Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Kerken en geloofsgemeenschappen hebben zich als een mozaïek ontwikkeld tot een diversiteit aan kerkplekken binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Van grotere en kleinere meer traditionele gemeenten tot pioniersplekken, leefgemeenschappen, kliederkerken, monastieke initiatieven en meer. In de toekomst zal dit mozaïek aan kerkplekken steeds gevarieerder worden. 

Vormen van kerk-zijn binnen Protestantse Kerk

Wat kenmerkt deze verschillende vormen van kerk-zijn? En welke voorwaarden gelden er voor deze verschillende vormen van kerk-zijn?

Dat wordt in dit artikel uitgelegd:


Nota Mozaïek van kerkplekken

Vanuit de Protestantse Kerk zijn nu circa 250 nieuwe vormen van kerk-zijn ontstaan. Een deel van deze initiatieven loopt tegen grenzen aan. En de praktijk roept vragen op. Wat is er nodig om gemeente te zijn? Zijn ouderlingen en diakenen dan vereist? Is lidmaatschap verplicht? En hoeveel opleiding is nodig voordat iemand doop en avondmaal mag bedienen?

In 2018 is in opdracht van het moderamen van de Protestantse Kerk via een zorgvuldig traject gewerkt aan een nota. In april 2019 is de nota ‘Mozaïek van kerkplekken’ verschenen. Er is ook een overzicht van de feedback en wijzigingen beschikbaar. Er is een heel proces aan vooraf gegaan, met een onderzoek, een verkennend gesprek in de synode en gespreksavonden.

Veranderende visie op het ambt

Een mozaïek van kerkplekken leidt ook tot een veranderende visie op het ambt. De nieuwe kerkplekken hebben namelijk een voorganger nodig die bij hen past. Ook voor kleine gemeenten - met vaak beperkte financiële middelen - geldt dat het prettig is om een voorganger te kunnen kiezen die bij hen past. Meer hierover op de themapagina 'Veranderende visie op het ambt'. 

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)