Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Kerk-zijn vormgeven

Wat is kerk-zijn vormgeven?

Naarmate bij een proefplek meer mensen vanuit geloof willen gaan samenleven, komt de vraag op hoe zij vormgeven aan ‘geloofsgemeenschap’. Op een manier die bij hén past. Je wilt met hen op een nieuwe manier kerk-zijn vormgeven. Het kan zijn dat je uiteindelijk toch uitkomt bij een variant op een bestaande vorm. Maar in eerste instantie wil je dit zoveel mogelijk open laten. Zonder al veel te zeggen over de vorm, moet vooraf dan wel duidelijk zijn wat de essentie van kerk-zijn is. Bij de ondersteuning van proefplekken wordt hiervoor gewerkt met deze definitie: kerk-zijn is christelijke spiritualiteit in gezamenlijkheid, dienstbaarheid en verbondenheid.

Online leermodule Kerk-zijn vormgeven

Kerk-zijn vormgeven begint eigenlijk al bij viervoudig luisteren. Dit ontdek je in deze module. Vanuit het viervoudig luisteren is namelijk de viervoudige essentie van kerk-zijn gedefinieerd: christelijke spiritualiteit in gezamenlijkheid, dienstbaarheid en verbondenheid.

Luisteren en kerk-zijn kun je als volgt naast elkaar zetten:

  • luisteren met de bijbel en gebed > christelijke spiritualiteit 
  • luisteren in je eigen kerngroep > gezamenlijkheid
  • luisteren in de omgeving > dienstbaarheid 
  • luisteren in breder kerkelijk verband > verbondenheid

Zonder het misschien zo te noemen, draaide de hele pioniersreis dus al om kerk-zijn. Het kan in jouw omgeving zelfs goed zijn om het anders te blijven te noemen. Het maakt niet zoveel uit wat voor label je er precies op plakt, zolang je maar met de mensen die dit willen een passende manier kunt vinden om samen vorm te geven aan christelijke spiritualiteit in gezamenlijkheid, dienstbaarheid en verbondenheid. 

Deze module helpt je om daarin een eigen weg te vinden én om je daarbij te blijven verhouden tot de kerk als groter geheel.

Opbouw module

De module bestaat uit een basisprogramma en verdiepende programma's. In het basisprogramma gaat het over de viervoudige essentie van kerk-zijn. Je maakt een begin met het bedenken van vormen die daarbij passen of je evalueert de vormen die zich bij jullie al ontwikkeld hebben. Hierbij kijk je ook naar de balans tussen de vier fundamentele aspecten van kerk-zijn en naar wat daarin nu vooral om aandacht vraagt.

In verdiepende programma's wordt ingezoomd op de vier onderscheiden aspecten van kerk-zijn.

Downloads

Basisprogramma over de viervoudige essentie

Vervolgroute

Elk programma eindigt met de vraag: hoe nu verder met de pioniersreis? Op basis van inzichten en conclusies die je als team tijdens het programma opdoet, bepaal je samen een vervolgroute. Er is een speciale tool ontwikkeld die je hierbij kan helpen.