Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Directie & bestuur dienstenorganisatie

Directie dienstenorganisatie

De dienstenorganisatie heeft een algemeen directeur, die wordt benoemd door de synode, op voordracht van het bestuur van de dienstenorganisatie en het moderamen van de generale synode. De algemeen directeur is belast met de beleidsmatige voorbereiding en uitvoering van bestuursbesluiten en met de dagelijkse leiding en organisatie van de dienstenorganisatie.

Algemeen directeur: Ing. G.J. de Groot MBA
Contact: directie@protestantsekerk.nl

Bestuur dienstenorganisatie

Het bestuur van de dienstenorganisatie bestaat uit zes leden, die worden benoemd door de synode. Een van hen is lid van het moderamen (dagelijks bestuur) van de generale synode, rechtstreeks aangewezen door de synode. Ook de synodescriba is bestuurslid.

Bestuursleden zijn:

  • Mr. drs. G.H. van der Waaij (voorzitter)
  • Drs. J.M. van Lieshout RA (secretaris)
  • C.J.F.R. Mulder MBA
  • Ing. M.J. Segers
  • dr. R. de Reuver (scriba)
  • J.W. Stam RA MSc
Ing. G.J. de Groot MBA, algemeen directeur is adviseur van het bestuur.


Contact: bestuur@protestantsekerk.nl