiddellijke vrijlating van alle gegijzelden, een blijvend staakt-het-vuren en internationale onderhandelingen gericht op een situatie waarin Joden veilig kunnen wonen in de staat Israël en Palestijnen veilig kunnen wonen in Israël en de Palestijnse gebieden.

We zeggen dit vanuit een verscheurd hart. Wie zou niet wenen, die ziet wat er zich nu allemaal voltrekt in Israël en Gaza. Wie weet in deze een wijs woord te spreken? Vanuit deze verlegenheid weten we ons geroepen om ons als kerk in te zetten voor menselijke waardigheid - elk mensenkind is immers (even) kostbaar in de ogen van God -, rechtvaardige vrede en vreedzaam samenleven. Ofwel voor shalom/salem in het Heilige Land. In de hoop dat juist ook hier recht en vrede elkaar zullen begroeten met een kus (Psalm 85:11). 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)