Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Maak van je kerk een 'thuisplek'; check deze 6 thema's

Heb je de quickscan 'Kerk als thuisplek' gedaan en wil je aan de slag met de resultaten? Lees dan deze tips en tops per kernwaarde.

Heb je de quickscan nog niet gemaakt? Doe die dan eerst!

1. VOLWAARDIGHEID

Kinderen en jongeren worden gezien als gelijkwaardige en volwaardige gelovigen.

Door worden in de protestantse traditie alle kinderen en volwassenen die willen toetreden tot het christelijk geloof opgenomen in de gemeente van Christus (de kerk). Daarmee worden zij gelijkwaardig aan elkaar als naamdragers van Christus en als broeders en zusters in het lichaam van Christus: de (kerkelijke) gemeente.

Enkele waardevolle passages in de Bijbel over de plek van het kind zijn Genesis 17:7 (de plek binnen het verbond tussen God en de mensen), Joël 2:28 en Handelingen 2:39 (de toezegging van het verkrijgen van de heilige Geest) en Marcus 10:14 (het kind als voorbeeld voor het toegang verkrijgen binnen het koninkrijk van God).

Zelfs als kinderen nog piepjong zijn, kun je met hen in gesprek of in contact zijn over geloven. Je kunt met hen spreken over hun godsbeeld, hun beeld bij een bijbelverhaal, hun vragen over het doen en laten in de kerk, of hun antwoorden op levensvragen. Vaak laat de blik van een jeugdig iemand een volwassene met nieuwe ogen kijken naar het voor hen bekende. Door je als volwassene open te stellen en te laten raken door de inzichten van kinderen en jongeren blijft je eigen perspectief levend en groeien. Het is belangrijk om kinderen en jongeren binnen de gemeente niet te zien als een object maar als subject dat zelf ontdekt en construeert.

Tips bij volwaardigheid

In de quickscan bij het thema ‘kerk als thuisplek voor kinderen en jongeren’ heb je gereageerd op 5 stellingen die bij de kernwaarde gelijkwaardigheid en volwaardigheid horen. Tips voor het geval de score achterbleef bij de verwachtingen.

 1. Ga met z’n tweeën in gesprek over wat je echt belangrijk vindt aan de kerk met deze werkvorm.
 2. Ontdek met elkaar wat belangrijk voor je is bij samen kerk zijn

Top bij volwaardigheid

Ook als de score boven verwachting was, blijft aandacht voor deze kernwaarde belangrijk.

Blijf je als kerkenraad of taakgroep inzetten voor dit thema en zorg ervoor dat de jongeren de kerkenraadsleden kennen en weten waar de kerkenraad mee bezig is.

2. IMPACT

De aanwezigheid van kinderen en jongeren heeft zichtbaar invloed op het geheel.

Het is van belang om kinderen en jongeren uit te dagen en hen de gelegenheid te bieden dingen op te pakken die echt bijdragen en kleur geven aan de gemeente. Door hun te gunnen dat ze hun eigen ideeën mogen uitwerken en hun daarbij verantwoordelijkheid te geven, worden ze actief betrokken bij de hele gemeente. En deze verantwoordelijkheid moet uitstijgen boven het niveau van ‘klusjes voor de kinderen’ of taken die anderen in de kerk niet willen doen. Door ruimte en verantwoordelijkheid te geven, ook op beslismomenten, bouw je aan het (zelf)vertrouwen van kinderen en jongeren, en investeer je niet alleen in de kerk van nu maar ook in de kerk van de toekomst. Denk aan kinderen betrekken bij het plan voor de verbouwing van de kerk, bij een beroepingscommissie, bij de kerkenraad of een jeugdraad. Coaching en begeleiding is dan op z’n plek zodat ze ook leren deze verantwoordelijkheid te dragen.

Tips bij impact

In de quickscan bij het thema ‘kerk als thuisplek voor kinderen en jongeren’ heb je gereageerd op 5 stellingen bij de kernwaarde impact. Enkele tips voor het geval de score achterbleef bij de verwachtingen. Lees in dit artikel hoe je er als gemeente voor kunt zorgen dat de jongeren in jouw gemeente meer invloed op het geheel van de gemeente krijgen:

Top bij impact

Ook als de score boven verwachting was, blijft aandacht voor deze kernwaarde belangrijk.

