Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Mozaïek van kerkplekken

Verbinding tussen bestaande en nieuwe vormen

Kerken en geloofsgemeenschappen hebben zich als een mozaïek ontwikkeld tot een diversiteit aan kerkplekken binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Van grotere en kleinere meer traditionele gemeenten tot pioniersplekken, leefgemeenschappen, kliederkerken, monastieke initiatieven en meer. Van een afstandje bezien geven ze samen een kleurrijk beeld van de liefde van Christus voor mensen.

Nota Mozaïek van kerkplekken

Vanuit de Protestantse Kerk zijn nu circa 250 nieuwe vormen van kerk-zijn ontstaan. Een deel van deze initiatieven loopt tegen grenzen aan. En de praktijk roept vragen op. Wat is er nodig om gemeente te zijn? Zijn ouderlingen en diakenen dan vereist? Is lidmaatschap verplicht? En hoeveel opleiding is nodig voordat iemand doop en avondmaal mag bedienen? In 2018 is in opdracht van het moderamen van de Protestantse Kerk via een zorgvuldig traject gewerkt aan een nota. In april 2019 is de nota ‘Mozaïek van kerkplekken’ verschenen. Er is ook een overzicht van de feedback en wijzigingen beschikbaar. Er is een heel proces aan vooraf gegaan, met een onderzoek, een verkennend gesprek in de synode en gespreksavonden.

Kerngemeente

Naar verwachting zijn er de komende vijf jaar 30 tot 70 initiatieven die ‘kerngemeente’ willen worden. De centrale vraag is of de Protestantse Kerk deze initiatieven de ruimte wil bieden om zelfstandig gemeente te zijn, maar dan met minder vereisten. Zodat deze missionaire geloofsgemeenschappen zich verder kunnen ontwikkelen.

Mozaïek in muziek

Het kunstwerk ‘Mozaïek van kerkplekken’ waarin kunstenaar-pionier André Bikker deze thematiek verbeeldde, was de inspiratiebron voor twee ‘Mozaïekliederen’. Onderstaand kunt u ze beluisteren en is ook de bladmuziek te downloaden.

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)