Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Het inloophuis van Soest regelde een coördinator via de mobiliteitspool van de Protestantse Kerk

De mobiliteitspool van de Protestantse Kerk verbindt niet alleen predikanten tijdelijk aan een gemeente, ook andere belangrijke taken in de kerk kunnen ambulant worden ingevuld. Kerkelijk werker Nadia Kroon (31) werkt als coördinator in het inloophuis in Soest. “Je praat met allerlei mensen over belangrijke thema´s in hun leven. Mensen stellen zich echt helemaal open.” 

Ruim een jaar is Nadia coördinator van het inloophuis. “Je denkt niet direct aan een inloophuis als je de naam ‘Soest’ hoort. Wel aan paleis Soestdijk, de pracht en praal, maar niet zo snel aan een achterstandswijk. Maar die is er wel degelijk,” vertelt Nadia. “Er is hier echt behoefte aan ontmoeting, om een plek in de wijk waar mensen elkaar kunnen spreken, een woonkamer in het dorp. De kerken in Soest merkten dat deze behoefte er was en zijn aan de slag gegaan.” 

Voor alle inwoners

Het inloophuis is begin 2020 van start gegaan. Nadia werd aangetrokken als coördinator van zo´n 16 vrijwilligers uit de verschillende kerken in Soest. “Samen bieden we een luisterend oor aan de mensen die komen. We praten over zingeving, problemen die mensen hebben, maar ook is er tijd voor de gewone koffiepraatjes.” Het inloophuis is er voor alle inwoners van Soest, met name voor mensen die - om wat voor reden dan ook - zin hebben in ontmoeting dichtbij huis. 

De start liep niet zoals gehoopt. Nadia: “Op 2 maart 2020 gingen we open, maar anderhalve week later moesten we vanwege de coronamaatregelen alweer stoppen. In de zomer konden we een aantal maanden beperkt open, tot we in het najaar weer moesten sluiten.” Het team bedacht een andere aanpak en zette een maaltijdproject op. “We regelden afhaalmaaltijden voor mensen met een laag inkomen, een iets meer toegespitste doelgroep dan we normaal hebben.” Nadia nam de organisatie op zich. Ze herinnert zich nog de reactie van een ernstig zieke vrouw. Met tranen in de ogen zei ze: ‘wat geweldig dat jullie dít doen!’”

Verhaal gaat verder onder foto

Bezoekers van het inloophuis hebben er geen moeite mee dat het georganiseerd wordt vanuit de kerken. “Iedereen is welkom. We kijken steeds welke groepen extra aandacht nodig hebben,” aldus Nadia. Er wordt veel werk verzet door de vrijwilligers. “Ik ben op de achtergrond voor ze aanwezig. Afgelopen zomer  - toen we beperkt open konden - heb ik met veel mensen gesproken, en vrijwilligers ingewerkt. Dan ben ik op de werkvloer aanwezig, kan ik adviseren en napraten. Wanneer vrijwilligers dat willen, kunnen ze meedoen met het gebedsmoment. We bidden voor alles wat er is gebeurd en wat de revue is gepasseerd.” 

Goede support

Voor ze naar Soest kwam, werkte Nadia als missionair werker in de Grote Kerk in Haarlem. “Ik had het er erg naar mijn zin, maar had erg veel reistijd. Ik wilde graag een baan wat dichterbij, temeer omdat ik was ingetreden in een klooster in Hilversum. Ik woonde daar en deed mee, en bleef daarbij zelf protestant. De vacature in het inloophuis kwam voor mij op een perfect moment, ik kon dit heel goed combineren met het kloosterleven." 

De vacature in Soest bracht Nadia in contact met de mobiliteitspool van de Protestantse Kerk. “Als werker via de pool ben je een passant in een situatie die al veel langer draait. Dat vraagt flexibiliteit en inzicht. Gelukkig krijg je goede support vanuit de mobiliteitspool en kun je bij vragen altijd bij hen terecht.” Ze ervaart dit als heel prettig. “Daarnaast zijn ook je pensioen- en arbeidsvoorwaarden goed geregeld. Je hoeft er zelf niet aan te denken.”

Problemen op tafel

Nadia is dankbaar voor het werk in het inloophuis. “Je voert intensieve gesprekken met mensen die soms zomaar binnen komen lopen. Sommigen komen een paar keer, anderen worden vaste gasten. Je praat met elkaar over écht belangrijke thema's in iemands leven. Mensen stellen zich helemaal open en durven hun problemen op tafel te leggen. Dát is voor mij contact tussen kerk en buurt, van mens tot mens. Hier zie je geloof handen en voeten krijgen.” 

Verhaal gaat verder onder foto

Het blijft voorlopig wel een tijd met lastige uitdagingen, ook voor het inloophuis. “Juist in deze tijd is het zo belangrijk om iets voor mensen te kunnen betekenen. En daar doen we het voor.”  

Advies nodig?

Het mobiliteitsbureau kan u adviseren bij het aantrekken van een ambulant predikant of kerkelijk werker in uw gemeente, maar ook een coördinator van bijvoorbeeld een inloophuis is mogelijk. Een zorgvuldig proces is hierbij van groot belang. De medewerkers van de dienstenorganisatie helpen u graag bij dit proces en het vinden van de juiste medewerker. Voor een eerste oriëntatie kunt u contact opnemen met de mobiliteitspool via (030) 880 1880 of info@protestantsekerk.nl.

Bent u als gemeente op zoek naar een predikant, kerkelijk werker of coördinator? Ga dan naar de themapagina 'Vacature in uw gemeente?'

Lees ook:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)