Formeer een vaste adviesgroep vanuit de jeugd die bij elke grote beslissing haar advies geeft en betrokken wordt bij de besluitvorming. Denk aan keuzes voor beleid, de vormgeving van de eredienst, jeugdwerk of het beroepen van een predikant. Bekijk hier een stappenplan en werkvormen over meepraten en meebeslissen van kinderen en jongeren in de gemeente 

3. VEILIGHEID

Kinderen en jongeren voelen zich fysiek en emotioneel veilig.

Veiligheid is een van de pijlers voor een vaste basis onder je bestaan. Als kind/jongere moet je je volledig kunnen verlaten op je opvoeders en je omgeving. Veiligheid is afhankelijk van voorwaarden in de materiële sfeer (letterlijk een veilige plek waar je mag zijn en waar je je prettig voelt) en in intermenselijke contacten (waarbij grenzen worden gerespecteerd en ruimte is voor diversiteit). Naar elkaar luisteren, respect voor elkaars mening, afspraken nakomen, grenzen bepalen, het hoort allemaal bij veilig samenwerken. Verschil van mening mag er zijn, ook binnen de gemeente. Meningen moeten zonder schroom of voorbehoud kunnen worden geuit, ongeacht of het om de mening van een meerderheid of een minderheid gaat, of van een oudere of een jongere.

Tips bij veiligheid

In de quickscan bij het thema ‘kerk als thuisplek voor kinderen en jongeren’ heb je gereageerd op 5 stellingen bij de kernwaarde veiligheid. Tips voor het geval de score achterbleef bij de verwachtingen.

 1. Wanneer voelde jij je gekwetst of beschadigd? Ben jij het eens met de stelling of niet? De deelnemers laten dit aan elkaar zien door over de streep te lopen. Deze werkvorm is geschikt voor jong en oud. 
 2. Je veilig voelen is erg belangrijk. Hoe oud je ook bent, je wilt er graag bij horen. Je wilt dat er binnen een groep respectvol met jou en met anderen wordt omgegaan. In deze werkvorm gaan jullie aan de slag met respect als onderdeel van veiligheid.

Top bij veiligheid

Ook als de score boven verwachting was, blijft aandacht voor deze kernwaarde belangrijk. Geef het onderwerp veiligheid blijvende aandacht binnen de gemeente met behulp van handreikingen en stappenplannen die te vinden zijn op de themapagina 'veilige gemeente'

4. TALENT

Het talent van kinderen en jongeren wordt gezien en benut.

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren de ruimte ervaren om hun kwaliteiten te ontdekken, te ontwikkelen en in te kunnen zetten. Ze zijn niet ‘de consumenten’ van de activiteiten die door volwassenen zijn bedacht, ze zijn met hun talenten en inzet van betekenis binnen die activiteiten. Door het zien en benutten van het talent van kinderen en jongeren voor activiteiten en rollen in de gemeente kunnen zij groeien in leiderschap, raken ze betrokken en dragen ze verantwoordelijkheid.

Tips bij talent

In de quickscan bij het thema ‘kerk als thuisplek voor kinderen en jongeren’ heb je gereageerd op 5 stellingen bij de kernwaarde talent. Tips voor het geval de score achterbleef bij de verwachtingen.

 1. Een programma met 12 werkvormen over op het spoor komen en benutten van talenten van kinderen en jongeren.
 2. Een programma waarmee jong en oud in de gemeente elkaars talent leren waarderen.
 3. De tieners gaan kijken naar wie ze zelf zijn, wat maakt hen uniek? Wat is de invloed van het geloof op hun leven? Deze werkvorm bestaat uit twee stappen, een korte inleiding en een foto-opdracht. Verder worden er suggesties gedaan voor het delen van de uitkomst door middel van een expositie.

