Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Scheidend predikant voor het beroepingswerk roept gemeenten op tot samenwerking

Als predikant voor het beroepingswerk begeleidde hij vacante gemeenten om een geschikte voorganger te vinden. Klaas Dijkstra neemt afscheid met een boodschap aan plaatselijke gemeenten: denk na over samenwerking en deel de beschikbare menskracht.

Ruim vijf jaar was Klaas Dijkstra predikant voor het beroepingswerk. Toen hij begon was een van zijn opdrachten om advieslijsten voor vacante gemeenten samen te stellen. Op zo’n advieslijst staan namen van voor de gemeente mogelijk geschikte, beroepbare predikanten. Klaas Dijkstra: “Zo nu en dan was het nodig om een tweede advieslijst voor een gemeente op te stellen omdat de eerste geen geschikte kandidaat had opgeleverd. Tegenwoordig zijn er gemeenten die een derde, vierde of zelfs vijfde lijst aanvragen. Ook eigen inspanningen van gemeenten zoals het plaatsen van een advertentie leveren vaak niet het gewenste resultaat.”

Hobbels

Het aantal predikanten is de laatste jaren door vergrijzing in een rap tempo geslonken, en het aantal afgestudeerde theologen vangt het tekort niet op. Er zijn initiatieven die het tij hopen te keren, zoals de Roepingenzondag waarop mensen geattendeerd worden op het predikantschap, en het ambulant predikantschap dat openstaat voor emeriti. 

Daarnaast hebben veel gemeenten te maken met krimp: minder leden, dus minder bestuurskracht en financiële middelen. “Ook dat levert hobbels op voor het beroepingswerk”, ziet Dijkstra. “Een predikant die een fulltime aanstelling zoekt, kun je niet zomaar een parttime aanstelling aanbieden. Het is steeds lastiger om vacatures te vervullen.”

Samenwerking …

Een krimpend aantal pastores betekent dat niet elke gemeente meer een geestelijk leider (predikant, kerkelijk werker of pionier) heeft. Dijkstra wil gemeenten dan ook stimuleren om na te denken over samenwerking. “Dan kun je de beschikbare menskracht delen.” In de classes Noord-Brabant/Limburg en Groningen/Drenthe zijn interim-predikanten aan het werk om samenwerking tussen gemeenten te stimuleren. “Maar de problematiek speelt ook in andere classes.”

… en solidariteit 

Naast de noodzaak van samenwerking ziet Dijkstra de noodzaak van solidariteit tussen gemeenten. “Grote gemeenten redden zich vaak nog wel, maar zijn terughoudend wanneer ze tot samenwerking worden uitgenodigd. Het zou mooi zijn als zij kleine gemeenten, die het niet goed meer redden, ondersteunen. In de classis Groningen-Drenthe is een samenwerkingsverband ontstaan tussen twee wat grotere gemeenten en een aantal kleine gemeenten; zij stellen samen pastores aan. Dat zou in meer regio’s een oplossing kunnen zijn. Ik hoop dat het gesprek over dergelijke samenwerking in alle classes een impuls krijgt.” 

Gemeenten ondersteunen

Dijkstra, die zijn werkzame leven als gemeentepredikant begon en later onder meer regionaal adviseur van de classicale vergaderingen Friesland en Groningen/Drenthe werd, heeft altijd veel voldoening beleefd aan het ondersteunen van plaatselijke gemeenten in het vormgeven van kerk-zijn. Een dankbare taak, vindt hij. Hij heeft een wens én een boodschap voor de gemeenten. “Mijn wens is dat gemeenten inspiratie, creativiteit en uithoudingsvermogen vinden om het evangelie vruchtbaar te laten zijn in en voor de samenleving. Mijn boodschap aan hen is dan ook: zoek elkaar op, je hebt elkaar nodig.”

Stokje doorgeven

Vanaf 1 maart neemt ds. Giel Schormans de taken van Dijkstra over. Schormans, al een kleine anderhalf jaar werkzaam in het beroepingswerk, is op 3 maart als predikant in algemene dienst ten behoeve van het beroepingswerk bevestigd in de Oude Kerk in Voorburg. Hij is te benaderen via arbeidsbemiddeling@protestantsekerk.nl. 

> Zie ook het interview in het blad van de Bond van Nederlandse PredikantenWas deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)