Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Effectief vergaderen met een kerkenraad van 27 mensen, hoe doen ze dat in de gereformeerde kerk Waarder?

De gereformeerde kerk Waarder heeft een grote kerkenraad van 27 mensen. Hoe vergader je dan nog effectief? Bij zijn aantreden als dominee maakte Jeroen de Jong kennis met een nieuwe structuur én droeg zijn steentje bij.

“Toen ik vorig jaar aantrad als dominee bleek dat er werd gewerkt aan een structuurverandering. Effectief vergaderen is lastig met een grote kerkenraad van 27 mensen met 12 ouderlingen. In plaats van 10 tot 11 vergaderingen per jaar, vergadert de grote kerkenraad nu 6 keer per jaar. Het breed moderamen (bestaande uit de voorzitter, scriba, predikant, diaken, ouderling, jeugdouderling en kerkrentmeester) vergadert maandelijks en zij bereidt de grote vergadering voor. 

Aparte samenkomst wijkouderlingen

Voor de wijkouderlingen is er nu zo’n vier keer per jaar een apart overleg over pastorale zaken. We bespreken dan zaken als ‘hoe bid je in het pastoraat, hoe lees je in Bijbel, hoe kom je tot een pastoraal gesprek?’. De ouderlingen gaven aan dat ze dit aparte overleg veel fijner vinden dan de vergadering met 27 mensen. Ze voelen zich vrijer en zeggen dat zo’n avond energie geeft. Afgelopen jaar hebben we de training ‘Pastoraal gesprek Pijl naar beneden ’ van de Protestantse Kerk gedaan. Je merkt dat mensen daar voor openstaan en er tijd in willen stoppen. 

Er is meer nodig dan structuurverandering!

Met alleen een structuurverandering ben je er nog niet. Ik denk dat mensen gemotiveerder zijn als ze weten waaróm ze met elkaar in een kerkenraad zitten. Het gaat niet alleen om het formuleren van beleid, er is ook bezinning nodig. En dat hebben we toegevoegd. Waar voorheen de grote kerkenraad werd geopend met een gebed en een stuk uit de Bijbel, starten we nu met een half uur tijd voor bezinning. Aan de hand van een stencil met verzen uit de Bijbel en geloofsvragen vertel je, in kleine groepjes van 3 of 4 mensen, wat jouw beleving is. Wat hoor jij in de verzen, wat beleef je? Het is geen discussie, maar enkel ‘horen’. Wat er gezegd is, dat blijft in het groepje, maar je merkt het effect van het feit dat mensen elkaar op een andere wijze ontmoet hebben en informatie hebben gedeeld.

Het effect van het geloofsgesprek

Het geloofsgesprek doet mensen goed, het elkaar in het hart kijken en weten: ‘Hiervoor ga ik naar de kerk!’ Het inspireert mensen. Je weet van elkaar dat je gelooft, maar niet exact wat en dat delen doet goed. We sluiten de ‘luisteroefening’, zoals ik het noem, af met een lied en dan begint de vergadering, waarin we het hebben over lopende zaken en de tijd nemen voor thema’s als jeugd en pastoraat.  

Effectief vergaderen 

Vergaderingen worden nu als effectief ervaren. En verrassend genoeg duren ze, ondanks dat we nu een half uur de tijd nemen voor het geloofsgesprek, niet langer! De vergadersfeer is anders hoorde ik, mensen zijn geduldiger met elkaar. Mensen zijn meer bereid om naar elkaar te luisteren omdat ze in het begin een luisteroefening doen. Het is een kwestie van elkaar in het hart kijken, weten wat we beleven bij verschillende onderwerpen. 

Pleidooi voor het geloofsgesprek

We zijn nog maar kort bezig met de nieuwe structuur. Het effect kan je dus nog niet peilen, maar over het doelgericht vergaderen zijn mensen tot nu toe positief. Over het invoeren van het bezinningsonderwerp, het geloofsgesprek, zegt men nu: 'Waarom hebben we het niet jaren eerder gedaan!' Het levert veel op en het is niet ingewikkeld om in te voeren. Ik ken niet elke gemeente, maar mijn ervaring is dat het goed is om meer aandacht aan het geloofsgesprek te besteden. Elke kerk heeft veel doeners, maar er wordt niet (meer) stilgestaan bij het waarom en wat de motivatie is.  Het wordt vaak vanzelfsprekend gevonden: we weten wat we geloven dus we praten er niet over. Dan wordt het te normaal, dan verlies je essentie. Door over ons geloof te praten wordt het sprankelend, komt het tot leven. We zijn geen tennisclub. Het gaat over geloof."

Tips van Jeroen de Jong

  1. Voer het geloofsgesprek op allerlei niveaus in
    Probeer op allerlei niveaus het geloofsgesprek een plekje te geven. Binnen de kerkenraad, maar ook binnen de diaconie en binnen de bijbelstudiegroep.
  2. Verwacht niet teveel van alleen structuurveranderingen
    Voor een verandering van de structuur is motivatie nodig. Verwacht niet teveel van alleen structuurveranderingen. Wat is je geloofsmotivatie, wat bezielt je, wat drijft je? Een dieper gesprek werpt vruchten af. 

Foto: kerkenraad gereformeerde kerk Waarder

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)