Top bij talent

Ook als de score boven verwachting was, blijft aandacht voor deze kernwaarde belangrijk. Doe bijvoorbeeld deze leuke werkvorm om elkaars talenten nog beter te leren kennen.

5. VERBINDING

Kinderen en jongeren staan in betekenisvolle verbinding met andere generaties. 

Generatiebewustzijn is het besef dat iedere generatie bestaat - en alleen kán bestaan - te midden van andere generaties. Jong en oud staan op elkaars schouders. Dit besef heeft een grote verbindende kracht. We staan allemaal ergens op de doorgaande lijn, het grotere verhaal van opeenvolgende generaties.

Als mensen van verschillende generaties met elkaar in gesprek gaan, ontstaat begrip en respect voor elkaar. Omdat generaties verschillend in het leven staan en verschillende dingen hebben geleerd, kunnen zij iets voor elkaar betekenen. Intergenerationele activiteiten maken verschillen tussen generaties productief en helpen om zicht te krijgen op de gemeenschappelijke belangen, ook binnen de kerk. Deelnemers ervaren plezier in de ontmoeting met andere generaties. Zij merken dat het contact hen iets waardevols oplevert en ontdekken ook hun ‘toegevoegde waarde’ ten opzichte van andere generaties.

Tips bij verbinding

In de quickscan bij het thema ‘kerk als thuisplek voor kinderen en jongeren’ heb je gereageerd op 5 stellingen bij de kernwaarde verbinding en wederkerigheid. Tips voor het geval de score achterbleef bij de verwachtingen.

 1. Middels speeddaten gaan verschillende generaties binnen de gemeente op een toegankelijke manier met elkaar in gesprek.
 2. Om van jouw kerk een thuisplek te maken, is het nodig dat je elkaar kent als gemeente. Jong en oud kunnen met deze werkvorm aan de slag om elkaar beter te leren kennen. Wat houdt de ander bezig? Hoe ziet zijn of haar leven eruit? Zo groei je in inlevingsvermogen en verbinding met elkaar. In een tijd waarin verschillen tussen mensen steeds groter lijken te worden is dit heel belangrijk.

Top bij verbinding

Ook als de score boven verwachting was, blijft aandacht voor deze kernwaarde belangrijk.

Middels gesprekken in de gemeente hoor je van andere generaties hoe zij Gods aanwezigheid ervaren en hoe hun geloof een rol speelt in het nemen van beslissingen.

6. EMPATHIE

Kinderen en jongeren leven zich net als andere generaties in elkaars leef- en belevingswereld in.

Kinderen en jongeren zijn op zoek naar - en willen graag onderdeel zijn van - plekken waar ze zich geliefd, gezien en geaccepteerd weten. Een plek waar ze inlevende en meevoelende volwassenen om zich heen hebben. Volwassenen die zich toewijden om hun wereld te begrijpen, die geïnteresseerd zijn in hoe zij naar de wereld kijken, wat hun behoeften zijn en welke (levens)vragen ze hebben. De gemeente is een plek waar kinderen, jongeren en volwassenen zich willen verplaatsen in elkaars leven, in plaats van elkaars leefwereld te veroordelen. Dit is niet hetzelfde als alles goed vinden of overnemen. Liefde geeft ook ruimte voor feedback en confrontatie, om te kunnen groeien in geloof.

Tips bij empathie

In de quickscan bij het thema ‘kerk als thuisplek voor kinderen en jongeren’ heb je gereageerd op 5 stellingen bij de kernwaarde empathie. Drie tips voor het geval de score achterbleef bij de verwachtingen.

 1. Laat jongeren en volwassen daarom samen nadenken over de gemeente als familie en wat dat betekent.
 2. Jong en oud in de gemeente interviewen elkaar om zich beter te kunnen inleven in elkaars leef- en belevingswereld.
 3. Verschillende generaties gaan op zoek naar overeenkomstige interesses of juist generatieverschillen. 

Top bij empathie

Ook als de score boven verwachting was, blijft aandacht voor deze kernwaarde belangrijk.

Succes met het er voor zorgen dat jouw gemeente
nog meer een thuisplek wordt voor kinderen en jongeren!

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)