Doorgaan naar hoofdinhoud
Onderwerp

Jeugdwerk

Op deze pagina vind je alle informatie over jeugdwerk in de kerk, de taken van een jeugdouderling en jeugddiaken en ideeën, materialen en werkvormen voor jeugdwerk, kinderwerk en kindernevendienst.

Zoek je een werkvorm? Kijk in de ideeënbank!

In de werkvormendatabase staan meer dan 1000 ideeën, zoals kleurplaten, knutsels, werkvormen, gespreksvragen etc. Tik een zoekwoord in de zoekbalk en laat je inspireren.

Ga naar de werkvormendatabase

Sirkelslag | Kerstchallenge | Paaschallenge

Speel één of meerdere van deze gave interactieve spellen met de jeugd in jouw kerk. Ze vormen samen één geheel, maar je kunt ze ook los van elkaar spelen. Ze sluiten aan bij het jaarthema 'Ga mee!'

Informatie over Sirkelslag Informatie over Kerstchallenge Informatie over Paaschallenge 

Handig! Seizoenspakketten

De seizoenspakketten zijn verzamelingen programma's, werkvormen en spellen voor het hele kerkelijke seizoen en voor verschillende leeftijden. In alle pakketten is een leerlijn verwerkt. Een lijn die ook matcht met het jaarthema van de Protestantse Kerk. 
In elk pakket vind je per maand programma’s en werkvormen voor onder andere de verschillende christelijke feestdagen en andere hoogtijdagen zoals bid- en dankdag, maar ook catechesemateriaal maakt deel uit van het pakket.

 

 

Basics - Basiscatechese voor kinderen van 9-12 jaar

Basics behandelt hoofdthema’s uit het christelijk geloof op een manier die kinderen aanspreekt. Kinderen in de bovenbouw van de basisschool zijn erg leergierig, ook als het gaat om geloven en de kerk. Basics sluit aan bij die natuurlijke ontwikkeling. De kinderen maken bijvoorbeeld kennis met het avondmaal, dopen, wat er in de kerk gebeurt en vragen zich af: waar is God eigenlijk?

Bekijk de methode 'Basics'

 

Overhoop - Catechese voor jongeren van 12-16 jaar

De jongeren maken door middel van deze catechesemethode kennis met bijvoorbeeld de aartsvaders, het kwaad in deze wereld, leren hoe de bijbel in elkaar zit en ze ontdekken wat de verhouding tussen geloof en wetenschap is. Ze gaan in elke bijeenkomst aan de slag met korte, pakkende en actieve werkvormen die gericht zijn op de meervoudige intelligenties. Hierbij ontmoeten de jongeren ook regelmatig andere generaties uit hun gemeente.

Bekijk de methode 'Overhoop'

 

Kerk als thuisplek voor jongeren

Voor kinderen en jongeren is voor hun verbondenheid met de kerk als geloofsgemeenschap essentieel dat:

  • ze worden gezien als gelijkwaardige en volwaardige gelovigen;
  • hun aanwezigheid zichtbaar invloed heeft op het geheel;
  • ze zich veilig weten zowel fysiek als emotioneel; 
  • hun talent wordt gezien en benut;
  • ze in betekenisvolle verbinding staan met andere generaties, waar sprake is van wederkerigheidsrelaties tussen de generaties;
  • zowel de kinderen en de jongeren als de andere generaties actief hun best doen om zich in te leven in elkaars leef- en belevingswereld (empathie).

Dat is de reden waarom juist deze zes kernwaarden samen het palet van ‘kerk als thuisplek voor kinderen en jongeren’ vormen.

Lees verder over 'Kerk als thuisplek'

 

Wat zijn de taken van de jeugdouderling en jeugddiaken?

De verantwoordelijkheid voor het werk met en voor kinderen en jongeren in de gemeente berust volgens de kerkorde bij de kerkenraad. Binnen de kerkenraad zijn vooral de jeugdouderling en jeugddiaken hun ambassadeur. Lees verder:

 

Training jeugdambtsdrager

Je leert in deze training wat je roeping, taak en verantwoordelijkheid is als jeugdouderling of jeugddiaken. Je verdiept je in jouw specifieke rol en ontdekt hoe die zich verhoudt tot vrijwilligers en kerkenraadsleden. Ook is er aandacht voor hoe je ervoor zorgt dat de jeugd in de gemeente de aandacht krijgt die ze verdient en hoe je hen verbindt met de rest van de gemeente.

 

Geloofsopvoeding. Hoe doe je dat?

Eén van de opdrachten van de gemeente is het opvoeden van de volgende generaties in het geloof. Maar hoe doe je dat? In deze serie artikelen wordt dat per 'kindermoment' toegelicht inclusief verdiepende achtergrondinformatie. Lees meer over de kindernevendienst, geloofsontwikkeling van kinderen etc. 

 

Protestantse Kerk